Perustietoa > Lähetyssaarnaajien tekniikka > Keskustelut3 : Palautus


Periaate 3.1 Totuus ja eksytys

Meidän on löydettävä ja otettava vastaan totuus
Taivaallisen Isämme suunnitelman totuudet ovat iankaikkisia ja muuttumattomia. Niille perustuvat kaikki hänen käskynsä. Vain näiden totuuksien kautta me voimme löytää kestävän onnen ja valmistautua iankaikkista elämää varten. On välttämätöntä, että me löydämme totuuden, otamme sen vastaan ja elämme sen mukaan.

Ihmisten ajatukset ovat rajoitettuja
Ihmisten ajatukset ovat aina rajoitettuja ja muuttuvia. Inhimillinen viisaus ei voi koskaan johtaa iankaikkisen totuuden täydelliseen ymmärtämiseen. Jumala on ainoa pelastussuunnitelman totuuden lähde.

Kristus järjesti oman kirkkonsa
Kun Jeesus Kristus oli maan päällä, hän järjesti kirkkonsa. Yksi syy siihen oli, että hän halusi varmistaa, että totuutta opetettaisiin. Hän kutsui apostoleja ja profeettoja ja antoi heille valtuuden opettaa evankeliumiaan ja toimia hänen nimessään. Tätä valtuutta sanotaan "pappeudeksi".

Kirkkoa johdetaan ilmoituksen kautta
Kuolemansa jälkeen Jeesus jatkoi kirkkonsa johtamista apostoleille ja profeetoille antamiensa ilmoitusten kautta. Näillä miehillä oli hänen pappeutensa valtuus. He opettivat totuutta ja kirjasivat nämä opetukset pyhiin kirjoituksiin. Tällä tavoin Jumalan suunnitelman totuuksia opetettiin selvästi ilman sekaannusta.

Periaate 3.2 Luopumus

Jeesuksen apostolit hylättiin
Jeesus lähetti apostolinsa kaikkeen maailmaan opettamaan hänen evankeliumiaan ja järjestämään hänen kirkkonsa. Mutta monet hylkäsivät heidät ja vainosivat heitä. Jopa kirkon jäsenet harhautuivat ja heistä tuli jumalattomia.

Pappeuden valtuus menetettiin
Kansansa pahuuden tähden apostolit ja monia kirkon vanhurskaita jäseniä surmattiin. Herra otti pois pappeuden valtuuden ja kirkkonsa maan päältä. Maan päällä ei enää ollut ilmoituksen johtamaa kirkkoa. Koska ihmiset luottivat ihmisviisauteen ymmärtääkseen pyhiä kirjoituksia, monia selviä ja yksinkertaisia totuuksia joutui hukkaan.

Tuloksena oli hämmennys ja luopumus
Tämän tuloksena maailmassa on ollut suurta erimielisyyttä ja hämmennystä Jumalan suunnitelman totuuksista. Monia vääriä ihmisten ajatuksia on opetettu tosina. Tätä yleistä totuudesta harhautumista kutsutaan luopumukseksi. Apostoli Paavali profetoi tästä luopumuksesta. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta 2 Tess. 2:1-3.)

Periaate 3.3. Totuuden palautus

Jumala ilmoitti totuuden Joseph Smithille
Voittaakseen tämän luopumuksen vaikutukset Jumala julisti totuutensa meillä nykypäivänä. Hän on julistanut sen elävien profeettojen kautta aivan niin kuin hän teki Raamatun aikoina. Kuten selitimme ensimmäisellä käynnillämme, isä Jumala ja Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille keväällä 1820. He tulivat vastaamaan Josephin rukoukseen.

Josephia käskettiin olemaan liittymättä mihinkään kirkkoon
He käskivät Josephia olemaa liittymättä mihinkään kirkoista, sillä ne kaikki opettivat vääriä oppeja. Ihmiset ymmärsivät monia kristillisiä periaatteita, jotka auttoivat heitä elämään hyvää elämää. Mutta he myös käsittivät väärin joitakin tärkeitä perustotuuksia, koska nämä totuudet oli kadotettu menneinä vuosisatoina.

