Opin ja Liittojen kirja

Luku 57


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Zionissa, Jacksonin piirikunnassa, Missourissa, heinäkuussa 1831. Herran käskyn mukaan vanhimmat olivat lähteneet Kirtlandistä Missouriin; matkan aikana heillä oli monenlaisia kokemuksia sekä jonkin verran vastustusta. Kun profeetta mietti laamanilaisten keskuudessa yleistä alennustilaa ja hengenviljelyn sekä uskonnon puuttumista, hän huudahti kaipaavassa rukouksessa: Milloin on erämaa kukoistava kuin ruusu? Milloin Siion rakennetaan kirkkauteensa, ja missä on seisova sinun temppelisi, jonne kaikki kansakunnat tulevat viimeisinä päivinä? Ks. History of the Church, osa 1, s. 189. — Maa määrätty ja pyhitetty. — Lupauksen maa. — Siionin kaupungin sijaintipaikka. — Keskuspaikka mainitaan. - Pyhiä kehotetaan ostamaan maata. — Heidän käsketään valmistaa tietä toisille, jotka tulevat myöhemmin.
 1. Kuulkaa, sanoo Herra, teidän Jumalanne, oi te kirkkoni vanhimmat, jotka olette kokoontuneet käskyjeni mukaan tähän maahan, joka on Missourin maa, se maa, jonka minä olen määrännyt ja pyhittänyt pyhien kokoontumista varten.
 2. Sen tähden tämä on lupauksen maa ja Siionin kaupungin sijaintipaikka.
 3. Ja näin sanoo Herra, teidän Jumalanne: Jos tahdotte ottaa vastaan viisauden, niin tässä on viisaus. Katso, paikka, jota nyt nimitetään Independenceksi, on keskuspaikka, ja temppelin paikka sijaitsee länsisuunnassa, tontilla, joka ei ole kaukana oikeustalosta.
 4. Sen tähden on viisasta, että pyhät ostavat maan ja kaiken maa-alan, joka on siitä länteen päin aina juutalaisten ja pakanain väliseen rajaan saakka;
 5. ja samoin kaiken maan, joka rajoittuu preeriaan, siinä määrin kuin opetuslapseni pystyvät ostamaan. Katso, tämä on viisautta, jotta he saisivat sen ikuiseksi perintöosaksi.
 6. Ja palvelijani Sidney Gilbert pysyköön siinä virassa, johon olen hänet määrännyt, ottaakseen vastaan rahoja ja ollakseen kirkon edusmies, ostaakseen maata koko lähiseudulta, sikäli kuin se on suoritettavissa vanhurskaasti ja harkitaan viisaaksi.
 7. Ja palvelijani Edward Partridge pysyköön siinä virassa, johon olen hänet määrännyt, ja jakakoon pyhille heidän perintöosansa, niin kuin minä olen käskenyt; ja niin tehkööt myös ne, jotka hän on määrännyt avukseen.
 8. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Palvelijani Sidney Gilbert asettukoon tänne ja perustakoon kauppapuodin, jotta hän voisi myydä tavaraa rehellisesti saadakseen rahaa, millä hän voi ostaa maata pyhille, ja että hän voisi hankkia kaikkea, mitä opetuslapset saattavat tarvita asettuakseen asumaan perintömaahansa.
 9. Ja palvelijani Sidney Gilbert hankkikoon myös kauppaoikeudet — katso, tässä on viisaus, ja se joka lukee, ymmärtäköön — niin että hän voi myös lähettää tavaroita ihmisille niiden välityksellä, jotka hän tahtoo ottaa palvelukseensa,
 10. ja näin huolehtia minun pyhistäni, jotta evankeliumiani saarnattaisiin niille, jotka istuvat pimeydessä ja kuoleman maassa ja varjossa.
 11. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Palvelijani William W. Phelps sijoitettakoon tänne ja asetettakoon kirkon kirjanpainajaksi.
 12. Ja katso, jos maailma ottaa vastaan hänen kirjoituksensa — katso, tässä on viisaus — hän hankkikoon kaiken, minkä vanhurskaudessa voi saada, pyhien hyväksi.
 13. Ja palvelijani Oliver Cowdery auttakoon häntä, kuten olen käskenyt, kaikessa mihin hänet määrään: puhtaaksikirjoittamisessa ja korjaamisessa ja valitsemisessa, jotta kaikki tapahtuisi oikein minun edessäni, niin kuin Henki hänen kauttaan osoittaa.
 14. Ja niin ne, joista olen puhunut, asettukoot perheineen niin pian kuin mahdollista Siionin maahan tehdäkseen niin kuin minä olen puhunut.
 15. Ja nyt puhun kokoamisesta: Piispa ja edusmies ryhtykööt mahdollisimman pian valmisteluihin niitä perheitä varten, jotka ovat saaneet määräyksen tulla tähän maahan, ja sijoittakoot heidät asumaan heidän perintömaallensa.
 16. Ja muille vanhimmille ja jäsenille tullaan tämän jälkeen antamaan lisää ohjeita. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05