Opin ja Liittojen kirja

Luku 6


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille profeetalle, ja Oliver Cowderylle Harmonyssa, Pennsylvaniassa, huhtikuussa 1829. Oliver Cowdery aloitti kirjurin toimensa Mormonin Kirjan käännöstyössä 7. huhtikuuta 1829. Hän oli jo saanut jumalallisen ilmoituksen siitä, että Josephin todistus levyistä, joille Mormonin Kirjana annetut aikakirjat oli kaiverrettu, oli tosi. Joseph kysyi neuvoa Herralta uurimin ja tummimin kautta ja sai tämän vastauksen. — Ks. History of the Church, osa 1, s. 32—35. — Oliverin palvelusalttiutta kiitetään, ja merkittäviä siunauksia luvataan sekä hänelle että Josephille.
 1. Suuri ja kumma teko on kohta tuleva esiin ihmislapsille.
 2. Katso, minä olen Jumala: Ottakaa vaarin minun sanastani, joka on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin että se erottaa sekä nivelet että ytimet; ottakaa siis vaarin minun sanoistani.
 3. Katso, vainio on jo valjennut leikattavaksi; joka siis tahtoo korjata, sivaltakoon sirpillään kaikella voimallansa ja korjatkoon niin kauan kuin päivä on, jotta hän kokoaisi sielulleen iankaikkisen pelastuksen aarteen Jumalan valtakunnassa.
 4. Se, joka sivaltaa sirpillään korjatakseen satoa, on Jumalan kutsuma.
 5. Jos te siis anotte minulta, niin te saatte; jos kolkutatte niin teille avataan.
 6. Ja koska te olette anoneet, katso, minä sanon teille: Pitäkää minun käskyni ja ahkeroikaa Siionin asian alulle saattamiseksi ja lujittamiseksi.
 7. Älkää etsikö rikkautta, vaan viisautta, ja katso, Jumalan salaisuudet paljastetaan teille, ja silloin teidät tehdään rikkaiksi. Katso, se, jolla on iankaikkinen elämä, on rikas.
 8. Totisesti, totisesti minä sanon teille: Niin kuin te minulta halajatte, niin teille annetaan ja jos te halajatte, teistä tulee välikappaleita, joiden avulla tehdään paljon hyvää tämän sukupolven keskuudessa.
 9. Julistakaa ainoastaan parannusta tälle sukupolvelle. Pitäkää minun käskyni ja auttakaa minun työni ilmi saattamisessa käskyjeni mukaisesti, niin teidät siunataan.
 10. Katso, sinulla on lahja, ja autuas olet sinä lahjasi tähden. Muista, että se on pyhä ja tulee ylhäältä.
 11. Ja jos sinä kysyt, sinä saat tietää salaisuuksia, jotka ovat suuria ja ihmeellisiä. Käytä siis lahjaasi, että sinulle paljastettaisiin salattuja asioita ja että johdattaisit monia totuuden tuntemiseen ja osoittaisit heille heidän teittensä erheellisyyden.
 12. Älä ilmaise lahjaasi kenellekään paitsi niille, jotka ovat sinun uskoasi. Älä leikittele pyhillä asioilla.
 13. Jos teet hyvää ja kestät uskollisena loppuun asti, sinä pelastut Jumalan valtakuntaan. Tämä on suurin kaikista Jumalan lahjoista, sillä ei ole suurempaa lahjaa kuin pelastus.
 14. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Autuas olet sinä sen tähden, mitä olet tehnyt, sillä sinä olet kysynyt minulta, ja katso, niin usein kuin olet pyytänyt, sinä olet saanut minun Henkeni opetusta. Jos ei niin olisi ollut, et olisi tullut siihen missä nyt olet.
 15. Katso, sinä tiedät, että olet kysynyt minulta ja että minä valistin ymmärryksesi, ja nyt minä sanon sinulle tämän jotta tietäisit, että olet valistettu totuuden Hengellä;
 16. minä sanon sinulle, jotta sinä tietäisit, ettei kukaan muu kuin Jumala tunne ajatuksiasi ja sydämesi aivoituksia.
