Opin ja Liittojen kirja

Luku 65


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Hiramissä, Ohiossa, lokakuussa 1831. Profeetta nimittää tätä ilmoitusta rukoukseksi. — Jumalan valtakunnan avaimet annettu ihmiselle. — Jumalan valtakunta ja taivaan valtakunta mainitaan erikseen. — Nöyrä pyyntö, että Jumalan valtakunta, joka jo on maan päällä, menestyisi, niin että taivaan valtakunta tulisi.
  1. Kuulkaa ja katsokaa, ääni, joka on niin kuin korkeudesta lähetetyn ääni, väkevän ja voimallisen, ja joka kulkee maan ääriin, huutaa ihmisille: Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.
  2. Jumalan valtakunnan avaimet on annettu ihmiselle maan päällä, ja evankeliumi vierii sieltä alkaen maan ääriin saakka, niin kuin vuoresta irtautunut — ei ihmiskäden voimasta — kivilohkare vierii, kunnes se on täyttänyt koko maan.
  3. Ääni huutaa: Valmistakaa Herralle tie, valmistakaa Karitsan ateria, valmistautukaa Ylkää varten.
  4. Rukoilkaa Herraa, huutakaa avuksenne hänen pyhää nimeänsä, tehkää tiettäviksi hänen ihmeelliset tekonsa kansojen keskuudessa.
  5. Huutakaa avuksenne Herraa, että hänen valtakuntansa menestyisi maan päällä, että maan asukkaat ottaisivat sen vastaan ja valmistautuisivat tulevia päiviä varten, jolloin Ihmisen Poika on tuleva alas taivaasta, puettuna kunniansa kirkkauteen, kohdatakseen Jumalan valtakunnan, joka on pystytetty maan päälle.
  6. Menestyköön siis Jumalan valtakunta, niin että taivaan valtakunta tulisi ja sinut, oi Jumala, kirkastettaisiin niin taivaassa kuin maan päällä, että vihollisesi kukistettaisiin, sillä sinun on kunnia, voima ja kirkkaus iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05