Opin ja Liittojen kirja

Luku 42


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä Ohiossa, 9. helmikuuta 1831 kahdentoista vanhimman läsnä ollessa ja Herran aikaisemmin antaman lupauksen mukaan; ks. 38:32. Profeetta selittää, että tämä ilmoitus sisältää kirkon lain. — Vanhinten käsketään lähteä kaksittain länteen saarnaamaan ja kastamaan Raamatun ja Mormonin Kirjan sekä jo annettujen ja vastedes annettavien myöhempien aikojen ilmoitusten mukaisesti. — Monia käskyjä, jotka kuuluvat kymmeneen käskyyn, toistetaan. — Kirkon jäsenet, jotka tekevät rikoksia, on jätettävä maan lain mukaan tuomittaviksi. — Jäseniä vaaditaan luovuttamaan omaisuudestaan köyhien tarpeiksi sekä kirkon rakentamista varten. — Uuden Jerusalemin paikka ilmoitetaan myöhemmin. — Sydämen ylpeys ja kallisarvoiset vaatteet kielletään. — Joutilasta nuhdellaan. — Sairaiden siunaaminen vanhinten kätten päällepanon kautta. — Niitä koskeva lohduttava vakuutus, jotka kuolevat Herrassa. — Haureus kielletään. — Kirkkokurin pääperiaatteet.
 1. Kuulkaa, oi te kirkkoni vanhimmat, jotka olette kokoontuneet minun nimessäni, Jeesuksen Kristuksen, elävän Jumalan Pojan, maailman Vapahtajan nimessä, koska te uskotte minun nimeeni ja pidätte minun käskyni.
 2. Jälleen minä sanon teille: Tarkatkaa ja kuulkaa ja totelkaa sitä lakia, jonka teille annan.
 3. Sillä totisesti minä sanon: Koska te olette kokoontuneet sen käskyn mukaan, minkä teille annoin, ja olette keskenänne sopineet tästä yhdestä asiasta ja olette anoneet Isältä minun nimessäni, niin te saatte.
 4. Katso, totisesti minä sanon teille: Minä annan teille tämän ensimmäisen käskyn, että te lähdette minun nimessäni, jokainen teistä, paitsi palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Sidney Rigdon.
 5. Ja minä annan heille käskyn, että he lähtevät vähäksi aikaa, ja Hengen voimasta tullaan ilmoittamaan, milloin heidän on palattava.
 6. Ja lähtekää Henkeni voimassa ja saarnatkaa evankeliumiani kaksittain, minun nimessäni, korottaen äänenne kuin pasunan ääneksi, julistaen minun sanaani niin kuin Jumalan enkelit.
 7. Ja lähtekää ja kastakaa vedellä, sanoen: Tehkää parannus, tehkää parannus, sillä taivaan valtakunta on tullut lähelle.
 8. Ja lähtekää tästä paikasta länteen päin ja mikäli löydätte niitä, jotka ottavat teidät vastaan, pystyttäkää minun kirkkoni jokaiseen sellaiseen paikkaan,
 9. kunnes tulee aika, jolloin teille ilmoitetaan korkeudesta milloin Uuden Jerusalemin kaupunki on valmistettava, jotta teidät koottaisiin yhteen, että te olisitte minun kansani ja minä teidän Jumalanne.
 10. Ja vielä minä sanon teille: Palvelijani Edward Partridge hoitakoon sen viran, johon olen hänet määrännyt. Ja on tapahtuva, että jos hän rikkoo, toinen määrätään hänen sijaansa. Tapahtukoon niin. Amen.
 11. Vielä minä sanon teille, että kenenkään ei sallita lähteä julistamaan evankeliumiani tai rakentamaan kirkkoani, ellei häntä ole asettanut joku, jolla on valtuus, ja ellei seurakunta tiedä, että hänellä on valtuus ja että kirkon johtajat ovat asianmukaisesti hänet asettaneet.
 12. Ja vielä, tämän kirkon vanhimmat, papit ja opettajat opettakoot evankeliumini periaatteita, jotka ovat Raamatussa ja Mormonin Kirjassa, jossa on minun evankeliumini täyteys.
 13. Ja he noudattakoot tarkoin liittoja ja kirkon opinkappaleita, ja nämä olkoot heidän opetuksensa, sen mukaan kuin Henki heitä johdattaa.
 14. Ja Henki annetaan teille uskon rukouksen kautta, ja ellette saa Henkeä, teidän ei tule opettaa.
 15. Ja noudattakaa opettaessanne tarkoin kaikkea tätä, niin kuin minä olen käskenyt, kunnes kirjoitusteni täyteys annetaan.
