Opin ja Liittojen kirja

Luku 45


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta kirkolle Kirtlandissä, Ohiossa, 7. maaliskuuta 1831. Esipuheena muistiin merkitsemälleen ilmoitukselle profeetta selittää, että näihin aikoihin kirkossa julkaistiin ja levitettiin monia vääriä tietoja ja mielettömiä tarinoita, jotta estettäisiin ihmisiä tutkimasta tätä työtä tai omaksumasta tätä uskoa. Ks. History of the Church, osa 1 s. 158. — Jeesus Kristus kansansa puolustaja Isän tykönä. — Eenokin ja hänen kansansa autuas olotila. — Opetuslapsille muinoin annettua ennustusta lainataan. — Evankeliumin valkeus merkkinä pakanain ajoista. — Saman sukupolven aikana pakanain ajat tulevat täyttymään. — Tuhoisa tauti mainitaan niiden monien vaivojen joukossa, jotka edeltävät Herran tuloa tuomitsemaan. — Viikunapuita ja kymmentä neitsyttä koskevien vertausten merkitys. — Kansan kokoaminen maan itäosista. — Lupaus Uuden Jerusalemin perustamisesta. — Siionin lopullinen voitto.
 1. Kuulkaa, oi te minun kirkkoni jäsenet, joille valtakunta on annettu, kuunnelkaa ja kuulkaa häntä, joka on perustanut maan, joka on tehnyt taivaat ja kaikki niiden joukot ja jonka kautta on luotu kaikki, mikä elää ja liikkuu ja on.
 2. Ja jälleen minä sanon: Kuulkaa minun ääntäni, jottei kuolema yllättäisi teitä; hetkenä, jona ette luule, kesä on mennyt ja elonaika lopussa, eivätkä sielunne ole pelastetut.
 3. Kuunnelkaa häntä, joka on Puolustaja Isän tykönä ja joka ajaa teidän asianne hänen edessään,
 4. sanoen: Isä, katso hänen kärsimyksiänsä ja kuolemaansa, joka ei syntiä tehnyt ja johon sinä olit mielistynyt, katso Poikasi vuodatettua verta, hänen vertansa, jonka sinä annoit, että sinut kirkastettaisiin;
 5. sen tähden, Isä, säästä nämä veljeni, jotka uskovat nimeeni, jotta he voisivat tulla minun tyköni ja saada iankaikkisen elämän.
 6. Kuulkaa, oi te minun kirkkoni jäsenet, ja te vanhimmat, kuunnelkaa yhdessä ja kuulkaa minun ääntäni, niin kauan kuin sanotaan: Tänä päivänä, älkääkä paaduttako sydäntänne,
 7. sillä totisesti minä sanon teille, että minä olen Alfa ja Omega, alku ja loppu, maailman valkeus ja elämä, valkeus, joka loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsitä.
 8. minä tulin omieni tykö, ja minun omani eivät ottaneet minua vastaan; mutta kaikille, jotka ottivat minut vastaan, minä annoin voiman tehdä monia tunnustekoja ja tulla Jumalan pojiksi; ja niille, jotka uskoivat minun nimeeni, minä annoin voiman saada iankaikkisen elämän.
 9. Ja niin minä olen lähettänyt iankaikkisen liittoni maailmaan valoksi maailmalle ja lipuksi kansalleni ja pakanoille, jotta he sitä etsisivät, ja sanansaattajaksi edelläni, valmistamaan tien minun eteeni.
 10. Tulkaa siis sen luo, ja sille joka tulee, minä olen puhuva oikeutta niin kuin menneiden päivien ihmisille, ja minä esitän teille vahvat todisteeni.
