Opin ja Liittojen kirja

Luku 77


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, Hiramissä, Ohiossa, maaliskuussa 1832. — Selitys osasta Johanneksen ilmestystä.
 1. Kysymys: Mikä on lasinen meri, josta Johannes puhuu Ilmestyskirjan neljännen luvun kuudennessa jakeessa?
  Vastaus: Se on maa pyhitetyssä, kuolemattomassa ja iankaikkisessa tilassaan.
 2. Kysymys: Mitä ymmärretään niillä neljällä olennolla, joista puhutaan samassa jakeessa?
  Vastaus: Ne ovat kuvaannollisia ilmaisuja, joita ilmoituksen saaja Johannes käyttää kuvatessaan taivasta, Jumalan paratiisia, ihmisen ja eläinten ja matelijoiden ja ilman lintujen autuasta tilaa; se, mikä on hengellistä, on sen kaltaista, mikä on ajallista; ja se, mikä on ajallista on sen kaltaista, mikä on hengellistä; ihmisen henki on hänen olemuksensa kaltainen, niin myös eläimen ja jokaisen muun luodun henki, mitkä Jumala on luonut.
 3. Kysymys: Rajoittuvatko nämä neljä olentoa yksilöihin vai edustavatko ne luokkia tai järjestelmiä?
  Vastaus: Ne rajoittuvat neljään yksilöön, jotka näytettiin Johannekselle ja jotka edustavat eri olentojen luokkien kirkkautta niille määrätyissä järjestelmissä tai luomakunnan piireissä niiden nauttimassa iankaikkisen autuuden tilassa.
 4. Kysymys: Mitä tarkoittavet olentojen silmät ja siivet?
  Vastaus: Niiden silmät kuvaavat valistusta ja tietoa, toisin sanoen ne ovat täynnä tietoa, ja niiden siivet kuvaavat voimaa, voimaa liikkua, toimia jne.
 5. Kysymys: Mitä tarkoittavat ne kaksikymmentä neljä vanhinta, joista Johannes puhuu?
  Vastaus: Nämä vanhimmat jotka Johannes näki, olivat vanhimpia, jotka olivat olleet uskollisia palveluksen työssä ja olivat kuolleet; he kuuluivat niihin seitsemään seurakuntaan ja olivat silloin Jumalan paratiisissa.
 6. Kysymys: Mitä tarkoittaa kirjakäärö, jonka Johannes näki ja joka oli seitsemällä sinetillä suljettu?
  Vastaus: Se tarkoittaa, että se sisältää Jumalan ilmoitetun tahdon, salaisuudet ja teot, sen, mikä on kätketty hänen taloudestaan, joka koskee tätä maata sen seitsentuhatvuotisen olemassaolon aikana eli sen ajallisen olemassaolon aikana.
 7. Kysymys: Mitä tarkoittavat ne seitsemän sinettiä, joilla se oli suljettu?
  Vastaus: Se tarkoittaa, että ensimmäinen sinetti sisältää ensimmäisen vuosituhannen tapahtumat ja toinen samoin toisen vuosituhannen tapahtumat ja niin aina seitsemänteen saakka.
 8. Kysymys: Mitä tarkoittavat ne neljä enkeliä, joista puhutaan Ilmestyskirjan seitsemännen luvun ensimmäisessä jakeessa?
  Vastaus: Se tarkoittaa, että he ovat Jumalan lähettämät neljä enkeliä, joiden valtaan on annettu neljä maanäärtä, niin että he voivat pelastaa tai tuhota elämän; nämä ovat ne, joille on annettavana iankaikkinen evankeliumi kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja kansoille; heillä on valta sulkea taivaat, sinetöidä elämään tai heittää alas pimeyden valtakuntaan.
 9. Kysymys: Mitä tarkoittaa auringonnoususta kohoava enkeli, josta puhutaan Ilmestyskirjan seitsemännen luvun toisessa jakeessa?
  Vastaus: Se tarkoittaa, että auringonnoususta kohoava enkeli on se, jolle on annettu elävän Jumalan sinetti Israelin kahtatoista sukukuntaa varten; sen tähden hän huutaa niille neljälle enkelille, joilla on iankaikkinen evankeliumi, sanoen: Älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkääkä myöskään puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalan palvelijain otsaan. Ja jos tahdotte ottaa vastaan: Tämä on Elias, joka oli tuleva kokoamaan Israelin sukukunnat ja asettamaan kaikki kohdalleen.
 10. Kysymys: Milloin toteutuu se, mistä puhutaan tässä luvussa?
  Vastaus: Se toteutuu kuudennen vuosituhannen aikana eli kuudetta sinettiä avattaessa.
 11. Kysymys: Mitä tarkoitetaan sillä, että sata neljäkymmentä neljä tuhatta kaikista Israelin sukukunnista, kaksitoista tuhatta jokaisesta sukukunnasta, merkitään sinetillä?
  Vastaus: Se tarkoittaa, että ne, jotka ovat merkityt, ovat ylipappeja, jotka on asetettu Jumalan pyhään järjestykseen, toimittamaan iankaikkisen evankeliumin palvelusta, sillä nämä ovat ne, jotka kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kielistä ja kansoista on asetettu enkelien kautta, joiden valtaan maan kansat on annettu, jotta he johdattaisivat Esikoisen seurakuntaan kaikki, jotka tahtovat tulla.
 12. Kysymys: Mitä merkitsee pasunoiden ääni, josta puhutaan Ilmestyskirjan kahdeksannessa luvussa?
  Vastaus: Se tarkoittaa, että niin kuin Jumala loi maailman kuudessa päivässä ja päätti työnsä seitsemäntenä päivänä ja pyhitti sen, ja teki myös ihmisen maan tomusta, samoin on myös Herra Jumala seitsemännen vuosituhannen alkaessa pyhittävä maan ja saattava ihmisen pelastuksen päätökseen ja tuomitseva kaiken ja lunastava kaiken, paitsi sitä, mitä hän ei ole alistanut valtaansa, kun hän on merkinnyt kaiken sinetillä, kaiken loppuun asti; ja seitsemän enkelin pasunoihin puhaltaminen merkitsee hänen työnsä valmistamista ja päättämistä seitsemännen vuosituhannen alussa, tien valmistamista ennen hänen tulemisensa aikaa.
 13. Kysymys: Milloin toteutuu se, mistä on kirjoitettu Ilmestyskirjan yhdeksännessä luvussa?
  Vastaus: Se toteutuu seitsemännen sinetin avaamisen jälkeen, ennen Kristuksen tulemista.
 14. Kysymys: Mitä tarkoittaa se kirjanen, jonka Johannes söi, niin kuin mainitaan Ilmestyskirjan kymmenennessä luvussa?
  Vastaus: Se tarkoittaa hänelle annettua tehtävää ja käskyä koota Israelin sukukunnat; katso, tämä on Elias, jonka pitää tulla, niin kuin kirjoitettu on, ja asettaa kaikki kohdalleen.
 15. Kysymys: Mitä tarkoittavat ne kaksi todistajaa Ilmestyskirjan yhdennessätoista luvussa?
  Vastaus: He ovat kaksi profeettaa, jotka tullaan herättämään Juudan kansalle viimeisinä päivinä, kohdalleen asettamisen aikana ja joiden on määrä profetoida juutalaisille, kun heidät on koottu ja he ovat rakentaneet Jerusalemin kaupungin isiensä maahan.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1998-10-24 - Päivitetty 1999-10-05