Opin ja Liittojen kirja

Luku 4


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta hänen isälleen Joseph Smith vanhemmalle Harmonyssa, Pennsylvaniassa, helmikuussa 1829. — Mainitaan edellytykset palvelustyöhön osallistumiseen.
  1. Katso, kumma teko on kohta tuleva esiin ihmislasten keskuudessa.
  2. Pidä siis huoli, sinä, joka astut Jumalan palvelukseen, että palvelet häntä kaikesta sydämestäsi, väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi, jotta olisit nuhteeton Jumalan edessä viimeisenä päivänä.
  3. Jos siis sinulla on halu palvella Jumalaa, sinä olet kutsuttu tähän työhön;
  4. sillä katso, vainio on jo valjennut leikattavaksi, ja katso, se joka sivaltaa sirpillään kaikella voimallansa, kokoaa varastoon, niin ettei hän huku vaan saattaa pelastuksen sielullensa;
  5. ja usko, toivo, rakkaus ja Kristuksen rakkaus, kun katse on kiinnitetty Jumalan kunniaan, tekevät hänet kelvolliseksi tähän työhön.
  6. Pitäkää mielessänne usko, hyve, ymmärtäväisyys, itsennehillitseminen, kärsivällisyys, veljellinen rakkaus, jumalisuus, yhteinen rakkaus, nöyryys ja ahkeruus.
  7. Anokaa, niin te saatte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05