Opin ja Liittojen kirja

Luku 43


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, helmikuussa l831. Näihin aikoihin eräät henkilöt, jotka valheellisesti väittivät olevansa ilmoituksensaajia, olivat hämäännyttäneet muutamia kirkon jäseniä. Ks. History of the Church, osa 1, s. 154. — Ilmoituksen alkuosa koskee kirkon vanhimpia. — Kirkolle annetaan ilmoituksia vain sen kautta, joka on määrätty niitä vastaanottamaan. — Vanhimpia varoitetaan muiden vääristä väitteistä ja harhaopeista. — Vanhimmat lähetetty opettamaan ilmoituksen hengen mukaisesti eikä saamaan ihmiskäskyjen mukaista opetusta. — Vakuutuksia Herran tulemisesta. — Ennen Hänen tulemustaan tapahtuvia onnettomuuksia. — Ilmoituksen loppuosa koskee maan kansoja. — Varoitus, julistus ja käsky.
 1. Oi kuunnelkaa, te minun kirkkoni vanhimmat, ja kuulkaa ne sanat, jotka minä teille puhun.
 2. Sillä katso, totisesti, totisesti minä sanon teille: Te olette saaneet käskyn minun kirkkoni laiksi hänen kauttaan, jonka olen määrännyt teille vastaanottamaan käskyjä ja ilmoituksia minun kädestäni.
 3. Ja tietäkää tämä, että jos hän pysyy minussa, teille ei ole määrätty ketään muuta vastaanottamaan käskyjä ja ilmoituksia, ennen kuin hänet otetaan pois.
 4. Mutta totisesti, totisesti minä sanon teille, ettei kenellekään toiselle tulla määräämään tätä lahjaa muuten kuin hänen kauttaan, sillä jos se otetaan häneltä, hänellä ei ole muuta valtaa kuin määrätä joku toinen sijaansa.
 5. Ja tämä on oleva teille laki, että teidän ei pidä ottaa vastaan kenenkään opetuksia, jotka teille esitetään ilmoituksina tai käskyinä;
 6. ja tämän minä annan teille, ettei teitä eksytettäisi ja että tietäisitte, etteivät ne ole minusta.
 7. Sillä totisesti minä sanon teille, että se, joka on minun valitsemani, on tuleva portista sisälle ja tuleva asetetuksi, niin kuin aikaisemmin olen sanonut teille, opettamaan niitä ilmoituksia, joita te olette saaneet ja saatte vastedes hänen kauttaan, jonka minä olen määrännyt.
 8. Ja katso, nyt minä annan teille käskyn: Ollessanne koolla opettakaa ja rakentakaa toinen toistanne tietääksenne, miten teidän on toimittava ja johdettava minun kirkkoani, miten teidän on noudatettava antamieni lain ja käskyjen kohtia.
 9. Ja näin te saatte opetusta kirkkoni laissa ja tulette pyhitetyksi sen kautta, minkä olette saaneet, ja sitoudutte elämään kaikessa pyhyydessä minun edessäni.
 10. Ja jos te näin teette, kirkkautta lisätään sille valtakunnalle, jonka te olette saaneet. Mutta jos te ette tee näin, sekin minkä te olette saaneet otetaan pois.
 11. Puhdistakaa pois vääryys keskuudestanne; pyhittäkää itsenne minun edessäni.
 12. Ja jos te halajatte valtakunnan kirkkauksia, valitkaa palvelijani Joseph Smith nuorempi ja tukekaa häntä minun edessäni uskon rukouksella.
 13. Ja jälleen minä sanon teille, että jos halajatte valtakunnan salaisuuksia, pitäkää huoli hänen ruoastaan ja vaatteistaan ja kaikesta, mitä hän tarvitsee täyttääkseen sen työn, jonka minä olen käskenyt hänen suorittaa.
 14. Mutta jos te ette tee näin, hän jääköön niiden luokse, jotka ovat ottaneet hänet vastaan jotta säästäisin itselleni edessäni puhtaan kansan.
 15. Jälleen minä sanon: Kuulkaa, te kirkkoni vanhimmat, Jotka minä olen valinnut! Teitä ei ole lähetetty saamaan opetusta, vaan opettamaan ihmislapsille sitä, minkä minä Henkeni voimalla olen antanut teidän käsiinne.
