Opin ja Liittojen kirja

Luku 47


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 8. maaliskuuta 1831. Aikaisemmin Oliver Cowdery oli toiminut kirkon historioitsijana ja aikakirjojen pitäjänä. John Whitmer ei ollut tavoitellut nimittämistä historioitsijaksi, mutta kun toivottiin hänen palvelustaan tässä työssä, hän oli sanonut noudattavansa Herran tahtoa tässä asiassa. — Ks. History of the Church osa 1, s. 16ff. — John Whitmer määrätään huolehtimaan kirkon historiasta.
  1. Katso, minä näen hyväksi, että palvelijani John kirjoittaa ja tallettaa säännönmukaista historiaa ja auttaa sinua, palvelijani Joseph, kaiken sen kirjoittamisessa, mikä sinulle annetaan, siksi kunnes hänet kutsutaan toisiin tehtäviin.
  2. Totisesti minä sanon sinulle vielä, että hän voi myös korottaa äänensä kokouksissa, kun se on hyväksi.
  3. Ja jälleen minä sanon sinulle: Hänet määrättäköön huolehtimaan vakituisesti kirkon aikakirjoista ja historiasta, sillä minä olen määrännyt Oliver Cowderyn toiseen tehtävään.
  4. Sen tähden, jos hän on uskollinen, hänelle annetaan nämä kirjoitettavaksi Puolustajan kautta. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05