Opin ja Liittojen kirja

Luku 55


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta William W. Phelpsille Kirtlandissä, Ohiossa, kesäkuussa 1831. William W. Phelps oli perheineen juuri saapunut Kirtlandiin, ja profeetta kysyi Herralta hänestä tietoa. — William W. Phelps mainitaan kutsuttuna ja valittuna. — Häntä kehotetaan ottamaan vastaan kaste ja konfirmointi. — Vanhimmaksi asettaminen seuraava. — Määrätään auttamaan Oliver Cowderya kirjallisessa toiminnassa kirkon hyväksi.
  1. Katso, näin sanoo Herra, koko maan Herra, sinulle, palvelijani William: Sinä olet kutsuttu ja valittu, ja sen jälkeen kun olet antanut kastaa itsesi vedellä, ja jos teet niin katse kiinnitettynä vain minun kunniaani, sinä olet saava syntisi anteeksi ja Pyhän Hengen kätten päällepanon kautta.
  2. Ja sen jälkeen palvelijani Joseph Smith nuorempi asettaa sinut tämän kirkon vanhimmaksi, saarnaamaan parannusta ja syntien anteeksisaamista kasteen kautta Jeesuksen Kristuksen, elävän Jumalan Pojan, nimeen.
  3. Ja niille, joiden päälle sinä panet kätesi — jos he ovat murtuneita minun edessäni — sinulla on oleva valta antaa Pyhä Henki.
  4. Ja vielä sinut asetetaan auttamaan palvelijaani Oliver Cowderya painatustyössä ja kirjojen valitsemisessa ja kirjoittamisessa tämän kirkon kouluille, jotta myös pienet lapset saisivat minun edessäni sellaista opetusta, joka on minulle otollista.
  5. Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle: Matkusta tästä syystä palvelijoideni Joseph Smith nuoremman ja Sidney Rigdonin kanssa, jotta sinut istutettaisiin perintömaahasi tehdäksesi tätä työtä.
  6. Ja vielä, palvelijani Joseph Coe matkustakoon myös heidän kanssaan. Muusta annetaan tieto myöhemmin, niin kuin minä tahdon. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05