ArtikkelitOnko Hugh Nibley kunnon oppinut?


Seuraava teksti on keskustelulistalta soc.religion.mormon ja käsittelee Hugh Nibleyn, erittäin suositun mormonitutkijan, oppineisuutta. Mormonit viittaavat mielellään Nibleyn tutkimuksiin, vaikkei hän olekaan koskaan julkaissut mitään mormonismia tukevaa tutkimusta missään yleisesti tunnustetussa ammattilaisjulkaisussa esimerkiksi. Useimmat hänen kirjoituksensa on julkaistu kirkon omistaman tutkimuskeskuksen FARMSin kautta. Laitoksen ei voida sanoa olevan puolueeton — sen päätehtävänä näyttää olevan faktatiedon tulkinta ja yhdistely siten, että kirkon jäsenet ennen muita saisivat sellaisen käsityksen, että mormonismin vaateita tukee suuri määrä arkeologisia ja muita historiallisia tosiasioita. Yleensä näyttää myös siltä, etteivät mormonit edes lue Nibleyn tai muiden FARMSilaisten kirjoituksia kunnolla, paitsi mahdollisesti kirkon omassa kuukausittain ilmestyvässä lehdessä julkaistuja apologeettisia artikkeleita. Mutta häneen on tietysti mukava viitata.


Vastaus eräälle Nibleyn ihailijalle:

Luin esseetä "Is the Book of Mormon Really an Ancient Book?" [Onko Mormonin kirja todella muinainen kirja?], ja haluan tuoda esille erään asian. Kirjoituksessasi siteerasit Hugh Nibleyä:

Muinaista Heenokin kirjaa siteerataan Mormonin kirjassa.
Lainaus Heenokin tekstistä on mukana Helamanin 13. luvussa. "Te olette luottaneet rikkauksiinne," Heenok kertoo kansalle. "Te ette ole muistaneet Herraa sinä päivänä, kun hän antoi teille rikkautenne." (Vrt. Helaman 13:33.) Tässä puhuu myös Samuel Laamanilainen, pyhien kirjoitusten asiantuntija; hän tiesi kaiken näistä asioista. Hänellä oli käytettävissään vaskilevyt ja muita aikakirjoja. Ja tässä Heenok puhuu kirjoituksessa, joka ei löytynyt ennen kuin v. 1888: "Te ette ole muistaneet Herraa niinä päivinä, jolloin hän antoi teille rikkautenne; te olette joutuneet harhaan, jotta teidän rikkautenne eivät pysyisi, koska te olette kaikessa tehneet pahaa. Olkaa kirotut ja rikkautenne olkoot kirotut."
Hugh Nibleyn kootut teokset, Osa 2, Luku 1, s. 8

Olen keräämässä omaa Mormonin kirjan todistuskokoelmaani, ja kun luin tämän, mieleeni juolahti, että Nibley venyttää totuutta tässä hirveästi. Itse asiassa sanoisin, että hän valehtelee. Ensinnäkin hän sanoi:

Lainaus Heenokin tekstistä on mukana Helamanin 13. luvussa. "Te olette luottaneet rikkauksiinne," Heenok kertoo kansalle. "Te ette ole muistaneet Herraa sinä päivänä, kun hän antoi teille rikkautenne." (Vrt. Helaman 13:33.)

"Heenok" ei "kerro kansalle" mitään. Mormonin kirjassa ei sanota niin; edes miehen nimeä ei mainita. Toiseksi, sanoja "Te olette luottaneet rikkauksiinne" ja "Te ette ole muistaneet Herraa sinä päivänä, kun hän antoi teille rikkautenne" ei esiinny kohdassa Helaman 13:33. Jae kuuluu näin:

Voi, kunpa olisin tehnyt parannuksen enkä olisi surmannut profeettoja, kivittänyt heitä ja karkoittanut heitä. Niin, sinä päivänä te sanotte: Voi, kunpa olisimme muistaneet Herraa, Jumalaamme, sinä päivänä, kun hän antoi meille rikkautemme, niin ne eivät olisi luisuneet pois käsistämme, niin että me olisimme ne kadottaneet, sillä katso, meidän rikkautemme ovat meiltä menneet.

