Perustietoa > Lähetyssaarnaajien tekniikka > Keskustelut4 : Iankaikkinen kehitys


Periaate 4.1 Aikaisempi olemassaolomme

Elimme ennen kuolevaisuudessa syntymistämme
Me elimme ennen syntymäämme. Emme muista kuolevaisuutta edeltävää elämäämme. Mutta taivaallinen Isä on ilmoittanut tärkeitä totuuksia auttaakseen meitä ymmärtämään meitä koskevan suunnitelmansa.

Me olemme Jumalan lapsia
Me olemme kirjaimellisesti taivaallisen Isämme lapsia. Me asuimme hänen luonaan henkinä ennen kuin synnyimme tämän maan päälle. Jokainen meistä oli ainutlaatuinen yksilö. Henkiruumiimme oli luotu taivaallisen Isämme kuvan mukaan.

Olimme erilaisia kuin Jumala
Olimme kuitenkin tietyillä tavoilla erilaisia kuin taivaallinen Isämme. Hän oli esimerkiksi edistynyt hengellisesti paljon pidemmälle kuin me. Meillä ei ollut fyysistä ruumista kuten hänellä on.

Isämme valmisti suunnitelman
Taivaallinen Isämme halusi, että meistä tulee hänen kaltaisiaan, koska hän rakasti meitä niin paljon. Mahdollistaakseen tämän hän valmisti suunnitelman, jonka avulla me voisimme tulla maan päälle. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Aabraham 3:22-25.) Me hyväksyimme Isämme suunnitelman ja iloitsimme siunauksista, joita se tarjoaisi meille.

Kysymyksiä lähetyssaarnaajille:

  • Jos olemme kirjaimellisesti taivaallisen Isämme lapsia, niin silloin meidät oli siitetty ja olimme syntyneet. Miten se tapahtui?
  • Jokaisella olennolla, jolla on isä, on myös äiti. Onko meillä taivaallinen Äiti?

Periaate 4.2 Kuolevainen elämä maan päällä

Tällä elämällä on tarkoituksensa
Elämällämme tämän maan päällä on tarkoitus. Se tarkoitus on antaa meille tilaisuuksia ponnistella tullaksemme taivaallisen Isämme kaltaisiksi ja valmistautua palaamaan hänen luokseen.

Jokainen meistä saa fyysisen ruumiin
Kun synnymme tähän elämään, saa jokainen meistä fyysisen ruumiin. Nämä maalliset ruumiit ovat kuolevaisia ja epätäydellisiä. Fyysisen, kuolevaisen ruumiin saaminen on askel kohti sellaista kirkastettua, kuolematonta ruumista, jollainen Isällämme on.

Olemme vapaita tekemään valintoja
Lisäksi olemme vapaita valitsemaan hyvän ja pahan välillä. Olemme vastuussa valinnoistamme. Kun tulemme tietämään eron hyvän ja pahan välillä ja valitsemme hyvän, meistä tulee enemmän taivaallisen Isämme kaltaisia.

Edistyminen riippuu valinnoistamme
Koska emme muista kuolevaisuutta edeltävää elämäämme, valintamme on perustuttava uskoon. Tilamme tämän kuolevaisen elämän jälkeen riippuu valinnoistamme tämän elämän aikana. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Alma 12:24.) Oppimalla hallitsemaan fyysisiä ruumiitamme ja toimimaan jumalankaltaisin tavoin meistä tulee enemmän taivaallisen Isämme kaltaisia.

Kysymyksiä lähetyssaarnaajille:

  • Miksemme muista lainkaan elämäämme aikaisemmassa olemassaolossa?
  • Mitä tarkoitatte sillä, että valintamme pitäisi perustua uskoon?
  • Miksi Jumala haluaisi että me perustamme valintamme uskoon emmekä tieteelliseen tietämykseen?

Periaate 4.3 Kuolemanjälkeinen elämä

Kuolema on osa Isämme suunnitelmaa
Koska fyysiset ruumiimme ovat kuolevaisia, jokainen meistä kuolee. Mutta fyysinen kuolema on osa taivaallisen Isämme meitä varten valmistamaa onnensuunnitelmaa. Kuoleman ja ylösnousemuksen kautta epätäydellisistä, kuolevaisista ruumiistamme tulee täydellisiä ja kuolemattomia.

