Opin ja Liittojen kirja

Luku 80


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Hiramissä, Ohiossa, maaliskuussa 1832. — Stephen Burnett ja Eden Smith saavat käskyn palvelustehtävään.
  1. Totisesti näin sanoo Herra sinulle, palvelijani Stephen Burnett: Mene, mene maailmaan ja saarnaa evankeliumia kaikille luoduille, jotka tulevat äänesi kuuluville.
  2. Ja koska haluat työtoverin, minä annan sinulle palvelijani Eden Smithin.
  3. Menkää siis ja saarnatkaa minun evakeliumiani pohjoisessa ja etelässä, idässä tai lännessä, se on yhdentekevää, sillä te ette voi kulkea väärään.
  4. Julistakaa siis sitä, minkä olette kuulleet ja totisesti uskotte ja minkä tiedätte todeksi.
  5. Katso, tämä on hänen tahtonsa, joka on kutsunut teidät, teidän Lunastajanne Jeesuksen Kristuksen. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05