Opin ja Liittojen kirja

Luku 3


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle Harmonyssa, Pennsylvaniassa, heinäkuussa 1828; se koskee eräiden Mormonin Kirjan alkuosan käsikirjoitusten katoamista, minkä osan Joseph vastahakoisesti oli luovuttanut jonkin aikaa Mormonin Kirjaa käännettäessä kirjurina toimineen Martin Harrisin huostaan. Tämä ilmoitus annettiin uurimin ja tummimin kautta. — Ks. History of the Church, osa 1, s. 21. — Vrt. 10. lukuun.
 1. Jumalan tekoja ja suunnitelmia ja aivoituksia ei voi tehdä tyhjäksi, eivätkä ne voi raueta.
 2. Sillä Jumala ei vaella mutkaisia polkuja, hän ei myöskään poikkea oikealle eikä vasemmalle, hän ei muuta sitä, minkä hän on sanonut, sen tähden hänen polkunsa ovat suorat, hänen kulkunsa on yksi ja iankaikkinen ympyrä.
 3. Muista, muista, ettei Jumalan tekoa tehdä tyhjäksi, vaan ihmisten.
 4. Sillä vaikka ihminen saisi monia ilmoituksia ja hänellä olisi valta tehdä monia voimallisia tekoja, hän on pakosta lankeava ja vetävä päällensä vanhurskaan Jumalan koston, jos hän kerskaa omasta voimastaan ja pitää halpana Jumalan neuvot sekä noudattaa omaa tahtoansa ja lihallisia halujansa.
 5. Katso, tämä on sinun haltuusi uskottu, mutta kuinka tarkat olivatkaan saamasi käskyt ja muista myös ne lupaukset jotka sinulle annettiin sillä ehdolla, ettet niitä rikkoisi.
 6. Ja katso, kuinka usein oletkaan rikkonut Jumalan käskyt ja lait ja suostunut ihmisten houkutuksiin.
 7. Sillä katso, sinun ei olisi pitänyt peljätä ihmistä enemmän kuin Jumalaa. Vaikka ihmiset vieroksuvat Jumalan neuvoja ja halveksivat hänen sanojaan,
 8. sinun olisi kuitenkin pitänyt olla uskollinen, ja hän olisi ojentanut käsivartensa ja suojellut sinua kaikilta vastustajan palavilta nuolilta, ja hän olisi ollut kanssasi aina ahdistuksen aikana.
 9. Katso, sinä olet Joseph, ja sinut valittiin suorittamaan Herran työtä, mutta ellet ole varuillasi, sinä tulet lankeamaan rikkomuksen tähden.
 10. Mutta muista, että Jumala on armahtavainen, tee siis parannus siitä, mitä olet tehnyt vastoin sinulle antamaani käskyä, niin olet yhä valittu ja sinut kutsutaan jälleen työhön;
 11. jos et niin tee, sinut hyljätään ja sinä tulet muiden ihmisten kaltaiseksi eikä sinulla ole enää oleva lahjaa.
 12. Ja kun jätit käsistäsi sen minkä kääntämiseen Jumala oli antanut sinulle näkemisen ja voiman, silloin jätit sen, mikä oli pyhää, jumalattoman ihmisen käsiin,
 13. joka on halveksinut Jumalan neuvoja ja rikkonut pyhimmät Jumalan edessä tehdyt lupaukset ja joka on luottanut omaan arvosteluunsa ja kerskannut omasta viisaudestaan.
 14. Ja tämä on syy, minkä vuoksi sinä olet menettänyt erioikeutesi joksikin ajaksi;
 15. sillä sinä olet sallinut, että sinun opastimesi neuvoja on tallattu jalkoihin alusta alkaen.
 16. Kuitenkin minun työni etenee, sillä niin kuin tieto Vapahtajasta on tullut maailmalle juutalaisten todistuksen kautta, niin on tieto Vapahtajasta tuleva minun kansalleni —
 17. ja nefiläisille ja jaakobilaisille ja joosefilaisille ja soramilaisille heidän isiensä todistuksen kautta —
 18. ja tämä todistus on tuleva laamanilaisten ja lemuelilaisten ja ismaelilaisten tietoon, jotka vaipuivat epäuskoon isiensä jumalattomuuden tähden, sillä Herra salli heidän hävittää veljensä nefiläiset näiden syntien ja kauhistusten tähden.
 19. Ja juuri tätä tarkoitusta varten säilytetään näitä levyjä jotka sisältävät nämä kirjoitukset: että Herran kansalleen antamat lupaukset täyttyisivät
 20. ja että laamanilaiset saisivat tiedon isistään ja oppisivat tuntemaan Herran lupaukset ja että he uskoisivat evankeliumin ja turvaisivat Jeesuksen Kristuksen ansioihin sekä tulisivat kirkastetuiksi uskomalla hänen nimeensä ja pelastuisivat parannuksensa kautta. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05