Opin ja Liittojen kirja

Luku 49


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Sidney Rigdonille, Parley P. Prattille ja Leman Copleylle Kirtlandissä Ohiossa, maaliskuussa 1831. — Ks. History of the Church, osa 1 s. 167. — Leman Copley oli ottanut vastaan evankeliumin, mutta pitäytyi kuitenkin muutamiin oppeihin, joita kveekarien Shakers-lahko, mihin hän aikaisemmin oli kuulunut, opetti. Monet tähän lahkoon kuuluvista olivat sydämeltään vilpittömiä, ja Herra kehotti palvelijoitaan tekemään työtä heidän keskuudessaan. — Herran tulemisen tarkkaa aikaa ei ilmoiteta ennen tätä suurta tapahtumaa. — Avioliiton pyhyys Jumalan ihmiselle antamana lakina. — Täydellistä kieltäytymistä lihan syömisestä ei vaadita. — Laamanilaisten kehittyminen ja Siionin perustaminen tapahtuvat ennen Herran suuren päivän tulemista.
 1. Kuulkaa minun sanani, palvelijani Sidney ja Parley ja Leman, sillä katso, totisesti minä sanon teille, että minä annan teille käskyn lähteä saarnaamaan Shakers-lahkon jäsenille evankeliumiani, jonka te olette saaneet, sellaisena kuin olette sen saaneet.
 2. Katso, minä sanon teille, että he haluavat tulla tuntemaan totuuden osittain, mutta eivät kokonaan, sillä he eivät ole minun edessäni oikeita ja heidän on tehtävä parannus.
 3. Sen tähden minä lähetän teidät, palvelijani Sidney ja Parley, saarnaamaan heille evankeliumia.
 4. Ja palvelijani Leman asetettakoon tähän työhön, jotta hän puhuisi heidän kanssaan, ei sen mukaan, minkä hän on saanut heiltä, vaan sen mukaan, mitä te, minun palvelijani, tulette opettamaan hänelle, ja jos hän tekee näin, minä siunaan häntä, muutoin hän ei menesty.
 5. Näin sanoo Herra, sillä minä olen Jumala ja olen lähettänyt ainosyntyisen Poikani maailmaan lunastamaan maailman ja olen säätänyt, että se, joka ottaa hänet vastaan, pelastuu, ja että se, joka ei ota häntä vastaan, tuomitaan;
 6. ja he ovat tehneet Ihmisen Pojalle, mitä ovat tahtoneet, ja hän on vastaanottanut valtansa kirkkauden oikealla puolella ja hallitsee nyt taivaissa ja on hallitseva siihen asti, kunnes hän astuu alas maan päälle pannakseen kaikki viholliset jalkojensa alle, ja se aika on lähellä.
 7. Minä, Herra Jumala, olen sen puhunut, mutta sitä hetkeä ja päivää ei tiedä kukaan ihminen, eivät edes enkelit taivaassa; eivätkä he saa tietää sitä, ennen kuin hän tulee.
 8. Sen tähden tahdon, että kaikki ihmiset tekevät parannuksen, sillä kaikki ovat synnin alla paitsi ne, jotka olen säilyttänyt itselleni, pyhät miehet joista te ette tiedä.
 9. Sen tähden minä sanon teille, että minä olen antanut teille iankaikkisen liittoni, sen, joka on ollut alusta asti.
 10. Ja siten minä olen täyttänyt sen, minkä olen luvannut, ja maan kansat tulevat kumartamaan sitä; ja elleivät he itsestään tee niin, heidät alennetaan, sillä se, joka nyt ylentää itsensä, tehdään voimattomaksi.
 11. Sen tähden minä annan teille käskyn, että menette tämän kansan keskelle ja sanotte sille, niin kuin muinainen apostolini, jonka nimi oli Pietari, sanoi:
 12. Uskokaa Herran Jeesuksen nimeen, joka oli maan päällä ja joka on tuleva, alku ja loppu;
 13. tehkää parannus ja antakaa kastaa itsenne Jeesuksen Kristuksen nimeen pyhän käskyn mukaan, syntien anteeksisaamiseksi.
 14. Ja se, joka tekee näin, on saava Pyhän Hengen lahjan kirkon vanhinten kätten päällepanon kautta.
 15. Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että se, joka kieltää menemästä naimisiin, ei ole Jumalan asettama, sillä avioliitto on Jumalan säätämä ihmistä varten.
 16. Sen tähden on luvallista, että miehellä on yksi vaimo, ja he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, ja kaikki tämä, jotta maa täyttäisi luomisensa tarkoituksen,
 17. ja että se täytettäisiin sillä ihmisten määrällä, mikä luotiin ennen kuin maailmaa oli.
 18. Ja se, joka kieltää nauttimasta lihaa, sanoen, ettei ihmisen pitäisi syödä sitä, ei ole Jumalan asettama,
 19. sillä katso, maan eläimet ja taivaan linnut ja se, mikä tulee maasta, on säädetty ihmisen käytettäväksi, ravinnoksi ja vaatetukseksi, ja että hänellä olisi yltäkyllin.
 20. Mutta ei ole tarkoitettu, että toisella olisi enemmän kuin toisella, sen tähden maailma on synnin vallassa.
 21. Ja voi sitä, joka vuodattaa verta tai tuhlaa lihaa, vaikka ei sitä tarvitse!
 22. Ja vielä, totisesti minä sanon teille, ettei Ihmisen Poika tule naisena eikä myöskään maan päällä vaeltavana ihmisenä.
 23. Sen tähden älkää eksykö, vaan pysykää lujina ja odottakaa aikaa, jolloin taivaat järkkyvät ja maa vapisee ja hoippuu ja hoipertelee niin kuin juopunut ja jolloin laaksot korotetaan ja vuoret alennetaan ja jolloin kalliolouhut tasoitetaan; ja kaikki tämä tapahtuu silloin, kun enkeli puhaltaa pasunaansa.
 24. Mutta ennen kuin Herran suuri päivä tulee, Jaakob on kukkiva erämaassa ja laamanilaiset kukoistavat kuin ruusu.
 25. Siion on kukoistava kukkuloilla ja riemuitseva vuorilla ja kokoontuva yhteen siihen paikkaan, jonka olen määrännyt.
 26. Katso, minä sanon teille: Lähtekää, niin kuin olen käske nyt teitä; tehkää parannus kaikista synneistänne. Anokaa niin te saatte, kolkuttakaa, niin teille avataan.
 27. Katso, minä kuljen teidän edellänne ja olen teidän selustanvartijanne, ja minä olen teidän keskellänne, ettekä te joudu häpeään.
 28. Katso, minä olen Jeesus Kristus, ja minä tulen pian. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05