Opin ja Liittojen kirja

Luku 18


ILMOITUS, joka annetttin Joseph Smithille, profeetalle, Oliver Cowderylle ja David Whitmerille Fayettessä, New Yorkin osavaltiossa, kesäkuussa 1829. Kahdentoista apostolin kutsuminen näinä viimeisinä päivinä julistetaan, myös annetaan ohjeita Kristuksen kirkon rakentamisesta evankeliumin täyteyden mukaan. Aaronin pappeutta annettaessa luvattiin antaa Melkisedekin pappeus. Ks. 13. luvun alkusanoja. Vastaukseksi palavaan rukoukseen suuremman tiedon saamiseksi tästä asiasta Herra antoi tämän ilmoituksen. — Ks. History of the Church, osa I, s. 60—64. — Kehotetaan ahkeroitsemaan. — Oliver Cowdery ja David Whitmer kutsutut Paavalin, muinaisen apostolin, kutsumuksella. — Sielujen suuriarvoisuutta korostetaan. — Suuri ilo sielujen käännyttämisestä Kristuksen evankeliumiin. — Maininta kahdentoista kutsumisesta palvelustyöhön. — Ne kaksitoista, joita tässä nimitetään opetuslapsiksi mutta myöhemmin apostoleiksi, valittava niiden keskuudesta, jotka vakaalla sydämellä halajavat ottaa päälleen Kristuksen nimen. — Oliver Cowdery ja David Whitmer saavat tehtäväkseen etsiä ne kaksitoista.
 1. Katso, sen perusteella, mistä sinä, palvelijani Oliver Cowdery, olet minulta pyytänyt tietoa, puhun sinulle nämä sanat:
 2. Katso, monessa yhteydessä olen Henkeni kautta ilmoittanut sinulle, että se, mitä olet kirjoittanut, on totta. Sen tähden sinä tiedät sen olevan totta.
 3. Ja jos sinä tiedät sen olevan totta, katso, minä käsken sinua turvaamaan siihen, mikä on kirjoitettu.
 4. Sillä siihen on kirjoitettu kaikki, mikä koskee minun kirkkoni, evankeliumini ja kallioni perustaa.
 5. Jos sinä siis rakennat minun kirkkoni, evankeliumini ja kallioni perustukselle, niin helvetin portit eivät sinua voita.
 6. Katso, maailma kypsyy synnissä, ja on tarpeen, että ihmislapset herätetään parannukseen, sekä pakanat että myös Israelin huone.
 7. Koska siis palvelijani Joseph Smith nuorempi on kastanut sinut hänelle antamani käskyn mukaan, hän on täyttänyt minun määräykseni.
 8. Älä ihmettele, että minä olen kutsunut hänet omaa aivoitustani varten, joka on minussa tiettäväksi tehty. Jos hän siis ahkeroitsee käskyjeni pitämisessä, hän saa iankaikkisen elämän; ja hänen nimensä on Joseph.
 9. Ja nyt, Oliver Cowdery, minä puhun käskien sinulle ja myös David Whitmerille; sillä katso, minä käsken kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen, ja minä puhun teille, niin kuin Paavalille, apostolilleni, sillä teidät on kutsuttu samalla kutsumuksella kuin hänet.
 10. Muistakaa, että sielut ovat kallisarvoiset Jumalan silmissä.
 11. Sillä katso, Herra, teidän Lunastajanne, kärsi kuoleman lihassa, hän siis kärsi kaikkien ihmisten vaivan, jotta kaikki ihmiset voisivat tehdä parannuksen ja tulla hänen tykönsä.
 12. Ja hän on noussut kuolleista voidakseen johdattaa kaikki ihmiset tykönsä, jos he tekevät parannuksen.
 13. Ja kuinka suuri onkaan hänen ilonsa sielusta, joka tekee parannuksen.
 14. Sen tähden te olette kutsutut huutamaan parannusta tälle kansalle.
 15. Ja jos niin tapahtuisi, että te tekisitte työtä koko elinaikanne, huutaen parannusta tälle kansalle ja johdattaisitte vaikka vain yhden sielun minun tyköni, kuinka suuri teidän ilonne olisikaan hänen kanssaan minun Isäni valtakunnassa.
 16. Ja vielä, jos te tulette iloitsemaan suuresti yhden sielun kanssa, jonka olette johdattaneet minun tyköni Isäni valtakuntaan, kuinka suuri teidän ilonne olisikaan, jos johdattaisitte monta sielua minun tyköni.
 17. Katso, teillä on minun evankeliumini edessänne ja minun kallioni ja pelastukseni.
 18. Anokaa Isältä minun nimessäni, uskossa luottaen saavanne, niin te saatte Pyhän Hengen, joka ilmoittaa kaiken, mikä on ihmislapsille hyväksi.