 17. Minä sanon nämä asiat sinulle todistukseksi siitä, että sanat eli kirja, jota olet kirjoittanut, on tosi.
 18. Ole siis ahkera, pysy uskollisesti palvelijani Josephin rinnalla kaikissa vaikeuksissa, jotka häntä voivat kohdata sanan tähden.
 19. Neuvo häntä hänen virheittensä tähden ja ota myös vastaan neuvoa häneltä. Ole kärsivällinen, ole vakaa, ole itsesi hillitsevä; olkoon sinulla kärsivällisyyttä, uskoa, toivoa ja rakkautta.
 20. Katso, sinä olet Oliver, ja minä olen puhunut sinulle halajamisesi tähden; kätke siis nämä sanat sydämeesi. Ole uskollinen ja ahkera Jumalan käskyjen pitämisessä, niin minä olen ympäröivä sinut rakkauteni käsivarsilla.
 21. Katso, minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Minä olen se, joka tuli omiensa tykö ja minun omani eivät ottaneet minua vastaan. Minä olen valkeus, joka loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsitä.
 22. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että jos tahdot vielä uuden todistuksen, niin palauta mieleesi se yö, jolloin sydämessäsi huusit minun puoleeni saadaksesi tietää totuuden näistä asioista.
 23. Enkö minä puhunut siitä rauhaa sinun mielellesi? Voitko saada suurempaa todistusta kuin Jumalan?
 24. Ja nyt katso, sinä olet saanut todistuksen, sillä etkö ole saanut todistusta, jos olen puhunut sinulle sellaista, mitä kukaan ihminen ei tiedä?
 25. Ja katso, jos halajat minulta, minä annan sinulle kääntämisen lahjan kuten palvelijalleni Josephille.
 26. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että on aikakirjoja, jotka sisältävät paljon minun evankeliumiani ja jotka on pidätetty ihmisiltä heidän jumalattomuutensa tähden.
 27. Ja nyt minä annan sinulle käskyn, että jos sinulla on halu hyvään, halu koota itsellesi aarteita taivaaseen, niin sinun tulee auttaa niiden kirjoitusteni osien valoon saattamisessa, jotka ovat olleet kätkettyinä pahuuden tähden.
 28. Ja katso, nyt minä annan sinulle ja myös palvelijalleni Josephille tämän lahjan avaimet, lahjan, joka on saattava valoon tämän palvelustyön; ja kahden tai kolmen todistajan sanalla on jokainen asia vahvistettava.
 29. Totisesti, totisesti minä sanon teille: Jos he hylkäävätkin minun sanani ja evankeliumini ja palvelustyöni tämän osan, niin autuaat olette te, sillä he eivät voi tehdä teille enempää kuin he tekivät minulle.
 30. Ja vaikka he tekisivät teille, niin kuin he ovat tehneet minulle, autuaat olette te, sillä te tulette asumaan kirkkaudessa minun tykönäni.
 31. Mutta jos he eivät hylkää minun sanojani, mitkä tullaan vahvistamaan annettavalla todistuksella, he ovat autuaat ja silloin te tulette iloitsemaan työnne hedelmistä.
 32. Totisesti, totisesti minä sanon teille niin kuin sanoin opetuslapsilleni: Missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni jonkin asian tähden, katso siinä minä olen heidän keskellänsä, niin olen minä myös teidän keskellänne.
 33. Älkää peljätkö, poikani, tehdä hyvää, sillä mitä te kylvätte, sitä te myös korjaatte. Jos siis kylvätte hyvää, te myös korjaatte hyvää palkaksenne.
 34. Sen tähden älä pelkää, sinä piskuinen lauma; tee hyvää; maailma ja helvetti liittykööt sinua vastaan, sillä jos olet rakennettu minun kalliolleni, ne eivät voi sinua voittaa.
 35. Katso, minä en tuomitse teitä. Menkää, älkääkä tästedes enää syntiä tehkö. Suorittakaa vakaasti se työ, jonka olen käskenyt teidän tehdä.
 36. Kääntykää minuun kaikissa ajatuksissanne, älkää epäilkö, älkää peljätkö.
 37. Katsokaa haavoja minun kyljessäni ja myös naulojen jälkiä käsissäni ja jaloissani. Olkaa uskolliset, pitäkää minun käskyni, niin te tulette perimään taivaan valtakunnan. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05