Opin ja Liittojen kirja

Luku 19


JUMALAN KÄSKY — ei ihmiskäsky — jonka Hän, joka on Iankaikkinen, ilmoitti Joseph Smithin, profeetan, kautta Martin Harrisille Manchesterissä, New Yorkin osavaltiossa, maaliskuussa 1830. — Kristus vahvistaa kaikkivaltiutensa. — Julistaa, että rangaistus ja kärsimys seuraavat väistämättömästi syntejä, joista ei ole tehty parannusta. — Selittää loputtoman vaivan ja iankaikkisen kadotuksen merkityksen. — Vahvistaa jälleen lihassa kokemiensa kärsimysten todellisuuden. — Korostaa rukouksen välttämättömyyttä. — Antaa erityisen käskyn Martin Harrisille.
 1. Minä olen Alfa ja Omega, Kristus, Herra; se minä olen, alku ja loppu, maailman Lunastaja.
 2. Minä olen tehnyt ja täyttänyt sen, mitä Isä tahtoi minun tekevän, hän, jonka minä olen: tämän minä olen tehnyt, jotta alistaisin kaikki valtaani,
 3. säilyttäen kaiken vallan hamaan saatanan ja hänen tekojensa kukistamiseen maailman lopussa ja viimeisenä, suurena päivänä, jona minä olen langettava tuomion maan asukkaille, tuomitakseni jokaisen tekojensa mukaan ja niiden töiden mukaan, jotka hän on tehnyt.
 4. Ja kaikkien ihmisten on totisesti tehtävä parannus taikka kärsittävä, sillä minä, Jumala, olen loputon.
 5. Sen tähden minä en peruuta tuomioita, jotka minä langetan, vaan onnettomuus kohtaa niitä, jotka ovat minun vasemmalla puolellani, itku, valitus ja hammasten kiristys.
 6. Kuitenkaan ei ole kirjoitettu, ettei tällä vaivalla ole loppua, vaan on kirjoitettu loputon vaiva.
 7. Vielä on kirjoitettu: iankaikkinen tuomio; sen tähden se on selvempi kuin muut kirjoitusten kohdat, niin että se vaikuttaisi ihmislasten sydämeen, kokonaan minun nimeni kunniaksi.
 8. Sen tähden minä selitän teille tämän salaisuuden, sillä teidän kuten myös minun apostolieni on soveliasta tietää se.
 9. Minä puhun teille, jotka olette valittuja tässä asiassa niin kuin yhdelle, jotta te pääsisitte minun lepooni.
 10. Sillä katso, kuinka suuri onkaan jumalisuuden salaisuus. Sillä katso, minä olen loputon, ja rangaistus, joka annetaan minun kädestäni, on loputon rangaistus, sillä Loputon on minun nimeni. Siis:
 11. iankaikkinen rangaistus on Jumalan rangaistus;
 12. loputon rangaistus on Jumalan rangaistus.
 13. Sen tähden minä käsken sinua tekemään parannuksen ja pitämään ne käskyt, jotka olet saanut minun nimessäni palvelijani Joseph Smith nuoremman kautta.
 14. Ja sinä olet saanut ne minun kaikkivaltiaan voimani kautta.
 15. Sen tähden minä käsken sinua tekemään parannuksen. Tee parannus, etten löisi sinua suuni sauvalla ja vihallani ja kiivaudellani ja etteivät kärsimyksesi olisi ankarat, et tiedä, kuinka ankarat, et tiedä, kuinka läpitunkevat, et tiedä, kuinka sietämättömät.
 16. Sillä katso, minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, että heidän ei tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen,
 17. mutta elleivät he tee parannusta, heidän on kärsittävä niin kuin minä kärsin.
 18. Ja tämä kärsimys sai minut, Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta jokaisesta huokosestani ja kärsimään sekä ruumiissani että hengessäni ja toivomaan, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa;
 19. kuitenkin, kunnia olkoon Isän, minä join sen ja täytin valmistavan työni ihmislasten puolesta.