 19. Ja jos teillä ei ole uskoa, toivoa eikä rakkautta, te ette voi mitään.
 20. Älkää nousko mitään kirkkoa, paitsi perkeleen kirkkoa vastaan.
 21. Ottakaa päällenne Kristuksen nimi ja puhukaa vakaasti totuutta.
 22. Ja kaikki, jotka tekevät parannuksen ja antavat kastaa itsensä minun nimeeni, Jeesuksen Kristuksen nimeen, ja pysyvät vahvana loppuun asti, pelastuvat.
 23. Katso, Jeesus Kristus on se nimi, jonka Isä on antanut, eikä ole muuta nimeä annettu, jossa ihminen voi pelastua.
 24. Sen tähden kaikkien ihmisten on otettava päälleen se nimi, jonka Isä on antanut, sillä tässä nimessä heitä kutsutaan vilmeisenä päivänä.
 25. Sen tähden, jos he eivät tunne sitä nimeä, jolla heitä kutsutaan, heillä ei voi olla sijaa minun Isäni valtakunnassa.
 26. Ja nyt, katso, on toisia, jotka ovat kutsutut julistamaan minun evankeliumiani sekä pakanoille että juutalaisille,
 27. nimittäin kaksitoista, ja nämä kaksitoista tulevat olemaan minun opetuslapsiani, ja he tulevat ottamaan päälleen minun nimeni, ja nämä kaksitoista ovat niitä, jotka halajavat ottaa päällensä minun nimeni vakaalla sydämellä.
 28. Ja jos he halajavat ottaa päälleen minun nimeni vakaalla sydämellä, he ovat kutsutut menemään kaikkeen maailmaan saarnaamaan minun evankeliumiani kaikille luoduille.
 29. Ja he ovat ne, jotka minä olen asettanut kastamaan minun nimeeni, sen mukaan, mitä kirjoitettu on.
 30. Ja se, mikä on kirjoitettu teillä on edessänne, sen tähden teidän on suoritettava se niiden sanojen mukaisesti, jotka on kirjoitettu.
 31. Ja nyt minä puhun teille kahdelletoista: Katso, minun armossani on teille kyllin, teidän tulee vaeltaa nuhteettomasti minun edessäni eikä teidän tule tehdä syntiä.
 32. Ja katso, te olette ne, jotka minä olen asettanut asettamaan pappeja ja opettajia, julistamaan evankeliumiani sen Pyhän Hengen voiman mukaan, joka teissä on, sekä Jumalan ihmisille antamien kutsumusten ja lahjojen mukaan.
 33. Ja minä, Jeesus Kristus, teidän Herranne ja teidän Jumalanne, olen puhunut tämän.
 34. Nämä sanat eivät ole ihmisistä eivätkä ihmisestä, vaan minusta; sen tähden teidän tulee todistaa, että ne ovat minusta eivätkä ihmisestä.
 35. Sillä minun ääneni puhuu ne teille, sillä minun Henkeni antaa ne teille, ja minun voimastani te voitte lukea ne toisillenne, ja ilman minun voimaani ei teillä voisi niitä olla.
 36. Niin te voitte todistaa, että olette kuulleet minun ääneni ja tunnette minun sanani.
 37. Ja nyt, katso, minä annan sinun, Oliver Cowdery, ja myös David Whitmerin etsiä ne kaksitoista, jotka halajavat sitä, mistä minä olen puhunut.
 38. Ja heidän halajamisestaan ja teoistaan te heidät tunnette.
 39. Ja kun te olette heidät löytäneet, näyttäkää heille tämä.
 40. Ja langetkaa maahan ja rukoilkaa Isää minun nimessäni.
 41. Ja teidän tulee saarnata maailmalle, sanoen: Teidän on tehtävä parannus ja annettava kastaa itsenne Jeesuksen Kristuksen nimeen,
 42. sillä kaikkien ihmisten on tehtävä parannus ja annettava kastaa itsensä, ei ainoastaan miesten, vaan myös naisten sekä vastuullisen iän saavuttaneiden lasten.
 43. Ja nyt kun te olette saaneet tämän, teidän on pidettävä minun käskyni kaikessa.
 44. Ja teidän kauttanne minä olen tekevä ihmislasten keskuudessa ihmeellisen teon, joka saa monet vakuuttumaan synneistään, niin että he voivat tehdä parannuksen ja tulla minun Isäni valtakuntaan.
 45. Sen tähden siunaukset, joita minä teille annan, ylittävät kaiken.
 46. Ja jos te ette pidä minun käskyjäni tämän saatuanne, te ette voi pelastua minun Isäni valtakuntaan.
 47. Katso, minä, Jeesus Kristus, teidän Herranne ja Jumalanne ja teidän Lunastajanne olen puhunut tämän Henkeni voimalla. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05