Opin ja Liittojen kirja

Luku 22


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolle, joka perustettiin näinä viimeisinä päivinä, meidän Herramme vuonna tuhat kahdeksansataa kolmekymmentä. Annettu Manchesterissä, New Yorkin osavaltiossa, huhtikuussa 1830 sen johdosta, että eräät henkilöt, jotka oli aikaisemmin kastettu, tahtoivat liittyä kirkkoon tulematta uudelleen kastetuiksi. — Selvitetään, miten välttämätön on kasteen toimittaminen säädetyllä tavalla sekä Herran antamalla valtuudella.
  1. Katso, minä sanon teille että tässä minä olen saattanut kaikki vanhat liitot katoamaan ja tämä on uusi ja iankaikkinen liitto, sama joka oli alusta asti.
  2. Sen tähden, vaikka ihminen kastettaisiin sata kertaa, se ei häntä mitään hyödytä, sillä te ette voi mennä ahtaasta portista sisälle Mooseksen lain ettekä kuolleiden tekojenne avulla
  3. sillä teidän kuolleiden tekojenne vuoksi minä olen antanut pystyttää tämän viimeisen liiton ja tämän kirkon itselleni niin kuin menneinä päivinä.
  4. Menkää siis portista sisälle, niin kuin minä olen käskenyt, älkääkä pyrkikö neuvomaan Jumalaanne. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05