 20. Sen tähden minä jälleen käsken sinua tekemään parannuksen, etten nöyrryttäisi sinua kaikkivaltiaalla voimallani, ja tunnustamaan syntisi, ettet kärsisi niitä rangaistuksia, joista minä olen puhunut ja joita olet maistanut vähäisessä, kaikkein vähimmässä määrin silloin kun otin sinulta pois Henkeni.
 21. Ja minä annan sinulle käskyn, ettei sinun tule saarnata muuta kuin parannusta ja ettet näytä tätä maailmalle, ennen kuin minä sen hyväksi näen.
 22. Sillä he eivät voi nyt sietää vahvaa ruokaa, vaan maitoa heidän on saatava, sen vuoksi he eivät saa tietää tätä, etteivät hukkuisi.
 23. Opi minusta ja kuuntele minun sanojani; vaella Henkeni nöyryydessä, niin sinulla on oleva rauha minussa.
 24. Minä olen Jeesus Kristus. Minä tulin Isän tahdosta ja minä teen hänen tahtonsa.
 25. Ja vielä minä käsken sinua, ettei sinun tule himoita lähimmäisesi vaimoa eikä tavoitella lähimmäisesi henkeä.
 26. Ja vielä minä käsken sinua, ettei sinun tule himoita omaa omaisuuttasi, vaan antaa sitä auliisti Mormonin Kirjan painatukseen, sillä tämä kirja sisältää totuuden ja Jumalan sanan,
 27. joka on minun sanani pakanoille, että se pian lähtisi juutalaisille, joiden jäännös laamanilaiset ovat, jotta he uskoisivat evankeliumin eivätkä enää odottaisi Messiasta, joka on jo tullut.
 28. Ja vielä minä käsken sinua, että sinun tulee rukoilla sekä ääneen että sydämessäsi, sekä maailman edessä että salassa, sekä julkisesti että yksinäsi.
 29. Ja sinun tulee julistaa hyvää sanomaa, kuuluttaa sitä vuorilla ja kaikilla kukkuloilla ja kaikkien kansojen keskuudessa, jotka sinun sallitaan nähdä.
 30. Ja sinun tulee tehdä näin kaikessa nöyryydessä, luottaen minuun, herjaamatta herjaajia.
 31. Eikä sinun tule puhua opinkohdista, vaan julistaa parannusta ja uskoa Vapahtajaan sekä syntien anteeksiantamusta kasteen ja tulen, se on, Pyhän Hengen kautta.
 32. Katso, tämä on suuri ja viimeinen käsky, jonka minä annan sinulle tästä asiasta; sillä tässä on riittävästi jokapäiväistä vaellustasi varten elämäsi loppuun asti.
 33. Ja kurjuus kohtaa sinua, jos ylenkatsot näitä ohjeita, sekä sinä että omaisuutesi tuhoudutte.
 34. Anna pois osa omaisuuttasi, myös osa maatasi ja kaikki lukuun ottamatta sitä, mitä tarvitset perheesi elatukseksi.
 35. Maksa velkasi, joka sinulla on kirjanpainajalle. Vapauta itsesi orjuudesta.
 36. Lähde talostasi ja kodistasi, paitsi siksi ajaksi, milloin tahdot käydä perheesi luona.
 37. Ja puhu rohkeasti kaikille; saarnaa, kehota ja julista totuutta suurella äänellä ja riemuhuudoin, huutaen: Hoosianna, hoosianna, siunattu olkoon Herran Jumalan nimi!
 38. Rukoile alati, ja minä olen vuodattava Henkeni sinun päällesi ja sinun siunauksesi on oleva suuri, suurempi kuin jos saisit maailman aarteet ja niihin liittyvän katoavaisen.
 39. Katso, voitko lukea tämän iloitsematta ja riemuitsematta sydämessäsi?
 40. Vai voitko vielä harhailla sokeana taluttajana?
 41. Vai voitko olla nöyrä ja sävyisä ja vaeltaa ymmärtäväisesti minun edessäni? Tule minun tyköni, Vapahtajasi tykö. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05