Opin ja Liittojen kirja

Luku 27


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, Harmonyssa, Pennsylvaniassa, elokuussa 1830. — Valmisteltaessa erästä jumalanpalvelusta, jonka aikana piti antaa leivän ja viinin sakramentti, Joseph lähti hankkimaan tähän tarkoitukseen viiniä. Hän kohtasi taivaallisen sanansaattajan sekä sai tämän ilmoituksen josta neljä ensimmäistä jaetta kirjoitettiin silloin ja loppu seuraavassa syyskuussa. Vettä käytetään yleensä viinin sijasta kirkon sakramenttipalveluksissa. — Varoitetaan käyttämästä sakramentissa viiniä, jonka puhtaudesta ei ole takeita. — Mainitaan monta muinaista profeettaa, joiden kanssa kuten myös myöhempien aikojen profeettojen kanssa Herra lupaa nauttia sitä tulevaisuudessa. Joseph Smith nuoremman ja Oliver Cowderyn aikaisemmin tapahtunut asettaminen apostoleiksi tunnustetaan. — Annetaan rohkaiseva kehotus.
 1. Kuuntele Jeesuksen Kristuksen, sinun Herrasi, Jumalasi ja Lunastajasi ääntä, hänen jonka aina on elävä ja voimallinen.
 2. Sillä katso, minä sanon sinulle, että sillä, mitä te syötte tahi mitä te juotte sakramenttia nauttiessanne, ei ole merkitystä, jos te teette sen katse kiinnitettynä vain minun kunniaani, muistaen Isän edessä minun ruumiini, joka annettiin teidän edestänne, ja minun vereni joka vuodatettiin teidän syntienne anteeksiantamiseksi.
 3. Sen tähden minä annan teille käskyn: Älkää ostako viiniä älkääkä mitään väkevää juomaa vihollisiltanne;
 4. älkää siis nauttiko sitä, ellei se ole uutta ja itse valmistamaanne, tässä minun Isäni valtakunnassa, joka rakennetaan maan päälle.
 5. Katso tämä on minun viisauttani; älkää siis ihmetelkö, sillä hetki tulee, jolloin minä juon viinipuun antia teidän kanssanne maan päällä ja Moronin kanssa, jonka minä olen lähettänyt saattamaan teille ilmi Mormonin Kirjan, mikä sisältää iankaikkisen evankeliumini täyteyden, ja jolle minä olen antanut Efraimin sauvan kirjan avaimet;
 6. samoin Eliaan kanssa, jolle minä olen antanut avaimet kaiken kohdalleen asettamiseksi mistä on ikiajoista saakka puhuttu pyhäin profeettain suun kautta heidän kertoessaan viimeisistä päivistä;
 7. samoin myös Johanneksen, Sakariaan pojan, kanssa, jonka Sakariaan luona hän (Elias) kävi ja lupasi, että tämä oli saava pojan, jonka nimi oli oleva Johannes, ja hän oli täyttyvä Eliaan hengellä;
 8. ja tämän Johanneksen minä olen lähettänyt teidän luoksenne, palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Oliver Cowdery asettamaan teidät ensimmäiseen saamaanne pappeuteen, jotta olisitte kutsutut ja asetetut niin kuin Aaronkin;
 9. samoin Elian kanssa, jolle minä olen antanut avaimet valtaan kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, ettei koko maata lyötäisi kirouksella;
 10. samoin Joosefin ja Jaakobin ja Iisakin ja Aabrahamin, teidän isienne kanssa, joissa lupaukset pysyvät;
 11. samoin Miikaelin eli Aadamin, kaikkien isän, kaikkien ruhtinaan, vanhaikäisen, kanssa;
 12. samoin Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen kanssa, jotka olen lähettänyt teidän luoksenne ja joiden kautta minä olen asettanut teidät ja vahvistanut teidät olemaan apostoleita ja minun nimeni erityisiä todistajia ja kantamaan palvelustehtävänne avaimia ja sen avaimia, minkä minä ilmoitin heille,
 13. joille olen antanut valtakuntani avaimet ja evankeliumin armotalouden viimeisiä aikoja varten ja aikojen täyttymistä varten, jolloin minä olen yhdistävä yhdeksi kaikki mitä on taivaassa ja mitä on maan päällä;
 14. samoin kaikkien niiden kanssa, jotka Isäni on antanut minulle maailmasta.
 15. Ylentäkää siis sydämenne ja riemuitkaa ja vyöttäkää kupeenne ja ottakaa päällenne koko sota-asuni, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
 16. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille, jonka olen lähettänyt enkelini antamaan teille.
 17. Ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet.
 18. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja minun Henkeni miekka, Henkeni, jonka vuodatan teidän päällenne sekä sanani, jonka ilmoitan teille, ja sopikaa keskenänne kaikesta, mitä ikinä minulta anotte ja olkaa uskolliset, kunnes minä tulen ja teidät temmataan ylös, niin että tekin olette siellä, missä minä olen. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05