Opin ja Liittojen kirja

Luku 38


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta kirkon konferenssissa Fayettessä, New Yorkin osavaltiossa, 2. tammikuuta 1831. — Jeesus Kristus julistaa olevansa Luoja. — Jumalattomien tuomiota kuvaillaan. — Vanhurskaille luvataan ihana perintöosa. — Varma lupaus heidän päälleen puettavasta korkeuden voimasta. — Iankaikkisuuden rikkauksia ylistetään. — Jokaiselta kirkon jäseneltä vaaditaan ahkeraa palvelusta.
 1. Näin sanoo Herra, teidän Jumalanne, Jeesus Kristus, suuri MINÄ OLEN, Alfa ja Omega, alku ja loppu, hän, joka katseli iankaikkisuuden mittaamattomia ulottuvuuksia ja kaikkia taivaan serafijoukkoja, ennen kuin maailmaa oli luotu;
 2. hän, joka tietää kaiken sillä kaikki on minun silmieni edessä;
 3. minä olen se, joka puhui ja maailma luotiin, ja kaikki sai alkunsa minun kauttani.
 4. Juuri minä olen se, joka on ottanut Eenokin Siionin omaan helmaansa ja totisesti minä sanon: Kaikkien niiden puolesta, jotka ovat uskoneet minun nimeeni — sillä minä olen Kristus — minä omassa nimessäni, vuodattamani veren kautta, olen rukoillut Isää heidän puolestaan.
 5. Mutta katso, jumalattomain jäännöksen minä olen säilyttänyt pimeyden kahleissa suuren päivän tuomioon, mikä on tuleva maan lopussa;
 6. ja siten minä saatan säilytettäviksi jumalattomat, jotka eivät tahdo kuulla ääntäni, vaan paaduttavat sydämensä, ja voi, voi, voi on heidän tuomionsa.
 7. Mutta katso, totisesti, totisesti minä sanon teille, että minun silmäni valvovat teitä. Minä olen teidän keskellänne, ettekä te voi minua nähdä;
 8. mutta se päivä on pian tuleva, jolloin te näette minut ja tiedätte, että minä olen, sillä pimeyden peite repäistään pian pois, ja se, jota ei ole puhdistettu, ei kestä sitä päivää.
 9. Vyöttäkää siis kupeenne ja olkaa valmiit. Katso, valtakunta on teidän, eikä vihollinen ole voittava.
 10. Totisesti minä sanon teille: Te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki; eikä ole ketään muuta, johon minä olen mielistynyt;
 11. sillä kaikki liha on turmeltunutta edessäni, ja pimeyden voimat hallitsevat maan päällä ihmislasten keskuudessa, kaikkien taivaan sotajoukkojen edessä,
 12. mikä saa hiljaisuuden vallitsemaan, ja iankaikkisuus kaikkinensa on tuskissaan, ja enkelit odottavat suurta käskyä korjata maa kootakseen lusteet poltettavaksi; ja katso, viholliset ovat liittyneet yhteen.
 13. Ja nyt minä näytän teille salaisuuden, jotakin, mitä on suunniteltu salaisissa kammioissa teidän tuhoamiseksenne ajan kuluessa, ettekä te sitä tienneet;
 14. mutta nyt minä sanon sen teille, ja te olette autuaat, ette syntienne tähden ettekä epäuskoisen sydämenne tähden, sillä totisesti muutamat teistä ovat syyllisiä edessäni, mutta minä olen oleva armollinen teidän heikkouttanne kohtaan.
 15. Olkaa siis vastedes lujat älkää peljätkö, sillä valtakunta on teidän.
 16. Ja pelastukseksenne minä annan teille käskyn, sillä minä olen kuullut teidän rukouksenne, ja köyhät ovat valittaneet edessäni, ja rikkaat minä olen luonut, ja kaikki liha on minun enkä minä katso henkilöön.
 17. Ja minä olen tehnyt maan rikkaaksi, ja katso, se on minun jalkojeni astinlauta, sen tähden olen jälleen seisova sillä.
 18. Minulla on tarjolla ja mielisuosioni on antaa teille suurempia rikkauksia, lupauksen maa, maa, joka vuotaa maitoa ja mettä ja jonka yllä ei ole kirousta oleva, kun Herra tulee;
 19. ja minä annan sen teille perintömaaksenne, jos te tavoittelette sitä kaikesta sydämestänne.
 20. Ja tämä on oleva liittoni teidän kanssanne: Te tulette saamaan sen perintömaaksenne ja lastenne perintöosaksi ainiaaksi, niin kauan kuin maa on olemassa, ja te tulette omistamaan sen jälleen iankaikkisuudessa, eikä se enää katoa.
 21. Mutta totisesti minä sanon teille: Aika tulee, jolloin teillä ei ole kuningasta eikä hallitsijaa, sillä minä olen teidän kuninkaanne ja valvon teitä.
