Pyhät kirjat > Kallisarvoinen helmi > Aabrahamin kirjaAabrahamin kirja: Kuvajäljennös N:o 2


Kuvajäljennös n:o 2

Selitys

 1. Kolob, joka merkitsee ensimmäistä luotua ja joka on lähinnä selestistä eli Jumalan asumusta. Ensimmäinen hallitsemisessa, viimeinen, mitä ajanmittaan tulee. Selestisen ajan mukainen mitta, mikä selestinen aika ilmaisee yhden päivän kyynäränä. Kolobissa yksi päivä on yhtä kuin tuhat vuotta tämän maan mitoissa, jota egyptiläiset kutsuvat nimellä Jaa-oh-eh.
 2. On lähinnä Kolobia, egyptiläiset kutsuvat sitä nimellä Oliblish, ja se on seuraava suuri hallitseva luomus lähellä selestistä paikkaa, jossa Jumalalla on asumuksensa; sillä on hallussaan voiman avain myös toisten taivaankappaleiden suhteen; näin ilmoitti Jumala Aabrahamille, kun tämä uhrasi uhrin alttarilla, jonka hän oli rakentanut Herralle.
 3. On tehty kuvaamaan Jumalaa istumassa valtaistuimellaan puettuna voimaan ja valtaan, iankaikkisen valkeuden kruunu päässänsä; kuvaa myös pyhän pappeuden suuria avainsanoja sellaisina kuin ne ilmoitettiin Aadamille Eedenin puutarhassa, kuin myös Seetille, Nooalle, Melkisedekille, Aabrahamille ja kaikille, joille pappeus ilmoitettiin.
 4. Vastaa heprean sanaa Raakiijang, joka merkitsee taivaankantta eli vahvuutta; on myös luvun merkki, joka egyptin kielessä on merkitsemässä yhtä tuhatta ja joka vastaa Oliblishin ajanmittaa, ja Oliblishin kiertoliike sekä ajanmitta ovat samat kuin Kolobin.
 5. Kutsutaan egyptin kielessä nimellä Enish-go-on-dosh; tämä on myös yksi hallitsevista taivaankappaleista, ja egyptiläiset sanovat sen olevan Aurinko ja saavan valonsa Kolobilta Kae-e-vanrashin välityksellä, joka on suuri Avain eli toisin sanoen hallitseva voima, joka hallitsee viittätoista muuta kiinteätä taivaankappaletta eli tähteä sekä Floeesea eli Kuuta, Maata ja Aurinkoa niiden vuotuiskierroksella. Tämä taivaankappale saa voimansa Kli-flos-is'esin eli Ha-ko-kaabien välityksellä - tähtien, joita kuvaavat n:ot 22 ja 23 - ja nämä saavat valoa Kolobin kiertoliikkeistä.
 6. Kuvaa tätä maata, sen neljää äärtä.
 7. Kuvaa Jumalaa istumassa valtaistuimellaan ilmittamassa taivaiden kautta pappeuden suuria avainsanoja; kuvaa myös kyyhkysen muodossa esitettyä Pyhän Hengen merkkiä Aabrahamille.
 8. Sisältää kirjoituksen, jota ei saa ilmoittaa maailmalle, mutta se ilmoitetaan Jumalan pyhässä temppelissä.
 9. Ei pitäisi ilmoitettaman nykyisenä aikana.
 10. Samoin
 11. Samoin. Jos maailma pystyy selvittämään nämä luvut, niin se tapahtukoon. Amen.
 12. - 20 ilmoitetaan Herran hyväksi näkemänä aikana.

Yllä oleva käännös on saatettu julki vain sikäli, kuin meillä nyt on oikeus sen julki saattamiseen.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1998-08-05 — 2004-10-27