Opin ja Liittojen kirja

Luku 7


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, ja Oliver Cowderylle Harmonyssa, Pennsylvaniassa, huhtikuussa 1829, vastaukseksi heidän uurimin ja tummimin kautta esittämäänsä kysymykseen, oliko Jeesukselle rakas opetuslapsi Johannes vielä lihassa vai kuollut. Ilmoitus on käännös pergamentille kirjoitetuista muistiinpanoista, jotka Johannes itse kirjoitti ja kätki. — Ks. History of the Church, osa 1, s. 35—36.
  1. Ja Herra sanoi minulle: Johannes, rakkaani mitä halajat? Jos anot, mitä tahdot, se annetaan sinulle.
  2. Ja minä sanoin hänelle: Herra, anna minulle valta kuoleman yli, niin että saisin elää ja johdattaa sieluja sinun tykösi.
  3. Ja Herra sanoi minulle: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, koska halajat tätä, sinä tulet jäämään tänne, kunnes minä tulen kirkkaudessani, ja sinä olet profetoiva kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja kansoille.
  4. Ja tästä syystä Herra sanoi Pietarille: Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Sillä hän halusi minulta, että hän saisi johdattaa sieluja minun tyköni, mutta sinä halusit, että sinä pian saisit tulla minun tyköni minun valtakuntaani.
  5. Minä sanon sinulle, Pietari, että tämä oli hyvä pyyntö, mutta hän, jota minä rakastan, pyysi, että hän vielä saisi tehdä ihmisten keskuudessa enemmän eli suuremman työn, kuin hän aikaisemmin on tehnyt.
  6. Hän on ottanut suorittaakseen suuremman työn; sen tähden minä olen tekevä hänet tulenliekiksi ja palvelevaksi enkeliksi, hän on palveleva niitä maan päällä asuvaisia, jotka saavat pelastuksen periä.
  7. Ja minä panen sinut tekemään palvelusta hänelle ja veljellesi Jaakobille, ja teille kolmelle minä annan tämän vallan ja sen ohella tämän evankeliumin palveluksen avaimet siihen asti, kunnes minä tulen.
  8. Totisesti minä sanon teille: Te tulette kumpikin saamaan halajamisenne mukaan, sillä te kumpikin iloitsette siitä, mitä olette toivoneet.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05