Joseph käänsi Mormonin kirjan
Jumalan valitsemana profeettana Joseph Smith teki muutamia hyvin tärkeitä asioita, jotka auttavat meitä tietämään totuuden. Herra toi hänen kauttaan julki lisää pyhiä kirjoituksia. Kuten selitimme ensimmäisellä käynnillämme, Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan Jumalan voimalla ja innoituksella.

Joseph pani muistiin muita ilmoituksia
Joseph Smith pani muistiin muita Jumalalta saamiaan ilmoituksia. Joitakin näistä ilmoituksista on kahdessa nykypäivän pyhässä kirjassa nimeltä Opin ja liittojen kirja ja Kallisarvoinen helmi. Nämä pyhät kirjoitukset osoittavat meille, että Jumala antaa jatkuvasti ilmoitusta johdattaakseen lapsiaan.

Lisätietoa Jos Mormonin kirja on totta, niin puoltaako vai vastustaako se MAP-kirkon totuudellisuutta?

Periaate 3.4 Kirkon järjestyksen palautus

Joseph Smith sai Aaronin pappeuden
Näiden tärkeiden pyhien kirjoitusten julkituomisen lisäksi Joseph Smith sai pappeuden — valtuuden toimia Jumalan nimessä. Johannes Kastaja, joka oli kastanut Vapahtajan, palautti Josephille valtuuden kastaa. Valtuutta kutsutaan Aaronin pappeudeksi.

Joseph sai Melkisedekin pappeuden
Vähän sen jälkeen palauttivat apostolit Pietari, Jaakob ja Johannes, jotka Jeesus oli asettanut johtamaan kirkkoaan, Joseph Smithille korkeamman pappeuden valtuuden. Sitä sanotaan Melkisedekin pappeudeksi. Kirkkoa johdetaan tämän korkeamman voiman ja valtuuden kautta, ja sen jäsenien elämään annetaan rikkaita siunauksia.

Evankeliumin toimituksia voidaan suorittaa
Kaikkia tarpeellisia evankeliumin toimituksia suoritetaan näiden kahden pappeuden voimalla. Pappeuden valtuudella meidät kastetaan ja me saamme Pyhän Hengen lahjan. Tämä lahja antaa meille kyvyn saada henkilökohtaista innoitusta ja ohjausta Jumalalta.

Kirkko järjestettiin
Kun Joseph Smith oli saanut pappeuden valtuuden, Herra käski häntä järjestämään uudelleen Jeesuksen Kristuksen kirkon huhtikuun kuudentena vuonna 1830.

Kirkko on nimetty Kristuksen mukaan
Koska Kristus on kirkon johtaja, sitä sanotaan Jeesuksen Kristuksen kirkoksi. Kirkon nimi on nykyään Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, erotukseksi muinaisten aikojen Kristuksen kirkosta.

Tämä on ainoa tosi kirkko
Herra todisti, että tämä on "ainoa totinen ja elävä kirkkon koko maan päällä" (LK 1:30).

Periaate 3.5 Jäsenyys tosi kirkossa

Jumala on kutsunut apostoleja ja profeettoja meidän päivinämme
Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa johtavat tänä päivänä profeetta ja kaksitoista apostolia. Jumala on kutsunut nämä miehet meidän päivinämme aivan samoin kuin hän teki Raamatun aikona. He saavat ilmoitusta Jumalalta ja heillä on hänen pappeutensa. Näin he voivat opettaa hänen suunnitelmaansa, suorittaa hänen työtään ja johtaa hänen kirkkoaan valtuudella. He auttavat selvittämään menneitä sekaannuksia ja väärinkäsityksiä opettamalla oikeata tietoa pelastussuunnitelmasta. Me hyväksymme nämä miehet Jumalan profeettoina. Me seuraamme opastusta ja johdatusta, jota Herra antaa meille heidän kauttaan.