Toisin sanoen Nibley muuttaa sanat:

Voi, kunpa olisimme muistaneet Herraa, Jumalaamme, sinä päivänä, kun hän antoi meille rikkautemme

sanoiksi

Te ette ole muistaneet Herraa sinä päivänä, kun hän antoi teille rikkautenne.

Mutta hän ei sano sitä. Hän sanoo: "siteerattu kohdasta Helaman 13:33." Entäpä:

Te olette luottaneet rikkauksiinne

Sana luottaa ei edes esiinny jakeessa Helaman 13:33. Itse asiassa fraasia luottaa (johonkin) ei löydy missään koko Helamanin kirjassa. Mistä hän noukkii nämä jutut? Nibley jatkaa:

Tässä puhuu myös Samuel Laamanilainen, pyhien kirjoitusten asiantuntija; hän tiesi kaiken näistä asioista. Hänellä oli käytettävissään vaskilevyt ja muita aikakirjoja.

Ja tästä hän olettaa, että Samuelin täytyy siteerata Heenokia? Kuulostaa epäilyttävältä tutkimukselta minusta.

Ja tässä Heenok puhuu kirjoituksessa, joka ei löytynyt ennen kuin v. 1888: "Te ette ole muistaneet Herraa niinä päivinä, jolloin hän antoi teille rikkautenne; te olette joutuneet harhaan, jotta teidän rikkautenne eivät pysyisi, koska te olette kaikessa tehneet pahaa. Olkaa kirotut ja rikkautenne olkoot kirotut."

Katsos, koska kaikki muu hänen lausumansa on erheellistä, en voi panna itseäni uskomaan, että hän siteeraa v. 1888 Heenokin tekstiä tarkasti, tai että jos hän kääntää sen itse, niin hän sovittaa sanat täsmäämään sen kanssa, mitä hän uskoo.
Sorry, olen mormoni, ja vaikka kunnioitan Nibleyn vaivannäköä, vedän rajan epärehelliseen tutkimustyöhön, jollaista tämä näyttää olevan.

Curt van den Heuvel lisää:

Toinen asia, jonka Nibley näyttää jättävän pois (ainakin niistä artikkelin otteista, jotka minä olen lukenut) on se, että sisäiset ja ulkoiset todisteet sijoittavat Heenokin kirjan alkuperän myöhäiselle hellenistiselle tai varhaiselle roomalaisajalle. Tämä olisi sattunut joskus vuosien 200 ja 100 e.Kr. välillä. Sen vuoksi on erittäin epätodennäköistä, että vaskilevyt sisältäisivät mitään Heenokin kirjasta, ja vielä epätodennäköisempää on, että Samuel olisi tiennyt hänestä.
Mainitsen tämän sen vuoksi, että mikäli Nibley olisi tutkinut asiaa yhtään, hänen pitäisi olla ollut tietoinen tästä pikku tosiseikasta. (Omasta mielestäni tämä tekee koko hänen päättelyketjustaan pitämättömän.) Näyttää siis vähän kummalliselta, kun hän ei mainitse sitä.
Mitä tulee Nibleyn valehtelemiseen, on se minusta vähän liian ankara tuomio. Minun mielestäni hän ei ole syyllistynyt muuhun kuin toiveajatteluun, mikä on tila, johon kaikenkarvaiset uskovaiset näyttävät turvautuvan joutuessaan vastatusten objektiivisten, omaa elämänkatsomustaan tukevien todisteiden puutteen kanssa.

Lisätietoa Hugh Nibley dissonanssien sovittelijana
Lisätietoa rpcman pohtii Nibleyn tekemää Brodien arvostelua

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-11-01 — 2003-09-18