 22. Kuulkaa siis ääntäni ja seuratkaa minua, ja te tulette olemaan vapaa kansa, eikä teillä tule olemaan muita lakeja kuin minun lakini, kun minä tulen, sillä minä olen teidän lainsäätäjänne, ja mikä voi pidättää minun kättäni?
 23. Mutta totisesti minä sanon teille: Opettakaa toinen toistanne sen viran mukaan, jonka olen teille määrännyt;
 24. ja jokainen pitäköön veljeään samassa arvossa kuin itseään ja harjoittakoon hyvettä ja pyhyyttä minun edessäni.
 25. Ja jälleen minä sanon teille: Jokainen pitäköön veljeään samassa arvossa kuin itseään.
 26. Sillä kuka teistä on se mies, jolla on kaksitoista poikaa ja joka ei tee mitään eroa heidän välillään, ja he palvelevat häntä kuuliaisesti, ja joka sanoo yhdelle: Pukeudu viittoihin ja istu sinä tähän; ja toiselle: Pukeudu ryysyihin ja istu sinä tuohon — ja katsoo poikiansa ja sanoo: Minä olen oikeudenmukainen?
 27. Katso, tämän minä olen antanut teille vertauksena, ja se on kuten minä olen. Minä sanon teille: Olkaa yhtä; ja ellette te ole yhtä, te ette ole minun.
 28. Ja jälleen minä sanon teille, että vihollinen salaisissa kammioissa tavoittelee teidän henkeänne.
 29. Te kuulette sodista kaukaisissa maissa, ja te sanotte, että pian on oleva suuria sotia kaukaisissa maissa, mutta te ette tunne ihmisten sydämiä omassa maassanne.
 30. Tämän minä sanon teille rukoustenne tähden, kootkaa siis viisautta sydämeenne, ettei ihmisten jumalattomuus ilmaisisi teille näitä asioita heidän jumalattomuutensa kautta tavalla, joka on puhuva teidän korvienne kuulten kovemmalla äänellä kuin se, mikä järkyttää maan; mutta jos olette valmiit, te ette pelkää.
 31. Ja tämän tähden, että voisitte päästä pakoon vihollisen voimaa ja tulla kootuksi tyköni vanhurskaaksi kansaksi tahrattomina ja nuhteettomina,
 32. minä siis annoin teille käskyn, että te lähtisitte Ohion laaksoon ja siellä minä olen antava teille lakini ja siellä teidän päällenne puetaan voima korkeudesta;
 33. ja sieltä ne, jotka minä valitsen, lähtevät kansojen keskuuteen, ja heille ilmoitetaan, mitä heidän tulee tehdä, sillä minulla on suuri työ varattuna, koska Israel tulee pelastaa, ja minä olen johtava sen minne tahdon, eikä mikään voima ole pidättävä kättäni.
 34. Ja nyt minä annan kirkolle täällä käskyn, että sen tulee määrätä keskuudestaan joitakin miehiä, ja heidät määrättäköön seurakunnan äänestyksellä;
 35. ja he pitäkööt huolta köyhistä ja puutteenalaisista ja palvelkoot heidän auttamisekseen etteivät he kärsi, ja lähetettäkööt heidät sinne, minne olen käskenyt heidän lähteä;
 36. ja tämä on oleva heidän työnsä: tämän kirkon omaisuutta koskevista asioista huolehtiminen.
 37. Ja ne, joilla on maatiloja joita ei voida myydä, jättäkööt ne tai vuokratkoot, niin kuin hyväksi näkevät.
 38. Katsokaa, että kaikki pidetään tallella, ja kun miesten päälle puetaan voima korkeudesta ja heidät lähetetään, tämä kaikki kootaan kirkon helmaan.
 39. Ja jos te etsitte niitä rikkauksia, joita Isä tahtoo antaa teille, niin te tulette olemaan kaikkia ihmisiä rikkaammat, sillä teillä on oleva iankaikkisuuden rikkaudet, ja täytyy olla niin, että maan rikkaudet ovat minun annettavissani; mutta kavahtakaa ylpeyttä, ettette tulisi muinaisten nefiläisten kaltaisiksi.
 40. Ja jälleen minä sanon teille: Minä annan teille käskyn, että jokainen mies, sekä vanhin, pappi, opettaja että myös jäsen ryhtyy kaikella voimallaan, kättensä työllä, valmistamaan ja suorittamaan sitä, minkä olen käskenyt.
 41. Ja olkoon teidän saarnanne varoittava ääni, jokaisen lähimmäiselleen lempeydessä ja sävyisyydessä.
 42. Ja lähtekää pois jumalattomien keskeltä. Pelastakaa itsenne. Olkaa puhtaat, te Herran aseenkantajat. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05