Opin ja Liittojen kirja

Luku 69


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Hiramissä, Ohiossa, marraskuussa 1831. Ilmoitusten kokoamisesta pikaisesti julkaistavaksi oli päätetty erityiskonferenssissa 1. marraskuuta. 3. päivänä ilmoitus, joka tässä kirjassa on lukuna 133, lisättiin Opin ja Liittojen Kirjaan, ja se sai nimekseen Liite. Konferenssi valitsi Oliver Cowderyn viemään koottujen ilmoitusten ja käskyjen käsikirjoituksen mukanaan Independenceen, Missouriin, painattamista varten. Hänen piti myös ottaa mukaansa rahat, jotka oli lahjoitettu kirkon vahvistamiseksi Missourissa. Matka oli vievä hänet harvaan asutun alueen kautta rajaseudulle. Matkatoveri oli toivottava. Ks. History of the Church, osa 1, s. 234. — John Whitmerin tuli saattaa Oliver Cowderya turvallisuuden vuoksi. — John Whitmerin jatkettava toimintaansa historioitsijana ja aikakirjojen pitäjänä. — Matkustavien vanhinten raportit ja selonteot lähetettävä Siionin maahan, jonka keskuspaikka oli Independence Missourissa.
  1. Kuulkaa minua, sanoo Herra, teidän Jumalanne, palvelijani Oliver Cowderyn tähden. Minä en näe hyväksi, että hänelle uskotaan käskyt ja rahat Siionin maahan vietäväksi, ellei joku, joka on luotettava ja uskollinen, seuraa hänen mukanansa.
  2. Sen tähden minä, Herra, tahdon, että palvelijani John Whitmer menee palvelijani Oliver Cowderyn mukana;
  3. ja myös, että hän edelleenkin kirjoittaa ja kokoaa historiaa kaikista kirkkoani koskevista tärkeistä tapahtumista, jotka hän havaitsee ja joista hän saa tiedon;
  4. ja myös että hän ottaa vastaan neuvoja ja apua palvelijaltani Oliver Cowderylta ja muilta.
  5. Samoin palvelijaini [sic], jotka ovat hajallaan eri tahoilla maan päällä, on lähetettävä Siionin maahan selvitykset huoneenhaltijanvirastaan;
  6. sillä Siionin maa on oleva asuinsija ja paikka kaiken sellaisen vastaanottamiseksi ja järjestämiseksi.
  7. Palvelijani John Whitmer matkustakoon kuitenkin monta kertaa paikasta toiseen ja seurakunnasta toiseen, jotta hän voisi helpommin saada tietoja,
  8. saarnaten ja selittäen, kirjoittaen, jäljentäen, valiten ja kooten kaiken, josta on oleva hyötyä kirkolle ja nouseville sukupolville, jotka kasvavat Siionin maassa, heidän omistettavakseen sukupolvesta toiseen, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05