Opin ja Liittojen kirja

Luku 64


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 1. syyskuuta 1831. Joukko veljiä, joiden oli määrä matkustaa Siioniin, valmisteli innokkaasti lähtöä matkustaakseen lokakuussa. — Herran nuhde syntisille. — Anteeksianto katuvalle syntiselle, jonka synti ei ole kuolemaksi. — Antakaa anteeksi toisillenne ja kaikille ihmisille. — Henkilökohtaisia ohjeita. — Nykyisestä ajasta Ihmisen Pojan tulemiseen saakka sanotaan "tänä päivänä". — Tämä on uhripäivä ja kansan kymmenysten päivä. — Pyhiä varoitetaan tekemästä velkaa. — Valehtelijat, ulkokullatut ja ne, jotka vilpillisesti väittävät olevansa apostoleita ja profeettoja, paljastetaan.
 1. Katso, näin sanoo Herra teidän Jumalanne, teille, oi te kirkkoni vanhimmat, kuunnelkaa ja kuulkaa ja ottakaa vastaan minun tahtoni teihin nähden.
 2. Sillä totisesti minä sanon teille: minä tahdon, että te voitatte maailman, sen tähden minä olen armahtava teitä.
 3. Teidän keskuudessanne on niitä, jotka ovat tehneet syntiä mutta totisesti minä sanon: Tämän kerran, oman kirkkauteni ja sielujen pelastuksen tähden minä olen antanut teille syntinne anteeksi.
 4. Minä olen teitä kohtaan armollinen, sillä minä olen antanut teille valtakunnan.
 5. Ja valtakunnan salaisuuksien avaimia ei oteta pois palvelijaltani Joseph Smith nuoremmalta minun säätämälläni tavalla niin kauan kuin hän elää, jos hän on kuuliainen määräyksilleni.
 6. On niitä, jotka ovat etsineet syytä häntä vastaan ilman aihetta.
 7. Kuitenkin hän on tehnyt syntiä, mutta totisesti minä sanon teille: minä, Herra, annan synnit anteeksi niille, jotka tunnustavat syntinsä minun edessäni ja anovat anteeksi ja jotka eivät ole tehneet syntiä kuolemaksi.
 8. Opetuslapseni menneinä päivinä etsivät syytä toinen toistaan vastaan eivätkä antaneet toisilleen anteeksi sydämessään; ja tämän pahan tähden he saivat kokea ahdistusta ja ankaraa kuritusta.
 9. Sen tähden minä sanon teille, että teidän tulee antaa anteeksi toinen toisellenne, sillä se, joka ei anna veljelleen anteeksi hänen rikkomuksiaan, on tuomittu Herran edessä, sillä hänen päällensä jää suurempi synti.
 10. Minä, Herra, annan anteeksi kenelle minä tahdon, mutta teiltä vaaditaan että te annatte anteeksi kaikille ihmisille.
 11. Ja teidän tulee sanoa sydämessänne: Jumala tuomitkoon minun ja sinun välillä ja maksakoon sinulle tekojesi mukaan.
 12. Ja tuokaa se, joka ei tee parannusta synneistään eikä tunnusta niitä, seurakunnan eteen ja tehkää hänelle, niin kuin kirjoitukset teille sanovat joko käskyn tai ilmoituksen kautta.
 13. Ja tämä tehkää, että Jumala kirkastettaisiin — ei sen tähden, että te ette anna anteeksi, armahtamatta, vaan jotta teidät vanhurskautettaisiin lain edessä, niin että te ette rikkoisi häntä vastaan, joka on teidän lainsäätäjänne —
 14. totisesti minä sanon: tämän tähden tehkää niin.
 15. Katso, minä, Herra, olin vihastunut häneen, joka oli palvelijani, Ezra Boothiin, ja myös palvelijaani Isaac Morleyyn, sillä he eivät pitäneet lakia eivätkä käskyä;
 16. he tavoittelivat sydämessään pahaa, ja minä, Herra, pidätin heiltä Henkeni. He tuomitsivat pahaksi sen, missä ei mitään pahaa ollut; olen kuitenkin antanut anteeksi palvelijalleni Isaac Morleylle.
 17. Ja katso, myös palvelijani Edward Partridge on tehnyt syntiä, ja saatana koettaa tuhota hänen sielunsa, mutta kun tämä tehdään heille tiettäväksi ja he tekevät parannuksen pahasta, heille annetaan anteeksi.
 18. Ja nyt, totisesti minä sanon: minä näen hyväksi, että palvelijani Sidney Gilbert palaa muutaman viikon kuluttua tehtäväänsä ja edusmiehen toimeensa Siionin maassa;
 19. ja se, minkä hän on nähnyt ja kuullut, tehtäköön tiettäväksi opetuslapsilleni, jotta he eivät hukkuisi. Ja sen tähden minä olen puhunut tämän.
