Opin ja Liittojen kirja

Luku 66


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta William E. M'Lellinille Orangessa, Ohiossa, 25. lokakuuta 1831. Tämä päivä oli erään tärkeän konferenssin ensimmäinen päivä. Ks. History of the Church, osa 1, s. 219. — Saajaa kiitetään hänen katumuksestaan ja parannuksestaan. — Varoitetaan henkilökohtaisista heikkouksista ja alttiudesta tiettyyn kiusaukseen. — Palveluksen työhön antautumisen ehdolla ennustetaan suurista voitoista vanhurskaudessa ja niitä seuraavista siunauksista.
 1. Katso, näin sanoo Herra palvelijalleni William E. M'Lellinille: Autuas olet sinä, koska olet kääntynyt pois pahoista teoistasi ja olet ottanut vastaan totuuteni, sanoo Herra, sinun Lunastajasi, maailman Vapahtaja, kaikkien niiden, jotka uskovat minun nimeeni.
 2. Totisesti minä sanon sinulle: Autuas olet sinä, koska olet ottanut vastaan iankaikkisen liittoni, evankeliumini täyteyden, joka on lähetetty ihmislapsille, jotta heillä olisi elämä ja jotta he tulisivat osallisiksi niistä kirkkauksista, jotka ilmoitetaan viimeisinä päivinä, kuten profeetat ja apostolit kirjoittivat menneinä päivinä.
 3. Totisesti minä sanon sinulle, palvelijani William, että sinä olet puhdas, mutta et kokonaan; tee siis parannus siitä, mikä ei ole otollista minun silmissäni, sanoo Herra, sillä Herra on osoittava sen sinulle.
 4. Ja nyt totisesti minä, Herra, olen näyttävä sinulle, mitä minä tahdon sinulta eli mikä on tahtoni sinuun nähden.
 5. Katso, totisesti minä sanon sinulle tahtoni olevan, että sinä julistat evankeliumiani maasta maahan ja kaupungista kaupunkiin ja lähiseuduilla, missä sitä ei ole julistettu.
 6. Älä jää tähän paikkaan moneksi päiväksi, älä vielä matkusta Siionin maahan, mutta jos voit lähettää sinne jotain, lähetä; älä muutoin ajattele omaisuuttasi.
 7. Matkusta maan itäosiin, todista joka paikassa, kaikille ihmisille ja heidän synagogissaan puhuen ihmisten kanssa.
 8. Palvelijani Samuel H. Smith seuratkoon sinua, äläkä hylkää häntä, vaan anna hänelle ohjeitasi; ja se, joka on uskollinen, on saava voimaa joka paikassa, ja minä, Herra, olen kulkeva sinun kanssasi.
 9. Pane kätesi sairaiden päälle, niin he tulevat terveiksi. Älä palaa, ennen kuin minä, Herra, lähetän sinut. Ole kärsivällinen ahdistuksessa. — Anokaa, niin te saatte, kolkuttakaa niin teille avataan. —
 10. Älä kanna murhetta. Hylkää kaikkinainen vääryys. Älä tee huorin eli lankea kiusaukseen, jolle sinua on vaivattu.
 11. Pidä nämä sanat, sillä ne ovat vakaat ja todet, ja sinun tulee pitää kunniassa virkaasi ja koota monia Siioniin, ja he tulevat laulaen, päänsä päällä iankaikkinen ilo.
 12. Pysy kaikessa tässä loppuun asti, niin olet saava iankaikkisen elämän kruunun Isäni oikealla puolella, hänen, joka on täynnä armoa ja totuutta.
 13. Totisesti, näin sanoo Herra, sinun Jumalasi, sinun Lunastajasi, Jeesus Kristus. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05