Henkemme menevät henkimaailmaan
Kuten aiemmin selitimme, kuolemassa henkemme jättävät fyysisen ruumiimme. Henkemme elävät yhä, mutta ne menevät paikkaan jota kutsumme henkimaailmaksi.

Me nousemme ylös ja meidät tuomitaan
Ylösnousemuksessa henkemme yhdistyvät ruumiisiimme kuolemattomassa tilassa. Herra tuomitsee meidät sen mukaan, miten uskollisesti me olemme seuranneet hänen meitä varten viitoittamaansa tietä.

Voimme elää selestisessä kirkkaudessa
Jos olemme seuranneet tuota tietä, palaamme asumaan Isämme luona selestisessä kirkkaudessa. Uudessa testamentissa tätä kirkkautta verrataan auringon kirkkauteen. Ne, jotka perivät tämän kirkkauden, saavat ilon täyteyden. Heistä tulee taivaallisen Isänsä kaltaisia.

On olemassa vähäisempiä kirkkauksia
Jotkut ihmisistä eivät ole olleet uskollisia Jumalan käskyjen seuraamisessa. He eivät ole uskoneet Kristukseen, tehneet parannusta synneistään, olleet kuuliaisia hänen käskyilleen tai saaneet tarpeellisia toimituksia. He eivät ole kelvollisia kirkkauden täyteyteen Isämme suunnitelman mukaan. He saavat kuitenkin osakseen jonkin asteen kirkkauden, mutta heidän kirkkautensa on vähäisempi.

Paavali puhui näistä kirkkauden asteista
Apostoli Paavali vertaa selestistä kirkkautta auringon kirkkauteen. Hän vertaa muita kirkkauden asteita kuun ja tähtien kirkkauteen. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta 1 Kor. 15:40-42.)

Periaate 4.4 Työ kuolleiden puolesta

Monet kuolevat saamatta kuulla evankeliumia
Monet ovat ihmetelleet, mitä tapahtuu niille miljoonille ihmisille, jotka eivät koskaan ole kuulleet Jeesuksesta Kristuksesta tai joilla ei ole ollut tilaisuutta tulla kastetuksi. Olisiko Jumala oikeudenmukainen jos hän tuomitsisi heidät?

Evankeliumia opetetaan henkimaailmassa
Herra on ilmoittanut, että niille, jotka eivät kuule evankeliumia tässä elämässä, opetetaaan evankeliumia henkimaailmassa. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta 1 Pet. 3:18-19 ja 4:6.) Jokaisella taivaallisen Isän lapsella on oleva tilaisuus hyväksyä tai hylätä evankeliumi, niin että voimme kaikki tulla oikeudenmukaisesti tuomituiksi.

Me voimme suorittaa kasteita kuolleiden puolesta
Henkimaailmassa evankeliumin hyväksyneillä on tilaisuus saada kaste. Jumala on antanut kirkkonsa jäsenille keinon täällä maan päällä suorittaa kasteita kuolleiden puolesta.

Kasteita suoritetaan pyhissä temppeleissä
Kasteita kuolleiden puolesta suoritetaan pyhissä temppeleissä. Näitä erityisiä rakennuksia käytetään sekä elävien että kuolleiden puolesta suoritettaviin pyhiin toimituksiin. Tämä suuri työ kuolleiden puolesta on osoitus Jumalan oikeudesta, armosta ja rakkaudesta jokaista lastaan kohtaan.

Periaate 4.5 Iankaikkinen perhe

Meillä on suvunjatkamisen kyky
Kuolevaisuudessa ruumiillamme on voima luoda lapsia. Tämä suvunjatkamisen kyky on jumalallinen lahja. Se sallii meidän ottaa osaa elämän luomiseen ja lastemme johdattamiseen evankeliumin periaatteiden mukaisesti. Tällä tavoin me toimimme tullaksemme enemmän taivaallisen Isämme kaltaisiksi.

Luomiskyky on pyhä
Jumala on käskenyt lapsiaan pitämään tätä luomisvoimaa pyhänä perheen sisällä. Rakkaus joka on olemassa aviomiehen ja vaimon välillä ja vanhempien ja lasten välillä on lähteenä joillekin elämämme suurimmista iloista.

