Opin ja Liittojen kirja

Luku 33


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Ezra Thayrelle ja Northrop Sweetille Fayettessä, New Yorkin osavaltiossa lokakuussa 1830. Kirjoittaessaan muistiin tätä ilmoitusta profeetta todistaa, että Herra on aina valmis opettamaan niitä, jotka uskossa ahkerasti etsivät. — Maailman turmeltunut tila ilmoitetaan. — Työmiesten kutsuminen palvelustyöhön. — Herra on tuonut kirkon esiin erämaasta ja perustanut sen. — Vanhinten valtuuttaminen julistamaan parannusta ja kastetta. — Herran tuleminen lähellä.
 1. Katso, minä sanon teille, palvelijani Ezra ja Northrop: Avatkaa korvanne ja kuulkaa Herran, teidän Jumalanne, ääntä, jonka sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, joka erottaa nivelet ja ytimet, sielun ja hengen ja on sydämen ajatusten ja aikeiden tuomitsija.
 2. Sillä totisesti, totisesti minä sanon teille, että teidät on kutsuttu korottamaan äänenne kuin pasunan ääneksi julistaaksenne minun evankeliumiani kierolle ja nurjalle sukupolvelle.
 3. Sillä katso, vainio on jo valjennut leikattavaksi, ja nyt on yhdestoista hetki ja viimeinen kerta, jolloin minä kutsun työmiehiä viinitarhaani.
 4. Ja minun viinitarhani on kokonaan turmeltunut, eikä ole ketään, joka tekee sitä mikä hyvää on, paitsi muutamia, ja he eksyvät monesti pappien juonten takia, ja kaikki ovat mieleltään turmeltuneita.
 5. Ja totisesti, totisesti minä sanon teille, että minä olen perustanut tämän kirkon ja kutsunut sen pois erämaasta,
 6. ja niin minä olen kokoava valittuni maan neljältä ääreltä, kaikki, jotka uskovat minuun ja kuulevat ääntäni.
 7. Totisesti, totisesti minä sanon teille, että vainio on jo valjennut leikattavaksi, sivaltakaa sen tähden sirpillänne ja korjatkaa satoa kaikesta väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne.
 8. Avatkaa suunne, niin ne täyttyvät, ja te tulette olemaan kuin muinoin Nefi, joka lähti Jerusalemista erämaahan.
 9. Avatkaa suunne älkääkä säästäkö niin te tulette saamaan hartioillenne lyhteitä kuormaksi, sillä katso, minä olen teidän kanssanne.
 10. Avatkaa suunne, niin ne täyttyvät. Sanokaa: Tehkää parannus, tehkää parannus ja valmistakaa Herralle tie ja tehkää polut hänelle tasaisiksi, sillä taivaan valtakunta on tullut lähelle;
 11. tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen syntienne anteeksisaamiseksi, antakaa kastaa itsenne vedellä, ja sitten tulee kaste tulella ja Pyhällä Hengellä.
 12. Katso, totisesti, totisesti minä sanon teille: Tämä on minun evankeliumini; ja muistakaa, että heidän tulee uskoa minuun, muuten he eivät mitenkään voi pelastua.
 13. Ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, tälle kalliolle te olette rakennetut, ja jos te pysytte, helvetin portit eivät teitä voita.
 14. Ja muistakaa kirkon opinkappaleet ja liitot, että pitäisitte ne.
 15. Ja ne, joilla on usko, konfirmoikaa kirkkooni kätten päällepanon kautta, ja minä olen antava heille Pyhän Hengen lahjan.
 16. Ja minä olen antanut Mormonin Kirjan ja pyhät kirjoitukset teidän opetukseksenne ja minun Henkeni voima tekee kaiken eläväksi.
 17. Olkaa siis uskolliset; rukoilkaa alati, pitäkää lamppunne kunnossa ja palavina ja öljyä mukananne, niin että olette valmiit, kun Ylkä tulee,
 18. sillä katso, totisesti, totisesti minä sanon teille: minä tulen pian. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05