Pyhät kirjat > Kallisarvoinen helmiJoseph Smithin kirjoituksia

Raamatunkäännösote

eli Matteuksen 24. luku, alkunaan 23. luvun viimeinen jae.


 • Sillä minä sanon teille, että te ette näe minua tästä lähin ettekä ymmärrä, että minä olen se, josta profeetat ovat kirjoittaneet, ennen kuin sanotte: Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen taivaan pilvissä ja kaikki pyhät enkelit hänen kanssaan. Silloin hänen opetuslapsensa ymmärsivät, että hän tulisi takaisin maan päälle sen jälkeen, kun oli saanut kirkkauden ja kruunun Jumalan oikealla puolella.
 • Ja Jeesus meni ulos ja lähti pois temppelistä; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä kuullakseen häntä ja sanoivat: Mestari, ilmaise meille tarkoituksesi sanoessasi temppelin rakennuksista: Ne jaotetaan maahan ja jäävät teille autioiksi.
 • Niin Jeesus sanoi heille: Ettekö käsitä tätä kaikkea ja ettekö ymmärrä sitä? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä, tähän temppeliin, kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta.
 • Ja Jeesus jätti heidät ja meni Öljymäelle. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: Sano meille, milloin tämä tapahtuu, minkä sinä olet puhunut temppelin hajottamisesta ja juutalaisista; ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun eli sen jumalattomain tuhon merkki, joka on maailman loppu?
 • Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä;
 • sillä monta tulee minun nimessäni, sanoen: Minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta;
 • silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden;
 • ja silloin monet loukkaantuvat ja antavat toisensa alttiiksi;
 • ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta;
 • ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee monien rakkaus;
 • mutta joka pysyy lujana eikä anna voittaa itseänsä, se pelastuu.
 • Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta ja joka koskee Jerusalemin hävitystä, silloin pitää teidän seisoman pyhässä paikassa; joka tämän lukee, se ymmärtäköön.
 • Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;
 • joka on katolla paetkoon älköönkä palatko ottamaan mitään huoneestansa;
 • ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin ottamaan vaatteitansa;
 • ja voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä;
 • rukoilkaa te siis Herraa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina;
 • sillä silloin, noina päivinä, on oleva juutalaisilla ja Jerusalemin asukkailla suuri ahdistus, jonka kaltaista Jumala ei ole ennen lähettänyt Israelille sen valtakunnan alusta hamaan tähän asti; ei, eikä milloinkaan enää lähetä Israelille.
 • Kaikki, mikä on kohdannut sitä, on vain niiden murheiden alku, jotka tulevat sen osaksi.
 • Ja ellei niitä päiviä lyhennettäisi, ei yksikään sen liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, liiton mukaan, ne päivät lyhennetään.
 • Katso, tämän minä olen puhunut teille juutalaisista; ja vielä: noiden päiväin ahdistuksen jälkeen, joka on kohtaava Jerusalemia, jos joku sanoo teille: Katso, täällä on Kristus, tahi: Tuolla, niin älkää häntä uskoko;
 • sillä niinä päivinä on myös nouseva vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja; ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin, ne, jotka ovat valituita liiton mukaan.
 • Katso, minä puhun tämän teille valittujen tähden; ja tekin saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy, sillä kaiken, mitä olen teille sanonut, täytyy tapahtua; mutta ei vielä ole loppu.
 • Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut;
 • sen tähden, jos teille sanotaan: Katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne, katso, hän on salaisissa kammioissa, niin älkää uskoko;
 • sillä niin kuin aamun valkeus koittaa idästä ja loistaa hamaan länteen ja kattaa koko maan, niin on oleva myös Ihmisen Pojan tulemus.
 • Vielä minä opetan teille vertauksen. Katso, missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat; samaten minun valittuni kokoontuvat maan neljästä äärestä.
 • Ja he saavat kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista.
 • Katso, minä puhun valittujeni tähden; sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan; nälänhätää ja ruttotauteja ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.
 • Ja jälleen, sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee monien rakkaus; mutta jota ei voiteta, se pelastuu.
 • Ja vielä, tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu eli jumalattomain tuho;
 • ja jälleen on käyvä toteen hävityksen kauhistus, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta.
 • Ja kohta niiden päiväin ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaan vallat järkkyvät.
 • Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi, jonka aikana nämä ilmenevät, ei katoa, ennen kuin kaikki, mitä olen puhunut teille, käy toteen.
 • Vaikka päivät tulevat, jolloin taivas ja maa katoavat, kuitenkaan minun sanani eivät katoa, vaan kaikki on toteen käyvä.
 • Ja, niin kuin olen jo sanonut, niiden päivien ahdistuksen jälkeen ja kun taivaan vallat ovat järkkyneet, silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvissä voimalla ja suurella kirkkaudella.
 • Ja sitä, joka säilyttää tarkoin minun sanani, ei eksytetä, sillä Ihmisen Poika on tuleva ja hän lähettää enkelinsä edellänsä pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valituistansa jäljelle jääneet neljältä ilmalta, taivaan äärestä hamaan toiseen ääreen.
 • Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksissa jo on mahla ja sen lehdet alkavat puhjeta, niin te tiedätte, että kesä on lähellä;
 • samoin myös valittuni, kun he näkevät tämän kaiken, tietävät, että hän on lähellä, oven edessä;
 • mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan; eivät Jumalan enkelitkään taivaassa, vaan minun Isäni yksin.
 • Mutta niin kuin oli Nooan päivinä, niin on myös Ihmisen Pojan tulemuksessa oleva;
 • sillä niin on ihmisten oleva, niin kuin oli päivinä ennen vedenpaisumusta; sillä aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, he söivät ja joivat, naivat ja naittivat;
 • eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.
 • Silloin on käyvä toteen se, mitä on kirjoitettu: että viimeisinä päivinä kaksi on pellolla, toinen otetaan ja toinen jätetään;
 • kaksi on jauhamassa käsikivillä, toinen otetaan, toinen jätetään.
 • Ja minkä minä sanon yhdelle, sen sanon kaikille; valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä hetkenä teidän Herranne tulee.
 • Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä olisi tiennyt, millä yövartiolla varas tulisi, totta hän olisi valvonut eikä sallinut taloonsa murtauduttavan, vaan olisi ollut valmiina.
 • Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
 • Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
 • Autuas on se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän; ja totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
 • Mutta jos tuo paha palvelija sanoo sydämessään: Minun herrani viipyy,
 • ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syömään ja juomaan juopuneiden kanssa,
 • niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota häntä, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
 • ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
 • Ja näin tulee jumalattomain loppu, niin kuin Mooses on profetoinut sanoen: Heidät hävitetään kansasta; vaan ei vielä ole maan loppu, mutta pian.

 

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1999-07-31 — 2002-11-17