Perheiden ei tarvitse hajota kuolemassa
Perhesuhteiden ei tarvitse päättyä kuolemassa. Profeetta Joseph Smithin kautta Jumala on palauttanut tiedon siitä, että parit voidaan vihkiä iankaikkiseen avioliittoon temppelissä tapahtuvien pyhissä seremonioissa. Nämä seremoniat suoritetaan pappeuden sinetöimisvoimalla. Parit saavat lupauksen, että jos he pysyvät kelvollisina, niin heidän perhesuhteensa pysyvät iankaikkisesti eivätkä vain kuolemaan asti. Tämä on eräs suurimmista vanhurskaille luvatuista siunauksista.

Periaate 4.6 Siveys

Suvunjatkaminen on pyhää
Mainitsimme juuri suvunjatkamisen pyhän voiman ja perheen tärkeyden Jumalan meille antamassa suunnitelmassa. Elämän luominen Jumalan kanssa on välttämätön osa pelastussuunnitelmaa. Luomisvoima on pyhä.

Jumala on antanut lakeja hallitsemaan tätä kykyä
Jumala on tämän vuoksi antanut meille lakeja hallitsemaan ja kontrolloimaan tätä kykyä. Hän on myös määrännyt rangaistuksia sen väärin käyttämisestä.

Siveyden laki
Hän asetti normin kun hän käski: "Älä tee aviorikosta." (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta LK 42:22-25.) Herran antaman siveyden lain mukaan meillä ei saa olla sukupuolisuhteita kehenkään muuhun kuin aviomieheen tai vaimoon. Herra opetti meille myös että meidän on vältettävä epäpuhtaita ajatuksia samoin kuin epäpuhtaita tekoja. Meidän on pidettävä ajatuksemme puhtaina ja noudatettava säädyllisyyttä pukeutumisessamme, puheissamme ja teoissamme. Lisääntymisvoimaa on pidettävä pyhänä, ja niin myös ruumiitamme.

Sitoumuskehotus
Voitko noudattaa siveyden lakia teoissasi, ajatuksissasi ja puheissasi?

Periaate 4.7 Viisauden sana

Ruumiimme ja vapautemme valita ovat lahjoja
Tämän keskustelun aikana me olemme painottaneet niitä arvokkaita lahjoja, joita meillä on tässä elämässä: fyysiset ruumiimme ja vapautemme valita. Olemme myös keskustelleet siitä millä tavoin näiden lahjojen käyttö määrää saamamme siunaukset tässä ja tulevassa elämässä. Herra on antanut meille käskyjä kuten siveyden laki auttaakseen meitä ymmärtämään, miten meidän pitää käyttää näitä lahjoja.

Meidän tulee välttää vahingollisia aineita
Eräs käskyistä on terveyslaki joka tunnetaan nimellä Viisauden sana. Tämä laki opettaa meille, ettei meidän pidä nauttia alkoholia, tupakkaa, kahvia, teetä tai vahingollisia huumeita. Nämä aineet vahingoittavat sekä fyysisiä ruumiitamme että henkiämme.

Meidän tulee käyttää terveellisiä ruokia kiitollisuudella
Viisauden sana opettaa myös, että hedelmät, vihannekset, vilja ja muut terveelliset ruoat ovat hyväksi ruumiillemme. Meidän tulee käyttää niitä viisaasti ja kiitollisuudella.

Herra lupaa terveyttä
(Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta LK 89:18-21.) Herra lupaa, että ne jotka ovat kuuliaisia tälle laille, tulevat terveemmiksi sekä fyysisesti että hengellisesti. Hän lupaa myös viisautta, voimaa ja kasvavaa onnellisuutta niille, jotka totuttavat itsensä tällaiseen kuriin.

Herra lupaa meille Henkensä
Ehkä kaikkein tärkeintä on se, että Herran lupauksen mukaisesti tämä laki auttaa meitä olemaan kelvollisia saamaan Pyhän Hengen johdatusta. Pyhän Hengen kautta me voimme tietää, että Mormonin kirja on totta ja että Joseph Smith oli Jumalan profeetta.

Sitoumuskehotus
Voitko elää tästä lähtien Viisauden sanan mukaan ja olla nauttimatta tupakkaa, alkoholia, kahvia tai teetä?

Edellinen 3 | Seuraava 5

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-12-01 — 2004-02-25