Opin ja Liittojen kirja

Luku 73


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, ja Sidney Rigdonille Hiramissä, Ohiossa, 10. tammikuuta 1832. Edellisen joulukuun alkupäivistä lähtien Joseph ja Sidney olivat toimineet saarnaajina, ja näin oli onnistuttu paljon vaimentamaan sanomalehdistölle annettujen halventavien tietojen julkaisemisen herättämää kiihtymystä. Ks. History of the Church, osa 1, s. 241. — Vanhimpia neuvotaan edelleenkin saarnaamaan ja kehottamaan. — Joseph Smithin ja Sidney Rigdonin ryhdyttävä jälleen käännöstyöhön.
  1. Sillä totisesti, näin sanoo Herra: minä näen hyväksi, että he edelleen saarnaavat evankeliumia ja kehottavat seurakuntia lähiseuduilla aina konferenssiin asti,
  2. ja sitten, katso, konferenssin äänestämällä tekemä päätös ilmoittaa kullekin hänen lähetystehtävänsä.
  3. Nyt, totisesti minä sanon teille, palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Sidney Rigdon, sanoo Herra, että on tarpeen jälleen kääntää;
  4. ja sikäli kuin mahdollista, saarnata lähiseuduilla aina konferenssiin asti, ja sen jälkeen on hyväksi jatkaa käännöstyötä, kunnes se on valmis.
  5. Ja tämä olkoon esikuvana vanhimmille, kunnes he saavat lisätietoa, niin kuin kirjoitettu on.
  6. Nyt minä en anna teille enempää tällä kerralla. Vyöttäkää kupeenne ja olkaa vakaat. Tapahtukoon niin. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05