 16. Ja kun te korotatte äänenne Puolustajan avulla, te puhutte ja profetoitte, niin kuin minä hyväksi näen,
 17. sillä katso, Puolustaja tietää kaiken ja todistaa Isästä ja Pojasta.
 18. Ja nyt, katso, minä puhun kirkolle. Älä tapa; ja se, joka tappaa, ei saa anteeksi tässä maailmassa eikä tulevassa.
 19. Ja jälleen minä sanon: Älä tapa; mutta se, joka tappaa, on kuoleva.
 20. Älä varasta; ja se, joka varastaa eikä tee parannusta, karkotetaan pois.
 21. Älä valehtele, se joka valehtelee eikä tee parannusta karkotetaan pois.
 22. Rakasta vaimoasi kaikesta sydämestäsi ja liity häneen äläkä kehenkään muuhun.
 23. Ja se, joka katsoo naista himoiten häntä, tulee kieltämään uskon, eikä hänellä ole oleva Henkeä; ja ellei hän tee parannusta, hänet karkotetaan pois.
 24. Älä tee huorin, ja se, joka tekee huorin eikä tee parannusta, karkotetaan pois.
 25. Mutta sille, joka on tehnyt huorin ja katuu kaikesta sydämestään ja hylkää sen eikä enää tee huorin, anna anteeksi;
 26. mutta jos hän tekee taas huorin, hänelle ei anneta anteeksi, vaan hänet karkotetaan pois.
 27. Älä puhu pahaa lähimmäisestäsi äläkä tuota hänelle mitään vahinkoa.
 28. Sinä tiedät, että minun lakini näistä asioista on annettu kirjoituksissani; se, joka tekee syntiä eikä tee parannusta, karkotetaan pois.
 29. Jos sinä rakastat minua, sinä palvelet minua ja pidät kaikki käskyni.
 30. Ja katso, sinä muistat köyhiä ja pyhität omaisuudestasi heidän elatuksekseen sen, mitä sinulla on annettavana heille, sellaisin liitoin ja sopimuksin, joita ei voi rikkoa.
 31. Kaikki mitä annat omaisuudestasi köyhille, sen sinä annat minulle, ja se laskettakoon minun kirkkoni piispan ja hänen neuvonantajiensa, kahden vanhimman tai kahden ylipapin eteen, jotka hän on määräävä tai on määrännyt ja erottanut tätä tarkoitusta varten.
 32. Ja on tapahtuva, että sitten kun se on laskettu minun kirkkoni piispan eteen ja kun hän on saanut nämä todistukset kirkkoni omaisuuden pyhittämisestä, niin että sitä ei käskyjäni rikkomatta voida ottaa pois kirkolta, jokainen tehdään tilivelvolliseksi minulle, oman omaisuutensa eli sen huoneenhaltijaksi minkä hän on saanut pyhittämisen kautta, sen, mikä on riittävä hänelle ja hänen perheelleen.
 33. Ja vielä, jos tämän ensimmäisen pyhittämisen jälkeen seurakunnan tai sen yksityisten jäsenten hallussa on enemmän omaisuutta kuin on välttämätöntä heidän elatuksekseen, tämä ylijäämä pyhitettäköön piispan haltuun ja säilytettäköön annettavaksi aikanaan niille, joilla ei ole, jotta jokaisella, joka tarvitsee, olisi kyllin ja hän saisi tarpeidensa mukaan.
 34. Sen tähden ylijäämä säilytettäköön varastohuoneessani annettavaksi köyhille ja puutteenalaisille, niin kuin kirkon korkea neuvosto ja piispa ja hänen neuvostonsa määräävät;
 35. ja maa-alueiden ostamiseksi kirkon yhteiseksi hyväksi ja jumalanpalvelushuoneiden rakentamiseksi ja Uuden Jerusalemin rakentamiseksi, josta tämän jälkeen tullaan ilmoittamaan,
 36. jotta minun liitonkansani olisi koottuna yhteen sinä päivänä, jona minä tulen temppeliini. Ja tämän minä teen kansani pelastukseksi.
 37. Ja on tapahtuva, että se joka tekee syntiä eikä tee parannusta, karkotetaan kirkosta eikä hän saa takaisin sitä, minkä on pyhittänyt kirkkoni köyhille ja puutteenalaisille eli toisin sanoen minulle,
 38. sillä kaikki, mitä sinä teet yhdelle näistä vähimmistä, sen teet minulle.
 39. Sillä on tapahtuva, että se, minkä minä puhun profeettaini suun kautta, on käyvä toteen sillä minä olen pyhittävä niiden rikkauksista, jotka pakanoiden keskuudessa ottavat vastaan evankeliumini, kansani köyhille, jotka ovat Israelin huonetta.