 11. Kuulkaa siis te kaikki ja sallikaa minun ilmoittaa teille viisauteni, hänen viisautensa jota te sanotte Eenokin ja hänen veljiensä Jumalaksi,
 12. jotka temmattiin maan päältä ja otettiin minun tyköni — kaupunki, joka on säilytettynä, kunnes vanhurskauden päivä tulee, päivä, jota kaikki pyhät odottivat, mutta eivät saavuttaneet jumalattomuuden ja kauhistusten tähden —
 13. ja he tunnustivat olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä;
 14. mutta he saivat lupauksen, että he saavuttaisivat sen ja näkisivät sen lihassa.
 15. Sen tähden kuulkaa, ja minä olen puhuva oikeutta teille ja minä puhun ja profetoin teille niin kuin menneiden päivien ihmisille.
 16. Ja minä olen selvästi näyttävä sen, niin kuin näytin sen opetuslapsilleni, kun seisoin heidän edessään lihassa ja puhuin heille, sanoen: Koska te olette kysyneet minulta tulemukseni merkeistä sinä päivänä, jona minä olen tuleva kirkkaudessani taivaan pilvissä täyttääkseni ne lupaukset, jotka olen tehnyt teidän isillenne,
 17. sillä koska te olette pitäneet henkenne pitkää eroa ruumiistanne vankeutena, minä olen näyttävä teille, kuinka lunastuksen päivä on tuleva ja myös hajotetun Israelin palauttaminen.
 18. Ja nyt te näette tämän temppelin, joka on Jerusalemissa ja jota te kutsutte Jumalan huoneeksi, ja teidän vihollisenne sanovat, että tämä huone ei koskaan ole kukistuva.
 19. Mutta totisesti minä sanon teille, että hävitys on tuleva tämän sukupolven päälle niin kuin varas yöllä, ja tämä kansa tullaan tuhoamaan ja hajottamaan kaikkien kansojen sekaan.
 20. Ja tämä temppeli, jonka te nyt näette, tullaan hajottamaan maahan, niin ettei siihen jää kiveä kiven päälle.
 21. Ja on tapahtuva, että tämä juutalaisten sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki heitä koskeva hävitys, josta olen puhunut, tapahtuu.
 22. Te sanotte tietävänne, että maailman loppu tulee, te sanotte myös tietävänne, että taivaat ja maa tulevat katoamaan;
 23. ja oikein te sanotte, sillä niin on; mutta nämä, joista olen puhunut teille, eivät katoa, ennen kuin kaikki on täyttynyt.
 24. Ja tämän minä olen sanonut teille Jerusalemista, ja kun se päivä tulee, tullaan jäännös hajottamaan kaikkien kansojen sekaan;
 25. mutta se kootaan jälleen; silti se tulee jäämään hajotetuksi siihen asti, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
 26. Ja sinä päivänä kuullaan sotien melskettä ja sanomia sodista ja koko maa on levottomuuden vallassa, ja ihmisten sydämet menehtyvät, ja he sanovat, että Kristus viivyttää tulemustaan maan loppuun saakka.
 27. Ja ihmisten rakkaus kylmenee, ja laittomuus pääsee valtaan.
 28. Ja kun pakanain ajat ovat tulleet, valkeus puhkeaa esiin niiden keskellä, jotka istuvat pimeydessä, ja se on oleva minun evankeliumini täyteys;
 29. mutta he eivät ota sitä vastaan, sillä he eivät tajua valkeutta, ja he kääntävät sydämensä pois minusta ihmiskäskyjen tähden.
 30. Ja sen sukupolven aikana pakanain ajat täyttyvät.
 31. Ja siinä sukupolvessa on oleva niitä, jotka eivät kuole, ennen kuin he näkevät vitsauksen tulevan kuin tulva, sillä tuhoisa tauti on käyvä yli maan.
 32. Mutta minun opetuslapseni seisovat pyhissä paikoissa eivätkä horju; mutta jumalattomien keskuudessa ihmiset korottavat äänensä ja kiroavat Jumalan ja kuolevat.
 33. Ja tulee myös maanjäristyksiä monin paikoin ja paljon hävitystä; kuitenkin ihmiset paaduttavat sydämensä minua vastaan, ja he nostavat miekan toinen toistansa vastaan, ja he tappavat toisiaan.
