Opin ja Liittojen kirja

Luku 54


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Newel Knightille Kirtlandissä, Ohiossa, kesäkuussa 1831. Kirkon jäsenet Thompsonin seurakunnassa, Ohiossa, olivat erimielisiä eräistä kirkon hallintoa koskevista kysymyksistä, ja heidän keskuudessaan ilmeni itsekkyyttä. Newel Knight ja muita vanhimpia oli tullut profeetan luo kysymään, miten heidän oli meneteltävä. Ks. History of the Church, osa 1, s. 180. — Muutamat kirkkoon liittyneet olivat rikkoneet liittonsa. — Newel Knightin matkustettava Missouriin.
  1. Katso, näin sanoo Herra, Alfa ja Omega, alku ja loppu, hän, joka ristiinnaulittiin maailman syntien edestä.
  2. Katso, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, palvelijani Newel Knight: Pysy lujana siinä virassa, johon olen sinut määrännyt.
  3. Ja jos veljesi tahtovat pelastua vihollisiltaan, he tehkööt parannuksen kaikista synneistään ja tulkoot todella nöyriksi ja murtuneiksi minun edessäni.
  4. Ja koska liitto, jonka he tekivät minun kanssani, on rikottu, niin se on nyt tyhjäksi tehty ja käynyt mitättömäksi.
  5. Ja voi sitä, jonka kautta tämä rikkomus tulee, sillä hänelle olisi ollut parempi, että hänet olisi upotettu meren syvyyteen.
  6. Mutta autuaita ovat ne, jotka ovat pitäneet liiton ja noudattaneet käskyä, sillä he saavat laupeuden.
  7. Sen tähden lähtekää nyt ja paetkaa maasta, jotteivät vihollisenne kävisi kimppuunne; ja lähtekää matkalle ja valitkaa kenet haluatte johtajaksenne ja hoitamaan maksujanne.
  8. Ja niin lähtekää matkaan länteen, Missourin maahan, laamanilaisten rajoille.
  9. Ja kun te olette päättäneet matkanne, katso, minä sanon teille: Hankkikaa toimeentulonne niin kuin muutkin, kunnes minä valmistan teille sijan.
  10. Ja vielä, olkaa kärsivälliset ahdistuksessa, kunnes minä tulen. Ja katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, ja ne, jotka ovat minua varhain etsineet, löytävät levon sielulleen. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05