Opin ja Liittojen kirja

Luku 24


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, ja Oliver Cowderylle Harmonyssa, Pennsylvaniassa, heinäkuussa 1830. Vaikka kirkon perustamisesta ei ollut kulunut neljääkään kuukautta, vaino oli yltynyt kiihkeäksi ja johtajien oli etsittävä turvaa vetäytymällä osittain syrjään. Ks. History of the Church, osa 1, s. 101. — Herra sekä rohkaisee että nuhtelee. — Hän antaa niin Josephille kuin Oliverillekin henkilökohtaisia käskyjä.
 1. Katso, sinut kutsuttiin ja valittiin kirjoittamaan Mormonin Kirja ja toimimaan minun palvelustyössäni, ja minä olen nostanut sinut ahdistuksistasi ja olen neuvonut sinua niin että olet pelastunut kaikilta vihollisiltasi ja pelastunut saatanan vallasta ja pimeydestä.
 2. Kuitenkaan sinun rikkomuksiasi ei voi puolustaa, mene siis äläkä enää syntiä tee.
 3. Pidä virkasi kunniassa, ja kun olet kylvänyt peltosi ja toimittanut niin, että saat olla niistä huoletta, riennä Colesvillen, Fayetten ja Manchesterin seurakunnan luo, ja ne huolehtivat sinusta; ja minä olen siunaava ne sekä hengellisesti että ajallisesti.
 4. Mutta jos ne eivät ota sinua vastaan, minä lähetän niille siunauksen sijasta kirouksen.
 5. Ja sinun tulee edelleenkin huutaa avuksesi Jumalaa minun nimessäni, kirjoittaa se, minkä Puolustaja sinulle antaa, ja selittää kaikkia kirjoituksia kirkolle.
 6. Ja sinulle annetaan samalla hetkellä, mitä sinun on puhuminen ja kirjoittaminen, ja kirkon on kuultava se, tai muuten minä lähetän sille siunauksen sijasta kirouksen.
 7. Antaudu siis kokonaan palvelemaan Siionia, ja tässä sinulla on oleva voimaa.
 8. Ole kärsivällinen ahdistuksissa, sillä niitä sinulla tulee olemaan paljon; mutta kestä ne, sillä katso, minä olen sinun kanssasi päiviesi loppuun asti.
 9. Ja ajallisissa töissä sinulla ei ole oleva voimaa, sillä se ei ole sinun kutsumuksesi. Täytä kutsumuksesi, niin sinulla on oleva, mitä tarvitset pitääksesi virkaasi kunniassa ja selittääksesi kaikkia kirjoituksia, ja toimita edelleen kätten päällepanemisia ja vahvista seurakuntia.
 10. Ja veljesi Oliver kantakoon edelleen minun nimeäni sekä maailman että seurakunnan edessä. Älköönkä hän luulko, että hän voi puhua kyllin minun asiassani; ja katso, minä olen hänen kanssansa loppuun asti.
 11. Minusta hän kerskatkoon eikä itsestänsä, heikkoudessa tai väkevyydessä, kahleissa tai vapaana.
 12. Ja alati ja kaikkialla hän avatkoon suunsa ja julistakoon evankeliumiani sekä päivällä että yöllä kuin pasunan äänellä. Ja minä annan hänelle voiman jollaista ihmisten keskuudessa ei tunneta.
 13. Älkää pyytäkö voimallisia tekoja, ellen minä käske teitä, muuten kuin riivaajien poisajamiseksi, sairaiden parantamiseksi ja myrkyllisiä käärmeitä ja kuolettavia myrkkyjä vastaan.
 14. Älkää tehkö tätä, jos teiltä eivät sitä pyydä ne jotka sitä halajavat, jotta kirjoitukset kävisivät toteen, sillä teidän tulee tehdä kuten on kirjoitettu.
 15. Ja kaikkialle, minne te tulette ja missä teitä ei oteta vastaan minun nimessäni, jättäkää kirous siunauksen sijasta puhdistamalla tomu jaloissanne todistukseksi heitä vastaan ja puhdistamalla jalkanne tien varressa.
 16. Ja on tapahtuva, että jos joku käyttää väkivaltaa teitä vastaan, niin käskekää, että häntä lyödään minun nimessäni ja katso, minä olen lyövä häntä teidän sanojemme mukaan soveliaaksi katsomallani ajalla.
 17. Ja sen, joka haastaa sinut oikeuteen, oikeus kiroaa.
 18. Äläkä ota mukaasi rahakukkaroa äläkä laukkua, älä sauvaa äläkä kahta ihokasta, sillä seurakunta on antava sinulle oikealla hetkellä, mitä tarvitset ruokaan ja vaatteisiin ja kenkiin sekä rahaa ja laukkua varten.
 19. Sillä sinä olet kutsuttu vesomaan viinitarhaani ankarasti vesomalla, viimeisen kerran, ja myös kaikki ne, jotka sinä olet asettanut, ovat kutsuttuja, ja he tehkööt tämän esikuvan mukaisesti. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05