Perustietoa > Lähetyssaarnaajien tekniikka > Keskustelut5 : Kristuksen kaltainen elämä


Periaate 5.1 Kaksi suurta käskyä

Meillä on taipumus tavoitella omaa etuamme
Eläessämme maan päällä meillä on vahva taipumus etsiä omaa etuamme. Meillä on taipumus etsiä maailmallista tavaraa ja toisten kiitosta. Itsekkyys on meille hengellisesti suuri vaara. Kun meistä tulee itsekeskeisiä, voimme unohtaa Jumalan ja lakata välittämästä muista ihmisistä. Tässä tilassa emme voi toteuttaa Isämme suunnitelmaa ja tulla enemmän hänen kaltaisekseen.

Jumala antoi kaksi suurta käskyä
Auttaakseen meitä kehittämään epäitsekkäitä haluaja Herra on antanut meille käskyjä. Kun Jeesukselta kysyttiin, mikä käsky oli kaikkein tärkein, hän vastasi: (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Matt. 22:37-39.) ["Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."]

Me osoitamme rakkautemme Jumalaa kohtaan pitämällä hänen käskynsä
Jeesus opetti meille miten voimme osoittaa rakkautta Jumalaa kohtaan. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Joh. 14:15.) [Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.] Kun rakastamme Jumalaa, haluamme tehdä niin kuin hän haluaa meidän tekevän. Meidän täytyy olla nöyriä kuin pienet lapset ja pyrkiä oppimaan hänen tahtonsa kaikissa asioissa. Sitten meillä täytyy olla rohkeutta totella häntä vaikka meidän pitäisikin luopua joistakin kovin haluamistamme asioista.

Me osoitamme rakkautemme lähimmäisiämme kohtaan palvelemalla heitä
Jos rakastamme Jumalaa, meidän pitäisi myös rakastaa lähimmäistämme. Mormonin kirja selittää suhteen näiden kahden suuren käskyn välillä. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Moosia 2:17.) Palvellessamme toisia voitamme itsekkyyden ja meistä tulee enemmän taivaallisen Isämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kaltaisia.

Periaate 5.2 Uhraaminen tuo siunauksia

Meidän on uhrattava omat etumme
Rakastaaksemme ja palvellaksemme Jumalaa ja lähimmäistämme meidän on usein uhrattava omat etumme. Tämä merkitsee sitä että asetamme toisten tarpeet omiemme edelle. Uhraaminen voi olla hyvin vaikeaa.

Meidän on pantava Jumalan asiat etusijalle
Herra on aina koetellut ihmisiä. Hän haluaa nähdä panevatko he Jumalan asiat elämässään etusijalle. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta 3 Nefi 13:33.) Meidän tulee olla halukkaita antamaan aikaamme, varojamme, kykyjämme ja energiaamme Herran työhön.

Meidän tulee antaa se mitä meiltä vaaditaan
Meitä ei ehkä vaadita uhraamaan kaikkea. Mutta meidän pitää oppia uhraamaan halukkaasti mitä tahansa meiltä vaaditaan. Se auttaa meitä tulemaan kelvollisiksi asumaan Jumalan luona.

Uhraaminen vaatii uskoa
Uhrataksemme meillä on oltava vahva usko Herraan. Meidän on myös luotettava siihen, että saamme luvatut palkinnot.

Uhraaminen tuo siunauksia
Uhraamisen kautta voimme tuntea jakamisen ja antamisen iloa. Voimme tuntea Pyhän Hengen vaikutuksen kasvavan vahvemmaksi elämässämme.

Periaate 5.3 Paasto ja paastouhrilahjat

Paastoaminen auttaa meitä panemaan Jumalan etusijalle
Paaston laki tarjoaa meille toisen tavan panna Jumalan asiat omien halujemme edelle. Paastoaminen merkitsee sitä, että on ilman ruokaa ja juomaa tietyn ajan. Paastoaminen on aina ollut eräs todellisen hartaudenharjoituksen muoto.

Saamme siunauksia paastoamisesta
Kuuliaisuus paaston laille voi tuoda suuria siunauksia elämäämme ja auttaa meitä palvelemaan toisiamme. Tämä laki kasvattaa nöyryyttämme ja vie meidät lähemmäs Jumalaa. Se opettaa meitä myös hallitsemaan fyysisiä ruumiitamme. Uskomme ja hengellisyytemme vahvenee.

