Opin ja Liittojen kirja

Luku 32


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Parley P. Prattille ja Ziba Petersonille lokakuussa 1830. Vanhimmissa oli herännyt suuri mielenkiinto ja hartaita toiveita laamanilaisten suhteen, joille ennustetuista siunauksista kirkko oli saanut tietää Mormonin Kirjasta. Sen tähden he rukoilivat Herraa ilmoittamaan tahtonsa siitä, tuliko vanhimpia silloin lähettää lännen intiaaniheimojen luo. Ilmoitus annettiin. Ks. History of the Church, osa 1, s. 118. — Lähetyssaarnaajia kehotetaan rajoittamaan saarnansa kirjoitettuun sanaan, sen mukaan kuin heidän annetaan sitä ymmärtää.
  1. Ja nyt palvelijastani Parley P. Prattista, katso, minä sanon hänelle, että niin totta kuin elän, minä tahdon, että hän julistaa evankeliumiani ja oppii minusta ja on hiljainen ja nöyrä sydämeltään.
  2. Ja sen minä olen määrännyt, että hänen on mentävä palvelijoideni Oliver Cowderyn ja Peter Whitmer nuoremman kanssa erämaahan laamanilaisten keskuuteen.
  3. Ja myös Ziba Peterson menköön heidän kanssaan ja minä olen itse lähtevä heidän kanssaan ja oleva heidän keskellänsä; ja minä olen heidän puolustajansa Isän tykönä, eikä mikään ole heitä voittava.
  4. Ja he ottakoot vaarin siitä, mikä on kirjoitettu älköötkä vaatiko itselleen mitään muuta ilmoitusta, ja he rukoilkoot alati, jotta minä selittäisin sen, niin että he ymmärtäisivät.
  5. Ja he ottakoot vaarin näistä sanoista älköötkä leikitelkö niillä, niin minä olen siunaava heitä. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05