Opin ja Liittojen kirja

Luku 35


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, ja Sidney Rigdonille joulukuussa 1830. Esipuheeksi muistiin merkitsemälleen ilmoitukselle profeetta kirjoitti: Joulukuussa Sidney Rigdon tuli kysymään neuvoa Herralta, ja hänen kanssaan tuli Edward Partridge; viimeksi mainittu oli hurskauden esikuva ja Herran suuria miehiä. Ks. History of the Church. osa 1, s. 128. — Kuinka ihmiset voivat tulla Jumalan pojiksi. — Sidneylle luvataan, että hänen kauttaan, samoin kuin muinaisten apostolien kautta, annetaan Pyhä Henki. — Häntä kehotetaan auttamaan profeetta Josephia ja hänelle annetaan varmuus Israelin lopullisesta lunastuksesta.
 1. Kuunnelkaa Herran, teidän Jumalanne, ääntä, hänen, joka on Alfa ja Omega, alku ja loppu, jonka kulku on yksi ja ikuinen ympyrä, tänään sama kuin eilen ja iankaikkisesti.
 2. Minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika, joka ristiinnaulittiin maailman syntien tähden kaikkien niiden edessä, jotka uskovat nimeeni, että he voivat tulla Jumalan pojiksi, yhdeksi minussa, niin kuin minä olen yhtä Isässä ja Isä on yhtä minussa, niin että me yhtä olisimme.
 3. Katso, totisesti, totisesti minä sanon palvelijalleni Sidneylle: Minä olen nähnyt sinut ja tekosi. Olen kuullut sinun rukouksesi ja valmistanut sinua suurempaan työhön.
 4. Autuas olet sinä, sillä olet tekevä suuria. Katso, sinut lähetettiin niin kuin Johannes valmistamaan tietä minulle ja Elialle, joka oli tuleva, etkä sinä tiennyt sitä.
 5. Sinä kastoit vedellä parannukseen, mutta kastamasi eivät saaneet Pyhää Henkeä,
 6. mutta nyt minä annan käskyn kastaa vedellä, ja kastamasi tulevat saamaan Pyhän Hengen kätten päällepanon kautta, niin kuin apostolit muinoin.
 7. Ja on tapahtuva, että suuri työ tehdään tässä maassa pakanain keskuudessa, sillä heidän mielettömyytensä ja iljetyksensä tuodaan ilmi kaikkien ihmisten nähdä.
 8. Sillä minä olen Jumala eikä minun käsivarteni ole liian lyhyt, ja kaikkien niiden, jotka uskovat nimeeni, minä annan nähdä voimallisia tekoja, tunnustekoja ja ihmeitä.
 9. Ja ne, jotka anovat uskoen minun nimessäni, ajavat ulos riivaajia, parantavat sairaita, saavat sokeat näkeviksi ja kuurot kuuleviksi, mykät puhumaan ja rammat kävelemään.
 10. Ja pian tulee aika, jolloin ihmislapsille näytetään suuria,
 11. mutta ilman uskoa ei tulla mitään näyttämään, paitsi Babylonin hävitykset, Babylonin, joka on saanut kaikki kansat juomaan haureutensa vihan viiniä.
 12. Eikä ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, paitsi ne, jotka ovat valmiit ottamaan vastaan evankeliumini täyteyden, jonka minä olen lähettänyt tälle sukupolvelle.
 13. Sen tähden minä kutsun sen, mikä on heikkoa maailmassa, ne, jotka ovat oppimattomia ja halveksittuja, puimaan kansoja Henkeni voimalla.
 14. Ja heidän käsivartensa on oleva minun käsivarteni, ja minä olen oleva heidän kilpensä ja suojuksensa, ja minä olen vyöttävä heidän kupeensa, ja he tulevat taistelemaan miehuullisesti puolestani, ja heidän vihollisensa tulevat olemaan heidän jalkojensa alla, ja minä olen antava miekan langeta heidän puolestaan ja vihani tulella minä olen heitä suojeleva.
 15. Ja köyhille ja nöyrille julistetaan evankeliumia, ja he tulevat odottamaan tulemiseni aikaa, sillä se on lähellä.
 16. Ja he oppivat vertauksen viikunapuusta, sillä nyt on kesä lähellä.
 17. Ja palvelijani Josephin kautta minä olen lähettänyt evankeliumini täyteyden ja olen siunannut häntä hänen heikkoudessaan.
 18. Ja minä olen antanut hänelle salaisuuden avaimet siihen, mikä on ollut sinetöitynä maailman perustamisesta asti, ja siihen, mikä on tuleva tästä lähtien tulemiseni aikaan asti jos hän pysyy minussa, ja ellei hän pysy, minä istutan toisen hänen tilalleen.
 19. Valvo siis häntä, ettei hänen uskonsa raukeaisi tyhjään, ja Puolustaja, Pyhä Henki, joka tietää kaikki, tulee antamaan avun.
 20. Ja minä annan sinulle käskyn, että ryhdyt hänen kirjurikseen; ja kirjoitukset annetaan sellaisina kuin ne ovat omassa rinnassani, omien valittujeni pelastukseksi.
 21. Sillä he kuulevat ääneni ja näkevät minut eivätkä he nuku, ja he kestävät minun tulemiseni päivän, sillä heidät puhdistetaan, niin kuin minä olen puhdas.
 22. Ja nyt minä sanon sinulle: Jää hänen luoksensa, ja hän tulee matkustamaan kanssasi; älä jätä häntä, niin varmasti tämä tulee täyttymään.
 23. Ja kun et kirjoita, katso, hänen annetaan profetoida ja sinä olet saarnaava evankeliumiani ja vetoava pyhiin profeettoihin todistaaksesi hänen sanansa, kun ne hänelle annetaan.
 24. Pitäkää kaikki käskyt ja liitot, jotka teitä sitovat, ja minä olen saattava taivaat järkkymään teidän parhaaksenne, ja saatana on vapiseva, ja Siion on riemuitseva kukkuloilla ja kukoistava.
 25. Ja Israel pelastetaan soveliaaksi katsomanani aikana; ja niillä avaimilla, jotka minä olen antanut, sitä johdetaan, eikä sitä enää saateta häpeään.
 26. Ylentäkää sydämenne ja iloitkaa; teidän lunastuksenne lähestyy.
 27. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; valtakunta on sinun siihen asti, kunnes minä tulen. Katso, minä tulen pian. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05