Opin ja Liittojen kirja

Luku 60


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Jacksonin piirikunnassa, Missourissa, 8. elokuuta 1831. Syynä oli se, että vanhimmat, jotka oli määrätty palaamaan itään, halusivat tietää, kuinka heidän oli meneteltävä sekä mitä tietä ja millä tavalla heidän oli matkustettava. — Nuhde niille, jotka laiminlyövät lahjojensa käyttämisen ja jotka jättävät todistamatta saamastaan tiedosta. — Erityisiä ohjeita vanhinten Ohioon paluusta. — Muiden, jotka vielä saapuisivat Siioniin, on palattava takaisin ja julistettava Jumalan sanaa.
 1. Katso, näin sanoo Herra kirkkonsa vanhimmille, joiden pian on palattava siihen maahan, josta lähtivät: Katso, minulle on otollista, että olette tulleet tänne.
 2. Mutta muutamiin minä en ole mielistynyt, sillä ihmispelosta he eivät tahdo avata suutaan, vaan kätkevät leiviskän, jonka minä olen heille antanut. Voi sellaisia, sillä vihani on syttynyt heitä kohtaan.
 3. Ja on tapahtuva, että jos he eivät ole uskollisempia minulle, heiltä otetaan pois sekin, mikä heillä on.
 4. Sillä minä, Herra, hallitsen ylhäällä taivaissa ja maan ihmispaljouksien keskellä, ja sinä päivänä, jona minä olen valmistava jalokiveni, kaikki ihmiset tulevat tuntemaan sen, mikä ilmaisee Jumalan voiman.
 5. Mutta totisesti minä puhun teille matkastanne siihen maahan, josta tulitte. Teetettäköön tai ostettakoon alus, niin kuin hyväksi näette, se on minulle yhdentekevää, ja lähtekää heti paikkaan, jota kutsutaan St. Louisiksi.
 6. Ja sieltä palvelijani Sidney Rigdon, Joseph Smith nuorempi ja Oliver Cowdery lähtekööt Cincinnatiin;
 7. ja siellä korottakoot äänensä ja julistakoot minun sanaani suurella äänellä ilman vihaa tai epäilystä, kohottaen pyhät kädet heidän yllensä. Sillä minä voin pyhittää teidät, ja syntinne ovat teille anteeksiannetut.
 8. Ja muut matkustakoot St. Louisista kaksittain ja saarnatkoot sanaa kiirehtimättä jumalattomien keskuudessa, kunnes he palaavat niihin seurakuntiin joista lähtivät.
 9. Ja kaikki tämä seurakuntien hyväksi; sillä tätä varten minä olen heidät lähettänyt.
 10. Ja palvelijani Edward Partridge erottakoon niistä rahoista, jotka minä olen antanut hänelle, osan vanhimmilleni, jotka ovat saaneet käskyn palata.
 11. Ja se, joka voi, maksakoon sen takaisin edusmiehen kautta, mutta siltä, joka ei voi, ei sitä vaadita.
 12. Ja nyt minä puhun muista, jotka tulevat tähän maahan.
 13. Katso, heidät on lähetetty saarnaamaan minun evankeliumiani jumalattomien keskuudessa, sen tähden minä käsken heitä näin: Älä tuhlaa aikaasi äläkä kaiva leiviskääsi maahan, niin että se jää ilmi tulematta.
 14. Ja kun olet tullut Siionin maahan ja olet julistanut minun sanaani, palaa pian takaisin ja julista sanaani jumalattomien keskuudessa kiirehtimättä, ilman vihaa tai riitaisuutta.
 15. Ja niitä vastaan, jotka eivät ota vastaan sinua, puhdista tomu jaloistasi, mutta älä tee niin heidän läsnä ollessaan vaan salaisesti, jotta et herättäisi heissä pahennusta, ja pese jalkasi todistukseksi heitä vastaan tuomion päivänä.
 16. Katso, tämä on teille kylliksi, ja se on hänen tahtonsa joka on teidät lähettänyt.
 17. Ja palvelijani Joseph Smith nuoremman suun kautta te saatte tietää sen, mikä koskee Sidney Rigdonia ja Oliver Cowderya. Muu annetaan teille tämän jälkeen. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05