Josef Smith och Mormonismen.

En öfversigt

af

C.M.J. Petrelli.

Linköping

1858


     

Petrelli har kanske fått några saker om bakfoten, men verkar ha grävt ovanligt djupt i saken. Jag tror dessutom att han har gjort ett ärligt försök att beskriva mormonismen som den tedde sig på hans tid — i mitten av 1800-talet. Med tanke på hur röriga mormonkyrkans skiftande läror i verkligheten är, så har han lyckats mycket bra. All ära till honom.

Jag har ökat styckedelningen och lagt till några rubriker för att underlätta läsningen. Där den tryckta boken använder kursivt har jag här ändrat till fetstil av samma orsak. Fotnoterna har jag inte behandlat så utan all text där är i normal stil. Om jag har sett några skrivfel eller motsvarande så har jag markerat det med [sic] eller på annat sätt. Annars har jag troget skrivit av texten från boken, som jag hitta de i ett arkiv i januari 2000. Det finns naturligtvis ingen copyright kvar på boken, och jag tillåter för min del fri kopiering från min webbplats.

Del 1 handlar mest om mormonkyrkans historiska sida.
Del 2 omfattar jämförelser mellan mormonismen och den protestantiska kristna läran.
Del 3 innehåller Petrellis slutsats. Det kan vara nyttigt att först läsa detta.

Texten återges på två sidor med följande indelning:

HTML-sida 1: Inledning; Del 1, sidorna 5 - 47 (99Kb)
HTML-sida 2: Del 2 och 3, sidorna 47 - 98 (148Kb)

Boken finns tillgänglig i sin helhet även som pdf (1,5Mb).

Baksidan av boken.

Priset synes ha varit
"1 Riksdaler Riksmynt."

 


E-post
2000-02-20 — 2002-01-31