Opin ja Liittojen kirja

Luku 34


ILMOITUS, joka annetttin Joseph Smithin, profeetan, kautta Orson Prattille Fayettessä, New Yorkin osavaltiossa 4. marraskuuta 1830. Saaja oli silloin 19 vuoden ikäinen. Hän oli kääntynyt, ja hänet oli kastettu hänen kuultuaan ensimmäisen kerran kuusi viikkoa aikaisemmin veljensä Parley P. Prattin saarnaavan palautettua evankeliumia. Ks. History of the Church, osa 1, s. 127. — Häntä kiitetään kuuliaisuudesta. — Hän saa käskyn saarnata ja profetoida sen mukaan, kuin Pyhä Henki hänelle puhuttavaksi antaa. — Herran tuleminen varma.
 1. Poikani Orson, tarkkaa ja kuule ja katso, mitä minä, Herra Jumala, sanon sinulle, minä joka olen Jeesus Kristus, sinun Lunastajasi,
 2. maailman valkeus ja elämä, valkeus, joka loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsitä,
 3. joka niin on maailmaa rakastanut, että antoi oman henkensä, jotta kaikki, jotka uskovat, voisivat tulla Jumalan pojiksi. Sen tähden sinä olet minun poikani,
 4. ja autuas olet sinä, koska olet uskonut,
 5. ja vielä autuaampi olet, koska olet minun kutsumani julistamaan evankeliumiani,
 6. korottamaan äänesi niin kuin kauan ja kuuluvasti soivan pasunan äänen, huutaaksesi parannusta kierolle ja nurjalle sukupolvelle ja valmistaaksesi Herralle tien hänen toista tulemistaan varten.
 7. Sillä katso, totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Aika on lähellä, jolloin minä tulen pilvessä voimalla ja suurella kirkkaudella.
 8. Ja minun tulemiseni päivä on oleva suuri, sillä kaikki kansat tulevat vapisemaan.
 9. Mutta ennen kuin tuo suuri päivä tulee, aurinko pimenee ja kuu muuttuu vereksi, ja tähdet pidättävät valonsa ja jotkut putoavat, ja suuri hävitys odottaa jumalattomia.
 10. Korota sen tähden äänesi äläkä säästä, sillä Herra Jumala on puhunut; profetoi siis, ja se annetaan Pyhän Hengen voimasta.
 11. Ja jos olet uskollinen, katso, minä olen sinun kanssasi siihen asti, kunnes tulen.
 12. Ja totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Minä tulen pian. Minä olen sinun Herrasi ja Lunastajasi. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05