Opin ja Liittojen kirja

Luku 44


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, ja Sidney Rigdonille Kirtlandissä, Ohiossa, helmikuun lopussa 1831. Tässä esitetyn käskyn mukaisesti kirkko päätti pitää konferenssin aikaisin seuraavassa kesäkuussa. — Vanhinten kokoonnuttava saamaan lisäohjeita. — Heidän oli järjestyttävä maan lakien mukaisesti vahvistautuakseen siten vastustajiensa salajuonia vastaan.
  1. Katso, näin sanoo Herra teille, palvelijani: Näen hyväksi, että kirkkoni vanhimmat kutsutaan kokoon idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, kirjeitse tai muulla tavalla.
  2. Ja on tapahtuva, että jos he ovat uskollisia ja uskovat minuun, niin minä vuodatan Henkeni heidän päällensä sinä päivänä, jona he kokoontuvat.
  3. Ja on tapahtuva, että he lähtevät lähiseuduille ja saarnaavat parannusta kansalle.
  4. Ja monet kääntyvät, niin että te saatte voimaa järjestäytyäksenne ihmisten lakien mukaan,
  5. ettei teidän vihollisillanne olisi valtaa teihin, että varjeltuisitte kaikessa, että teille annettaisiin voimaa pitää minun lakini ja että jokainen kahle, jolla vihollinen koettaa tuhota minun kansani, katkaistaisiin.
  6. Katso, minä sanon teille, että teidän on käytävä katsomassa köyhiä ja puutteenalaisia ja lievitettävä heidän hätäänsä, jotta heitä tuettaisiin, kunnes kaikki voidaan tehdä minun lakieni mukaan, jonka te olette saaneet. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05