Paastoon sisältyy rukous
Paastotessamme meidän tulee myös rukoilla vilpittömästi. Voimme rukoilla opastusta tai jotakin erityistä siunausta itsellemme tai muille. Paasto voi olla voimallinen tapa saada todistus.

Yksi sunnuntai joka kuukaudesta on erotettu paastopäiväksi
Kirkossa on asetettu yksi sunnuntai joka kuukaudesta erityiseksi päiväksi paastoa varten. Tämän päivän aikana jäsenet paastoavat kahden aterian ajan, ja kokoontuvat todistuskokoukseen. Nämä päivät tarjoavat sinulle suuria hengellisiä kokemuksia.

Paastoamalla voimme auttaa tarvitsevia
Paastoamalla voimme myös auttaa tarvitsevia. Annamme paastoamalla säästämämme summan piispalle puutteenalaisista huolehtimista varten. Tällä tavoin voimme auttaa sairaiden ja nälkäisten huolenpidosta ja niistä, joilla on muita ongelmia.

Paastouhrimme pitää olla runsaat
Tätä rahaa kutsutaan paastouhriksi. Sitä ei tarvitse rajoittaa kahden aterian paastolla säästettyyn summaan. Profeetat ovat kehottaneet meitä olemaan anteliaita uhreissamme.

Paastoaminen auttaa meitä olemaan epäitsekkäitä
Paaston laki auttaa meitä tulemaan epäitsekkäiksi. Se auttaa meitä tekemään yhdessä Herran työtä, ja tulemaan enemmän hänen kaltaisekseen.

Uhraaminen on osoitus rakkaudesta Jumalaan
Jakamalla aikaamme ja varojamme muiden hyväksi me osoitamme rakkautemme Jumalaa ja hänen poikaansa kohtaan. Suoritamme oman osamme Isämme suunnitelmassa. Valmistaudumme iloon tässä ja tuonpuoleisessa elämässä. Tärkeintä on, että me pidämme sitoumuksemme palvella Herraa. Tämä sitoumus vaaditaan kasteeseen.

Periaate 5.4 Kymmenykset

Kymmenykset auttavat meitä asettamaan Jumalan etusijalle
Eräs tapa, jolla opimme panemaan Jumalan asiat etusijalle elämässämme, on olla kuuliaisia kymmenysten laille. Kymmenysten laki ei ole uusi. Vanhan testamentin profeetat opettivat sitä. Näihin kuului Malakias. (Lukekaa ja keskustelkaa kohdasta Mal. 3:8-11.) [Voiko ihminen riistää jotakin Jumalalta? Sitä te kuitenkin yritätte. "Mitä me sinulta riistämme?" te kysytte. Kymmenyksiä ja uhrilahjoja! Kirous on teidän osananne, koska te kaikki, koko kansa, petätte minua. — Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. — Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen. Minä karkotan heinäsirkat mailtanne, ne eivät enää tuhoa peltojenne satoa, tarhojenne viiniköynnös ei jää hedelmää vaille, sanoo Herra Sebaot.]

Jumala on kaiken omistamamme lähde
Ymmärtääksemme tämä lain meidän tulee muistaa, että Jumala on kaiken omistamamme lähde. Kymmenysten laissa hän käskee meitä palauttamaan hänelle kymmenennen osan tuloistamme. Tätä rahaa käytetään hänen työssään.

Otamme osaa Herran työhön
Kymmenykset ovat Herran tapa täyttää kirkkonsa tarpeet. Kymmenysten lain kautta jokainen meistä voi tukea Herran työtä ja hänen kirkkoaan.

Kymmenykset kehittävät epäitsekkyyttä
Kymmenysten maksaminen auttaa meitä myös kehittämään epäitsekkyyttä. Kymmenykset ovat uskomme koetus. Ollessamme kuuliaisia tälle käskylle Herra lupaa siunata meitä sekä hengellisesti että ajallisesti.

Sitoumuskehotus: Kymmenykset
Noudatatko kymmenysten lakia kun sinut on kastettu antamalla kymmenennen osan tuloistasi kirkolle?

Edellinen 4 | Seuraava 6

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-12-01 — 2004-02-25