 40. Ja vielä, älä ole ylpeä sydämessäsi, olkoot kaikki vaatteesi yksinkertaiset, ja niiden kauneus olkoon sinun omien kättesi työn kauneus;
 41. ja kaikki tehtäköön puhtaudessa minun edessäni.
 42. Älä ole laiska, sillä sen, joka on laiska, ei pidä syömän työmiehen leipää eikä käymän hänen vaatteissaan.
 43. Ja niitä teidän joukossanne, jotka ovat sairaita ja joilla ei ole uskoa tullakseen terveiksi, mutta jotka uskovat, ravittakoon kaikella hellyydellä, yrteillä ja kevyellä ruoalla, älköönkä se tapahtuko vihollisen käden kautta.
 44. Ja kutsuttakoon kirkon vanhimmat, kaksi tai useampia, ja he rukoilkoot heidän edestänsä ja pankoot kätensä heidän päällensä minun nimessäni, ja jos he kuolevat, he kuolevat minulle, ja jos he elävät, he elävät minulle.
 45. Eläkää keskenänne rakkaudessa, niin että itkette kuolleita ja varsinkin niitä, joilla ei ole toivoa kirkkauden ylösnousemuksesta.
 46. Ja on tapahtuva, että ne jotka kuolevat minussa, eivät maista kuolemaa, sillä se on oleva heille suloinen;
 47. ja voi niitä, jotka eivät kuole minussa, sillä heidän kuolemansa on katkera.
 48. Ja vielä on tapahtuva, että se, jolla on usko minuun tullakseen terveeksi ja jota ei ole määrätty kuolemaan, tulee terveeksi.
 49. Se, jolla on uskoa nähdä, on näkevä.
 50. Se, jolla on uskoa kuulla, on kuuleva.
 51. Rampa, jolla on uskoa hypätä, hyppii.
 52. Ja niillä, joilla ei ole uskoa näin tehdä, mutta jotka uskovat minuun, on voima tulla minun pojikseni, ja jos he eivät riko minun lakejani, sinä olet kantava heidän heikkoutensa.
 53. Pysy huoneenhaltijanpaikallasi.
 54. Älä ota veljesi vaatetta; maksa siitä, minkä saat veljeltäsi.
 55. Ja jos sinä saat enemmän kuin mitä tarvitset elatukseksesi, anna se varastohuoneeseeni, jotta kaikki tehtäisiin sen mukaan kuin minä olen sanonut.
 56. Ano, ja minun kirjoitukseni tullaan antamaan säädökseni mukaan, ja ne säilytettäköön turvassa;
 57. ja on tarkoituksenmukaista, että sinä vaikenet niistä etkä opeta niitä, ennen kuin olet saanut ne kokonaisuudessaan.
 58. Ja minä annan sinulle käskyn, että sitten opetat niitä kaikille ihmisille, sillä niitä on opetettava kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja kansoille.
 59. Ota se, minkä olet saanut, mikä on annettu sinulle laiksi kirjoituksissani, olemaan minun lakinani kirkkoni hallitsemiseksi;
 60. ja se, joka toimii sen mukaan, pelastuu, ja se, joka ei toimi sen mukaan, tuomitaan, jos hän pysyy teoissaan.
 61. Jos sinä anot, sinä olet saava ilmoituksen ilmoituksen päälle, tietoa tiedon päälle, jotta voisit tuntea salaisuudet ja rauhaa — sen, mikä tuo iloa, sen mikä tuo iankaikkisen elämän.
 62. Ano, niin sinulle tullaan ilmoittamaan minun soveliaaksi katsomanani aikana, minne Uusi Jerusalem tullaan rakentamaan.
 63. Ja katso, on tapahtuva, että palvelijani lähetetään itään ja länteen, pohjoiseen ja etelään.
 64. Ja neuvokoon itään matkustava jo nyt niitä, jotka käännytetään, pakenemaan länteen, ja näin sen tähden, mikä on tulossa maan päälle, ja salaisten liittojen tähden.
 65. Katso, noudata kaikkea tätä ja palkkasi on oleva suuri; sillä sinun on annettu tuntea valtakunnan salaisuudet, mutta maailman ei ole annettu niitä tuntea.
 66. Noudattakaa lakeja, jotka olette saaneet, ja olkaa uskolliset.
 67. Ja tämän jälkeen te tulette saamaan sellaiset kirkon liitot, jotka riittävät asettamaan teidät pysyvästi sekä tänne että Uuteen Jerusalemiin.
 68. Sen tähden se, jolta puuttuu viisautta anokoon sitä minulta, niin minä annan hänelle auliisti ja häntä soimaamatta.
 69. Kohottakaa sydämenne ja riemuitkaa, sillä teille on annettu valtakunta eli toisin sanoen kirkon avaimet. Tapahtukoon niin. Amen.