Seuraa Kristusta kuulumalla Hänen kirkkoonsa
Meidän on lähestyttävä Kristusta kuulumalla hänen kirkkoonsa. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Moroni 6:2-4.) Vain Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa me voimme löytää kaikki ne totuudet, jotka auttavat meitä palaamaan taivaallisen Isämme luo. Vain kirkossa voimme löytää valtuuden suorittaa tarpeelliset evankeliumin toimitukset. Antamalla kastaa itsemme ja liittymällä Kristuksen tosi kirkkoon me osoitamme, että me hyväksymme Kristuksen.

Periaate 3.6 Osanotto kirkon kokouksiin ja sakramenttiin

Tavatkaa usein toisenne
(Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Moroni 6:5-6.) Herra on käskenyt kirkon jäseniä tapaamaan toisensa usein. Kirkon jäsenten perusvelvollisuuksiin kuuluu ottaa osaa viikoittaiseen jumalanpalvelukseen ja toimia kirkossa aktiivisesti. Jumalanpalveluksia pidetään säännöllisesti jäsenten hyväksi.

Sakramentti on osa jumalanpalvelustamme
Tärkeä osa Jeesuksen Kristuksen kirkon jumalanpalvelusta on sakramentin toimittaminen. Toiset ryhmät kutsuvat tätä toimitusta joskus Herran ehtoolliseksi.

Vapahtaja asetti sakramentin
Vapahtaja asetti tämän toimituksen viimeisellä ehtollisellaan apostolien kanssa ennen kuin hänet ristiinnaulittiin. Siitä lähtien Herran seuraajat tapasivat joka viikko sunnuntaisin (Herran päivänä) ottamaan osaa sakramenttiin.

Me käytämme leipää ja vettä
Kristuksen kirkossa me käytämme nykypäivänä leipää ja vettä sakramentin vertauskuvina edustamassa Kristuksen ruumista ja verta. Hänen seuraajansa ottavat osaa sakramenttiin muistoksi hänen uhristaan heidän puolestaan.

Teemme liiton
Samoin kuin muiden toimitusten yhteydessä, ne, jotka ottavat osaa sakramenttiin, tekevät liiton (eli lupauksen) Herran kanssa. Omasta puolestamme me uudistamme lupaukset, jotka teemme kasteen yhteydessä. Otamme Kristuksen nimen päällemme, muistamme hänet aina ja pidämme hänen käskynsä.

Herra lupaa meille Henkensä
Herra puolestaan lupaa, että jos me pidämme liittomme, niin meillä on aina hänen Henkensä. Saamme jatkuvasti nauttia Pyhän Hengen kumppanuudesta.

Jäsenet vahvistavat toisiaan jumalanpalveluksessa
Jumalanpalveluksen yhteydessä tapahtuvan sakramenttiin osanoton lisäksi jäsenet opettavat toisilleen evankeliumia. He nauttivat yhteenkuuluvuuden tunteesta, keskinäisestä vahvuudesta ja toisten jäsenten seurasta. Ne, jotka laiminlyövät näitä kokouksia, jäävät vaille siunauksia, jotka Herra meille on tarjonnut.

Osanotto jumalanpalveluksiin antaa sinulle siunauksia
Kun sinusta on tullut kirkon jäsen, osanotto jumalanpalveluksiin ja sakramenttiin siunaa elämääsi. Näiden asioiden tekeminen auttaa sinua pitämään sapatinpäivän pyhänä ja tuntemaan totuuden täydellisemmin. Olet näkevä pappeuden toiminnassa. Olet vahvistuva käskyjen pitämisessä. Ymmärrät paremmin Isämme suunnitelman ja Kristuksen sovitus vaikuttaa enemmän elämääsi.

Sitoumuskehotus: Osanotto kirkon kokouksiin
Paikallinen seurakunta kokoontuu (paikka) kello (x). Tuletko kanssamme kirkkoon tänä sunnuntaina?

Edellinen 2 | Seuraava 4

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-12-01 — 2004-02-25