Opin ja Liittojen kirja

Luku 2


SANAT, jotka enkeli Moroni puhui Joseph Smithille, profeetalle, tämän ollessa isänsä talossa Manchesterissä, New Yorkin osavaltiossa, syyskuun 21. päivän iltana 1823. — Ks. History of the Church, osa 1, s. 12. — Moroni oli viimeinen niistä monista toinen toistaan seuranneista historioitsijoista, jotka olivat kirjoittaneet nyt maailmalle Mormonin Kirjana annetut aikakirjat. Vrt. Mal. 4: 5—6. Ks. myös kohdat 27:9 ja 110: 13—16.
  1. Katso, minä olen ilmoittava teille pappeuden profeetta Elian käden kautta, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.
  2. Ja hän on painava lasten sydämiin isille annetut lupaukset, ja lasten sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen.
  3. Ellei niin olisi, koko maa hävitettäisiin perin juurin hänen tulemisessaan.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05