Opin ja Liittojen kirja

Luku 81


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Hiramissä, Ohiossa, maaliskuussa 1832. — Frederick G. Williams kutsutaan ylipapiksi ja neuvonantajaksi kirkon ensimmäiseen presidenttikuntaan.
  1. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, palvelijani Frederick G. Williams: Kuule hänen ääntään, joka puhuu, Herran, sinun Jumalasi sanaa, ja ota vaarin siitä kutsumuksesta, jolla sinut on kutsuttu, nimittäin olemaan ylipappina kirkossani ja palvelijani Joseph Smith nuoremman neuvonantajana,
  2. hänen, jolle minä olen antanut valtakunnan avaimet, jotka aina kuuluvat ylipappeuden presidenttikunnalle.
  3. Sen tähden minä totisesti tunnustan hänet ja tulen siunaamaan häntä samoin kuin sinuakin, jos olet uskollinen antaessasi neuvoja siinä virassa, minkä olen sinulle määrännyt, alati uskollinen rukouksessa rukoillessasi ääneen ja sydämessäsi, julkisesti ja yksiksesi, sekä uskollinen tehtävässäsi, evankeliumin julistamisessa elävien maassa ja veljiesi keskuudessa.
  4. Ja näin toimiessasi sinä tulet olemaan lähimmäisillesi suurimmaksi hyödyksi ja edistät hänen kunniaansa, joka on sinun Herrasi.
  5. Ole siis uskollinen; pysy siinä virassa, jonka minä olen sinulle määrännyt; auta heikkoja, ojenna hervonneet kädet ja voimista rauenneet polvet.
  6. Ja jos olet uskollinen loppuun asti, olet saava kuolemattomuuden kruunun ja iankaikkisen elämän niissä asuinsijoissa, jotka minä olen valmistanut Isäni kodissa.
  7. Katsokaa ja nähkää, nämä sanat ovat hänen, joka on Alfa ja Omega, Jeesus Kristus. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05