 34. Ja nyt, kun minä, Herra, olin puhunut nämä sanat opetuslapsilleni, he tulivat murheellisiksi.
 35. Ja minä sanoin heille: Älkää olko murheelliset, sillä kun kaikki nämä tapahtuvat, te voitte tietää, että ne lupaukset, jotka teille on annettu, tullaan täyttämään.
 36. Ja kun valkeus alkaa puhjeta esiin, niiden on oleva kuin vertauksessa, jonka minä esitän teille:
 37. Te näette ja katsotte viikunapuita ja näette ne silmillänne ja te sanotte, kun ne alkavat puhjeta lehteen ja niiden lehdet ovat vielä tuoreita, että kesä on jo lähellä;
 38. niin on oleva sinä päivänä, jona he saavat nähdä kaiken tämän, silloin he tulevat tietämään, että hetki on lähellä.
 39. Ja on tapahtuva, että minua pelkäävä odottaa Herran suuren päivän tuloa, Ihmisen Pojan tulemisen merkkejä.
 40. Ja he näkevät merkkejä ja ihmeitä, sillä ne näkyvät ylhäällä taivaalla ja alhaalla maan päällä.
 41. Ja he näkevät verta ja tulta ja savupatsaita.
 42. Ja ennen kuin Herran päivä tulee, aurinko pimenee, ja kuu muuttuu vereksi, ja tähdet putoavat taivaalta.
 43. Ja jäännös kootaan tähän paikkaan;
 44. ja silloin he odottavat minua, ja katso, minä tulen, ja he näkevät minut taivaan pilvissä puettuna voimaan ja suureen kirkkauteen, kaikki pyhät enkelit kanssani, ja se, joka ei odota minua, hävitetään.
 45. Mutta ennen kuin Herran käsivarsi lankeaa, enkeli puhaltaa pasunaansa, ja pyhät, jotka ovat nukkuneet, tulevat esiin kohdatakseen minut pilvessä.
 46. Jos te siis olette nukkuneet rauhassa, te olette autuaat, sillä niin kuin te nyt näette minut ja tiedätte, että minä olen, samoin te tulette minun tyköni, ja teidän sielunne saavat elää ja teidän lunastuksenne tehdään täydelliseksi; ja pyhät tulevat maan neljältä ääreltä.
 47. Silloin Herran käsivarsi lankeaa kansojen päälle.
 48. Ja silloin Herra asettaa jalkansa tänne vuorelle, ja se halkeaa kahtia, ja maa hoippuu ja hoipertelee ja taivaatkin järkkyvät.
 49. Ja Herra on antava äänensä kuulua, ja kaikki maan ääret kuulevat sen; ja maan kansat murehtivat, ja ne, jotka ovat nauraneet, tulevat näkemään mielettömyytensä.
 50. Ja turmio peittää pilkkaajan ja halveksija tuhoutuu, ja vääryyteen valppaat hakataan pois ja heitetään tuleen.
 51. Ja silloin juutalaiset katsovat minuun ja sanovat: Mitä ovat nämä haavat sinun käsissäsi ja jaloissasi?
 52. Silloin he tulevat tietämään, että minä olen Herra, sillä minä sanon heille: Nämä haavat ovat ne haavat, jotka lyötiin minuun ystäväini huoneessa. Minä olen se, joka ylennettiin. Minä olen Jeesus, joka ristiinnaulittiin. Minä olen Jumalan Poika.
 53. Ja silloin he itkevät rikkomuksiensa tähden, silloin he valittavat, koska he vainosivat kuningastansa.
 54. Ja silloin pakanakansat lunastetaan, ja niillä, jotka eivät mitään lakia tunteneet, on oleva osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ja se on oleva heille helppo.