 16. Ja teitä opetetaan korkeudesta. Pyhittäkää itsenne, niin teidän päällenne puetaan voima, jotta voitte julistaa, niin kuin minä olen puhunut.
 17. Kuulkaa, sillä katso, Herran suuri päivä on lähellä.
 18. Sillä päivä tulee, jolloin Herra antaa äänensä kuulua taivaasta; taivaat järkkyvät ja maa vapisee, ja Jumalan pasuna soi kauan ja kuuluvasti ja sanoo nukkuville kansoille: Te pyhät, nouskaa ylös ja eläkää, te syntiset, jääkää nukkumaan, kunnes minä jälleen kutsun!
 19. Sen tähden vyöttäkää kupeenne, ettei teidän havaittaisi olevan jumalattomien joukossa.
 20. Korottakaa äänenne älkääkä säästäkö. Kehottakaa kansoja parannukseen, vanhoja ja nuoria, orjia ja vapaita, sanoen: Valmistautukaa Herran suurta päivää varten!
 21. Sillä jos minä, joka olen ihminen, korotan ääneni ja kehotan teitä parannukseen, ja te vihaatte minua, mitä te silloin sanotte, kun se päivä tulee, jolloin ukkosen jylinä kaikuu maan ääristä kaikkien elollisten korviin, sanoen: Tehkää parannus ja valmistautukaa Herran suurta päivää varten?
 22. Ja silloin, kun salamat sinkoilevat idästä länteen ja antavat äänensä kuulua kaikelle elolliselle ja saavat kaikkien kuulevien korvat soimaan, sanoen nämä sanat: Tehkää parannus, sillä Herran suuri päivä on tullut?
 23. Ja edelleen, Herra antaa äänensä kuulua taivaasta, sanoen: Kuunnelkaa, oi te maan kansat, ja kuulkaa sen Jumalan sanoja, joka loi teidät.
 24. Oi te maan kansat! Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota teidät, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet!
 25. Kuinka usein olenkaan kutsunut teitä palvelijaini suun kautta ja enkelten palveluksen kautta ja omalla äänelläni ja ukkosen äänellä ja salamain äänellä ja myrskyjen äänellä ja maanjäristysten äänellä ja ankarien raekuurojen äänellä ja nälän ja kaikenlaisten ruttotautien äänellä ja voimakkaalla pasunan äänellä ja tuomion äänellä ja laupeuden äänellä kaiken päivää, ja kirkkauden ja kunnian ja iankaikkisen elämän rikkauden äänellä, ja minä olisin pelastanut teidät iankaikkisella pelastuksella, mutta te ette tahtoneet!
 26. Katso, päivä on tullut, jolloin minun kiivauteni vihan malja on täysi.
 27. Katso, totisesti minä sanon teille, että nämä ovat Herran, teidän Jumalanne, sanat.
 28. Sen tähden ahkeroikaa, ahkeroikaa viinitarhassani viimeisen kerran, viimeisen kerran kutsukaa maan asukkaita.
 29. Sillä soveliaaksi katsomanani aikana minä tulen maan päälle pitääkseni tuomion, ja minun kansani tullaan lunastamaan, ja se on hallitseva kanssani maan päällä.
 30. Sillä se suuri tuhatvuotinen valtakunta, josta olen puhunut palvelijaini suun kautta, on tuleva;
 31. sillä saatana sidotaan, ja kun hänet taas päästetään irti, hän on hallitseva vain vähän aikaa, ja sitten tulee maan loppu.
 32. Ja se, joka elää vanhurskaudessa muutetaan silmänräpäyksessä, ja maa on katoava niin kuin tulessa.
 33. Ja jumalattomat tulevat menemään sammumattomaan tuleen, ja heidän loppuaan ei kukaan ihminen maan päällä tiedä eikä tule tietämään, ennen kuin he tulevat eteeni tuomiolle.
 34. Kuulkaa nämä sanat. Katso, minä olen Jeesus Kristus, maailman Vapahtaja. Vaalikaa tätä sydämessänne ja antakaa ikuisuuden juhlavuuden vallita mieltänne.
 35. Olkaa vakaat. Pitäkää kaikki minun käskyni. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05