 70. Papeilla ja opettajilla olkoon huoneenhaltijanvirkansa niin kuin jäsenillä.
 71. Ja niiden vanhimpien tai ylipappien, jotka on määrätty auttamaan piispaa neuvonantajina kaikessa, tulee saada avustusta perheilleen niistä varoista, jotka on pyhitetty piispan haltuun köyhiä varten ja muihin ennen mainittuihin tarkoituksiin;
 72. tai heidän tulee saada oikeudenmukainen korvaus kaikista palveluksistaan joko haltuunsa uskottuna omaisuutena tai muulla tavalla, niin kuin neuvonantajat ja piispa parhaaksi katsovat tai päättävät.
 73. Ja myös piispa saakoon elatuksensa tai sopivan korvauksen kaikista palveluksistaan kirkossa.
 74. Katso, totisesti minä sanon teille, että jos jotkut teidän joukostanne ovat hyljänneet puolisonsa haureuden tähden tai toisin sanoen, jos he todistavat teidän edessänne kaikessa sydämen nöyryydessä, että näin on asian laita, teidän ei tule karkottaa heitä keskuudestanne;
 75. mutta jos te havaitsette, että jotkut ovat hyljänneet puolisonsa aviorikoksen tähden ja he itse ovat syylliset, ja heidän puolisonsa elävät, heidät karkotettakoon teidän keskuudestanne.
 76. Ja vielä minä sanon teille, että teidän tulee olla valppaita sekä huolellisia ja tutkia tarkasti sellaiset tapaukset, niin ettette ota keskuuteenne sellaisia jos he ovat naimisissa;
 77. ja elleivät he ole naimisissa, he tehkööt parannuksen kaikista synneistään, tai muuten teidän ei pidä ottaa heitä vastaan.
 78. Ja jälleen jokainen, joka kuuluu tähän Kristuksen kirkkoon, pitäköön tarkoin kaikki kirkon käskyt ja liitot.
 79. Ja on tapahtuva, että jos jotkut teidän keskuudestanne tappavat, heidät jätetään tuomittaviksi maan lakien mukaan sillä muistakaa, että heille ei ole anteeksiantamusta, ja asia tutkittakoon maan lakien mukaan.
 80. Ja jos joku mies tai nainen tekee aviorikoksen, häntä kuulusteltakoon kirkon kahden tai useamman vanhimman edessä, ja kaksi todistajaa, jotka kuuluvat kirkkoon eivätkä ole vihollisia, vahvistakoon jokaisen sana häntä vastaan; mutta parempi on, jos on enemmän kuin kaksi todistajaa.
 81. Mutta hänet tuomitaan kahden todistajan sanalla, ja vanhimmat viekööt asian seurakunnan eteen ja seurakunta kohottakoon kätensä häntä vastaan, että häntä kohdeltaisiin Jumalan lain mukaan.
 82. Ja jos on mahdollista, on myös piispan oltava saapuvilla.
 83. Ja menetelkää näin kaikissa tapauksissa, jotka tulevat teidän eteenne.
 84. Ja jos mies tai nainen ryöstää, hänet jätettäköön maan lain mukaan tuomittavaksi.
 85. Ja jos hän varastaa, hänet jätettäköön maan lain mukaan tuomittavaksi.
 86. Ja jos hän valehtelee, hänet jätettäköön maan lain mukaan tuomittavaksi.
 87. Ja jos hän tekee syntiä, hänet jätettäköön lain, Jumalan lain, mukaan tuomittavaksi.
 88. Ja jos veljesi tai sisaresi rikkoo sinua vastaan, ota hänet kahden kesken, ja jos hän tunnustaa, sinun tulee tehdä sovinto.
 89. Mutta jos hän ei tunnusta, jätä hänet seurakunnalle, ei jäsenille, vaan vanhimmille. Ja näin tehtäköön kokouksessa, jota älköön pidettäkö maailman edessä.
 90. Ja jos veljesi tai sisaresi rikkoo monia vastaan, häntä ojennettakoon monien edessä.
 91. Ja jos joku rikkoo julkisesti, häntä nuhdeltakoon julkisesti, että hän häpeäisi. Ja jos hän ei tunnusta, hänet jätettäköön Jumalan lain mukaan tuomittavaksi.
 92. Jos joku rikkoo salassa, häntä nuhdeltakoon salassa, että hänellä olisi tilaisuus tunnustaa salassa sille, jota vastaan hän on rikkonut, ja Jumalalle, ettei seurakunta puhuisi hänestä moittien.
 93. Ja menetelkää näin kaikissa asioissa.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05