Pyhät kirjatSaarnakokoelma Journal of Discourses


Vuosien 1851-1886 välisistä kirkon johtajien pitämistä puheista kootut kirjat ovat tässä, paitsi kunkin osan pääsivua, toistaiseksi ASCII-muotoisina tekstitiedostoina, eivät HTML-koodina, sillä volyymit ovat melko suuria. Kannattaa ehkä sen vuoksi käyttää oikeanpuoleista hiirinappia ja ladata koko roska omalle koneelleen, ennen kuin alkaa lukea. Mahdollisuuksien mukaan siirrän puheita HTML-muotoon vähitellen.

JoD hyväksyjät, 1. pres.kunta

Silloisen ensimmäisen presidenttikunnan (Brigham Young, Heber C. Kimball, Willard Richards) kirjeen (ensimmäisessä osassa) mukaan johto suositteli, että kaikki ostaisivat teoksen.

Monia puheita lainataan jatkuvasti kirkon virallisissa oppikirjoissa. Näistä kirjoista kannattaa etsiä Brigham Youngin, John Taylorin ja Wilford Woodruffin alkuperäisiä lausumia.

Muita mukanaolijoita: Heber C. Kimball, George A. Smith, Orson Pratt, Parley P. Pratt, Orson Hyde, Jedediah M. Grant, Ezra T. Benson, Amasa Lyman, Lorenzo Snow, Erastus Snow, Thomas B. Marsh, George Q. Cannon, George Reynolds, Franklin D. Richards, John Henry Smith, Orson F. Whitney, Moses Thatcher, Henry W. Naisbitt, Junius F. Wells ym.

 
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-07-01 — 2002-09-11