 20. Ja vielä minä sanon teille: Jotta palvelijani Isaac Morleyn kiusaukset eivät kävisi suuremmiksi kuin hän jaksaa kantaa ja jotta hän ei antaisi vääriä neuvoja teidän vahingoksenne, minä annoin käskyn, että hänen tilansa myytäisiin.
 21. Minä en tahdo, että palvelijani Frederick G. Williams myy maatilansa, sillä minä, Herra, tahdon säilyttää vahvan otteen Kirtlandin maahan viiden vuoden ajan, joiden kuluessa minä en kukista jumalattomia, että siten voisin pelastaa muutamia.
 22. Ja sen ajan kuluttua minä, Herra, en pidä vikapäänä ketään, joka lähtee Siionin maahan avoimin sydämin, sillä minä, Herra, kysyn ihmislasten sydäntä.
 23. Katso, nyt sanotaan "tänä päivänä" Ihmisen Pojan tulemiseen asti, ja totisesti tämä on uhripäivä ja minun kansani kymmenysten päivä, sillä se, joka maksaa kymmenyksensä, ei ole palava hänen tulemuksessaan.
 24. Sillä "tämän päivän" jälkeen tulee tulella polttaminen Herran tavan mukaan puhuen, sillä totisesti minä sanon: "Huomenna" kaikki ylpeät ja kaikki jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat kuin oljenkorsia, ja minä olen polttava heidät, sillä minä olen Herra Sebaot, enkä minä ole säästävä ketään, joka jää Babyloniin.
 25. Jos te siis uskotte minua, te teette työtä niin kauan kuin sanotaan "tänä päivänä".
 26. Ei ole soveliasta, että palvelijani Newel K. Whitney ja Sidney Gilbert myyvät kauppapuotinsa ja omaisuutensa täällä, sillä se ei ole viisasta, ennen kuin loput kirkon jäsenistä, jotka ovat jäljellä tässä paikassa, menevät Siionin maahan.
 27. Katso, minun laeissani on sanottu eli kielletty sinua velkaantumasta vihollisillesi.
 28. Mutta katso, milloinkaan ei ole sanottu, ettei Herra voisi ottaa, milloin hän haluaa ja maksaa, niin kuin hän hyväksi näkee.
 29. Sen tähden, koska te olette edusmiehiä, te olette Herran asialla, ja niin on kaikki, minkä te teette Herran tahdon mukaan, Herran työtä.
 30. Ja hän on asettanut teidät huolehtimaan hänen pyhistään näinä viimeisinä päivinä, että he saisivat perintöosan Siionin maassa.
 31. Ja katso, minä, Herra, julistan teille, että he tulevat saamaan sen, ja sanani ovat varmat, eivätkä ne raukea tyhjiin.
 32. Mutta kaiken täytyy tapahtua aikanaan.
 33. Älkää sen tähden väsykö tekemään sitä, mikä hyvää on, sillä te laskette perustusta suurelle työlle. Ja pienestä kasvaa se, mikä on suurta.
 34. Katso, Herra kysyy sydäntä ja altista mieltä, ja alttiit ja tottelevaiset saavat näinä viimeisinä päivinä syödä Siionin maan hyvyyttä.
 35. Ja niskoittelevat hävitetään Siionin maasta ja lähetetään pois, eivätkä he tule perimään maata.
 36. Sillä totisesti minä sanon, että niskoittelevat eivät ole Efraimin verta, sen tähden heidät kitketään pois.
 37. Katso, minä, Herra, olen tehnyt kirkkoni näinä viimeisinä päivinä tuomarin kaltaiseksi, joka istuu kukkulalla tai korkealla paikalla tuomitsemassa kansoja.
 38. Sillä on tapahtuva, että Siionin asukkaat tulevat tuomitsemaan kaikki Siionia koskevat asiat.
 39. Ja valhettelijoita ja ulkokullattuja he koettelevat, ja ne, jotka eivät ole apostoleita eivätkä profeettoja, paljastetaan.
 40. Ja vieläpä piispa, joka on tuomari, ja hänen neuvonantajansa tullaan tuomitsemaan, jos he eivät ole uskollisia huoneenhaltijoita, ja toisia asetetaan heidän sijaansa.
 41. Sillä katso, minä sanon teille, että Siion on kukoistava ja Herran kirkkaus on oleva sen yllä.
 42. Ja se on tuleva viiriksi ihmisille, ja sinne tullaan kaikkinaisista kansoista taivaan alla.
 43. Ja päivä on tuleva, jolloin maan kansat vapisevat sen vuoksi ja pelkäävät sen peljättävien vuoksi. Herra on näin puhunut. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05