Opin ja Liittojen kirja

Luku 70


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, marraskuussa 1831. Profeetan kirjoittamassa kirkon historiassa sanotaan, että marraskuun 1. ja 12. päivien välisenä aikana pidettiin neljä erityistä konferenssia. Viimeisessä näistä kokouksista käsiteltiin Käskyjen Kirjan, jolle myöhemmin annettiin nimi Opin ja Liittojen Kirja, suurta merkitystä; ja profeetta viittaa tähän kirjaan kirkon perustuksena näinä viimeisinä päivinä sekä hyötynä maailmalle, koska se osoittaa, että Vapahtajamme valtakunnan salaisuuksien avaimet ovat jälleen uskottu ihmiselle. Ks. History of the Church, osa 1, s. 235. — Kirjojen painattaminen ja levittäminen uskottu profeetalle ja muille nimeltä mainituille vanhimmille. — Mahdollinen tästä toiminnasta koituva ylijäämä pyhitettävä kirkon hyväksi. — Ryhdyttävä toimenpiteisiin kirkon palvelijoiden ajalliseksi tukemiseksi. — Ahkera työmies, olipa hänet määrätty ajallisiin taikka hengellisiin tehtäviin, ansaitsee palkkansa.
 1. Katsokaa ja kuulkaa, oi te Siionin asukkaat ja kaikki te kirkkoni jäsenet, jotka olette kaukana, ja kuulkaa Herran sana, jonka minä annan palvelijalleni Joseph Smith nuoremmalle ja myös palvelijalleni Martin Harrisille ja myös palvelijalleni Oliver Cowderylle ja myös palvelijalleni John Whitmerille ja myös palvelijalleni Sidney Rigdonille ja myös palvelijalleni William W. Phelpsille, käskynä heille.
 2. Sillä minä annan heille käskyn; tarkatkaa siis ja kuulkaa, sillä näin sanoo Herra heille:
 3. Minä, Herra, olen määrännyt heidät ja asettanut heidät niiden ilmoitusten ja käskyjen huoneenhaltijoiksi, jotka olen heille antanut ja jotka vastedes annan heille.
 4. Ja tuomion päivänä minä olen vaativa heiltä tilin tästä huoneenhallituksesta.
 5. Sen tähden minä olen määrännyt tämän heille ja tämä on heidän tehtävänään Jumalan kirkossa: pitää huoli niistä ja kaikesta, mikä koskee niitä, niiden tuomasta edusta.
 6. Sen tähden minä annan heille käskyn, että heidän ei tule luovuttaa sitä kirkolle, ei myöskään maailmalle;
 7. kuitenkaan jos he saavat enemmän kuin mikä on välttämätöntä heidän toimeentulokseen ja heidän tarpeisiinsa, se annettakoon varastohuoneeseeni,
 8. ja tulot pyhitettäköön Siionin asukkaiden ja heidän jälkipolviensa hyväksi, sikäli kuin he tulevat perillisiksi valtakunnan lakien mukaan.
 9. Katso, tämän Herra vaatii jokaiselta hänen huoneenhaltijantoimessaan, niin kuin minä, Herra, olen määrännyt tai olen vastedes määräävä jokaiselle ihmiselle.
 10. Ja katso, ketään, joka kuuluu elävän Jumalan kirkkoon, ei ole vapautettu tästä laista —
 11. ei piispaa eikä edusmiestä, joka huolehtii Herran varastohuoneesta, ei myöskään sitä, jolle on määrätty ajallisten asioiden huoneenhallitus.
 12. Se, joka on valittu palvelemaan hengellisissä tehtävissä on palkkansa ansainnut yhtä hyvin kuin ne, joille on määrätty ajallisten asiain huoneenhallitus,
 13. vieläpä runsaammin, ja runsaus on tuleva heille moninkertaisena Hengen ilmoitusten kautta.
 14. Olkaa kuitenkin ajallisissa asioissanne yhdenvertaiset nurkumatta, muutoin pidätetään Hengen ilmoitusten runsaus.
 15. Tämän käskyn minä annan palvelijoilleni heidän hyväkseen, kun he vielä ovat täällä, saattaakseni ilmi siunaukseni heidän päänsä päällä ja palkaksi heidän ahkeroimisestaan ja heidän turvakseen,
 16. ruoaksi ja vaatteiksi, perintöosaksi, taloiksi ja maiksi, mihin oloihin minä, Herra, ikinä heidät panen ja mihin ikinä minä, Herra, heidät lähetän.
 17. Sillä he ovat olleet uskolliset paljossa ja menestyneet, sikäli kuin eivät ole tehneet syntiä.
 18. Katso, minä, Herra, olen armollinen ja olen siunaava heidät, ja heillä on oleva ilo kaikesta tästä. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05