 55. Ja saatana sidotaan, niin ettei hänellä ole oleva sijaa ihmislasten sydämessä.
 56. Ja sinä päivänä, jolloin minä tulen kirkkaudessani, toteutuu se vertaus, jonka minä puhuin kymmenestä neitsyestä.
 57. Sillä ne, jotka ovat ymmärtäväisiä ja ovat ottaneet vastaan totuuden ja ovat ottaneet Pyhän Hengen oppaakseen ja joita ei ole eksytetty — totisesti minä sanon teille: Heitä ei hakata pois eikä heitetä tuleen, vaan he kestävät sen päivän.
 58. Ja maa tullaan antamaan heille perintöosaksi, ja he lisääntyvät ja tulevat vahvoiksi, ja heidän lapsensa kasvavat ilman syntiä pelastukseen.
 59. Sillä Herra on oleva heidän keskellänsä, ja hänen kirkkautensa on oleva heidän yllänsä, ja hän on oleva heidän kuninkaansa ja lainsäätäjänsä.
 60. Ja nyt katso, minä sanon teille: Teidän ei sallita tietää enempää tästä luvusta, ennen kuin Uusi Testamentti on käännetty ja siinä kaikki tämä tullaan ilmoittamaan;
 61. sen tähden minä annan teille luvan, että te nyt saatte kääntää sen, jotta olisitte valmiit siihen, mikä on tuleva.
 62. Sillä totisesti minä sanon teille, että suuret asiat odottavat teitä;
 63. te kuulette sodista vieraissa maissa, mutta katso, minä sanon teille, ne ovat lähellä, ovenne edessä, eikä ole monta vuotta siihen, kun te kuulette sodista omissa maissanne.
 64. Sen tähden minä, Herra olen sanonut: Kokoontukaa maan itäosasta, kokoontukaa te kirkkoni vanhimmat, lähtekää länteen, kehottakaa asukkaita parannukseen, ja jos he tekevät parannuksen, pystyttäkää minulle seurakuntia.
 65. Ja yksin sydämin ja yksin mielin kootkaa rikkautenne jotta voitte ostaa perintöosan, joka tämän jälkeen määrätään teille.
 66. Ja sitä tullaan nimittämään Uudeksi Jerusalemiksi, rauhan maaksi, turvakaupungiksi, korkeimman Jumalan pyhien suojapaikaksi.
 67. Ja Herran kirkkaus on oleva siellä, ja Herran peljättävyys on myös oleva siellä, niin etteivät jumalattomat tahdo tulla sinne, ja sitä kutsutaan Siioniksi.
 68. Ja on tapahtuva jumalattomien keskuudessa, että jokaisen, joka ei tahdo tarttua miekkaansa lähimmäistään vastaan, täytyy paeta Siioniin turvaan.
 69. Ja sinne kokoonnutaan jokaisesta kansasta taivaan alla, ja se on oleva ainoa kansa, joka ei sodi toistaan vastaan.
 70. Ja jumalattomien keskuudessa sanotaan: Älkäämme lähtekö taistelemaan Siionia vastaan, sillä Siionin asukkaat ovat peljättäviä, sen tähden me emme voi kestää.
 71. Ja on tapahtuva, että vanhurskaat kootaan kaikkien kansojen keskuudesta, ja he tulevat Siioniin laulaen iankaikkisen ilon lauluja.
 72. Ja nyt minä sanon teille: Varjelkaa näitä tulemasta maailman tietoon, ennen kuin minä näen hyväksi, että voitte suorittaa tämän työn ihmisten silmien edessä ja vihollistenne silmien edessä, että he eivät tule tuntemaan teidän tekojanne ennen kuin olette suorittaneet sen, minkä olen käskenyt teidän tehdä;
 73. että kun he saavat sen tietää, he voisivat tutkia näitä asioita.
 74. Sillä kun Herra ilmestyy hän on oleva peljättävä heille, niin että pelko valtaa heidät ja he seisovat kaukana ja vapisevat.
 75. Ja kaikki kansat tulevat pelkäämään Herran peljättävyyden ja hänen väkevyytensä voiman tähden. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05