Opin ja Liittojen kirja

Luku 9


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Oliver Cowderylle Harmonyssa, Pennsylvaniassa, huhtikuussa 1829. Oliveria kehotetaan kärsivällisyyteen ja tyytymään toistaiseksi kirjoittamiseen kääntäjän sanelun mukaan, sen sijaan, että hän itse yrittäisi kääntää. — Ei riitä, että vain pyytää jumalallista lahjaa, harkitsematta ja tutkistelematta hartaasti. — Oliver menettää sen vähäisen kääntämisen lahjan, joka hänellä tilapäisesti oli ollut.
 1. Katso, minä sanon sinulle poikani, että koska et kääntänyt sen mukaisesti, kuin pyysit minulta, ja aloit jälleen kirjoittaa palvelijani Joseph Smith nuoremman apuna, niin tahdon, että jatkat, kunnes olet saanut valmiiksi sen aikakirjan, jonka olen hänelle uskonut.
 2. Ja katso, minulla on muita aikakirjoja; tämän jälkeen minä olen antava sinulle kyvyn auttaa niiden kääntämisessä.
 3. Ole kärsivällinen, poikani, sillä niin on minun viisauteni säätänyt, eikä ole tarkoituksenmukaista, että sinä nyt käännät.
 4. Katso, se työ, johon olet kutsuttu, on että kirjoitat palvelijani Josephin apuna.
 5. Ja katso, sen tähden, että et jatkanut siten, kuin aloitit ryhtyessäsi kääntämään, minä olen ottanut sinulta pois tämän oikeuden.
 6. Älä napise, poikani sillä minä olen viisaudessani näin tehnyt sinua kohtaan.
 7. Katso, sinä et ymmärtänyt; sinä luulit, että antaisin sen sinulle ilman omaa harkintaasi, kunhan vain anoisit minulta.
 8. Mutta katso, minä sanon sinulle, että sinun on harkittava se tarkoin omassa mielessäsi sitten sinun on kysyttävä minulta, onko se oikein, ja jos se on oikein, olen saattava sydämesi palamaan rinnassasi; ja näin olet tunteva, että se on oikein.
 9. Mutta jos se ei ole oikein, sinulla ei ole oleva sellaista tuntoa, vaan ajatuksesi tulevat hämäriksi, niin että olet unohtava sen, mikä on väärin; et siis voi kirjoittaa pyhiä asioita, jos en minä niitä sinulle anna.
 10. Jos olisit tämän tiennyt, olisit voinut kääntää; kuitenkaan ei ole tarkoituksenmukaista, että sinä nyt käännät.
 11. Katso, kun aloit, se oli tarkoituksenmukaista, mutta sinä pelkäsit, ja aika on ohi, eikä se nyt ole tarkoituksenmukaista,
 12. sillä etkö näe, että minä olen antanut tarpeeksi voimaa palvelijalleni Josephille sen korvaamiseksi? Enkä minä ole tuominnut teistä kumpaakaan.
 13. Tee, niin kuin minä olen käskenyt, niin olet menestyvä. Ole uskollinen äläkä anna millekään kiusaukselle myöten.
 14. Pysy lujana si[i]nä työssä, johon olen sinut kutsunut, niin ei hiuskarvaakaan sinun päästäsi ole katoava, ja sinut tullaan ylentämään viimeisenä päivänä. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05