Opin ja Liittojen kirja

Luku 26


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, Oliver Cowderylle ja John Whitmerille Harmonyssa, Pennsylvaniassa, heinäkuussa 183. — Välittömiä tehtäviä koskevia ohjeita. — Yhteisen suostumuksen periaate kirkon asioissa vahvistetaan.
  1. Katso, minä sanon teille: Omistakaa aikanne kirjoitusten tutkimiseen ja saarnaamiseen ja Colesvillen seurakunnan vahvistamiseen ja tarvittavan työn tekemiseen maillanne, kunnes matkustatte länteen pitämään seuraavan konferenssin, ja silloin ilmoitetaan, mitä teidän on tehtävä.
  2. Ja kaikki kirkossa tapahtukoon yhteisellä suostumuksella, paljolla rukouksella ja uskolla, sillä kaiken te saatte uskon kautta. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05