Opin ja Liittojen kirja

Luku 71


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, ja Sidney Rigdonille Hiramissä, Ohiossa, 1. joulukuuta 1831. Profeetta oli jälleen ryhtynyt kääntämään kirjoituksia kirjurinaan Sidney Rigdon; ja nämä kaksi tekivät tätä työtä, kunnes saivat tämän ilmoituksen. — Senhetkinen tilanne vaati näiden kahden omistautumista joksikin aikaa matkustamiseen ja saarnaamiseen. — Heidän oli kohdattava kirkon vastustajia sekä julkisesti että yksityisesti. — Todistettava jo saaduista käskyistä sekä ihmisten valmistamiseksi vielä tuleviin käskyihin.
 1. Katso, näin sanoo Herra teille, palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Sidney Rigdon: On totisesti tullut aika, jolloin minä pidän välttämättömänä ja hyödyllisenä, että te avaatte suunne ja julistatte minun evankeliumiani, valtakunnan asioita, selittäen kirjoituksista sen salaisuuksia sen Hengen ja voiman määrän mukaisesti, joka teille annetaan minun tahtoni mukaan.
 2. Totisesti minä sanon teille: Julistakaa maailmalle lähiseuduilla ja myös kirkossa vähän aikaa, kunnes teille toisin ilmoitetaan.
 3. Totisesti tämä tehtävä, jonka minä annan teille, on kestävä vain jonkin aikaa.
 4. Tehkää siis työtä minun viinitarhassani. Kutsukaa maan asukkaita ja todistakaa ja valmistakaa tietä niille käskyille ja ilmoituksille, jotka tullaan antamaan.
 5. Katso, tämä on viisaus; se, joka lukee, ymmärtäköön ja myös ottakoon vastaan,
 6. sillä sille, joka ottaa sen vastaan, annetaan yltäkyllin, annetaan voimaa.
 7. Saattakaa siis vihollisenne häpeään, kutsukaa heitä kohtaamaan teidät sekä julkisesti että yksityisesti, ja jos olette uskolliset, heidän häpeänsä on tuleva ilmi.
 8. He tuokoot siis esiin vahvat perustelunsa Herraa vastaan.
 9. Totisesti, näin sanoo Herra teille: Jokainen ase, joka valmistetaan teidän varallenne, on oleva tehoton.
 10. Ja jos joku korottaa äänensä teitä vastaan, niin hän on joutuva häpeään soveliaaksi katsomanani aikana.
 11. Pitäkää siis minun käskyni; ne ovat vakaat ja todet. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05