Opin ja Liittojen kirja

Luku 83


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Independencessä, Missourissa, 30. huhtikuuta 1832. Tämä ilmoitus saatiin, kun profeetta neuvotteli veljiensä kanssa. — Vaimolla ja lapsilla oikeus saada elatuksensa mieheltään ja isältään. — Leskien ja orpojen vaatimukset kirkolle.
  1. Totisesti, näin sanoo Herra lisäyksenä kirkon lakeihin vaimoista ja lapsista, jotka kuuluvat kirkkoon ja ovat menettäneet miehensä tai isänsä:
  2. Naisilla on oikeus saada elatuksensa mieheltään, kunnes heidän miehensä otetaan pois, ja jos heitä ei havaita rikkojiksi, heillä on oleva osallisuus kirkkoon.
  3. Ja jos he eivät ole uskollisia, heillä ei ole osallisuutta kirkkoon; kuitenkin he saakoot jäädä perintömaillensa maan lakien mukaan.
  4. Kaikilla lapsilla on oikeus saada elatuksensa vanhemmiltaan, kunnes ovat tulleet täysi-ikäisiksi.
  5. Ja sitten heillä on oikeus esittää vaatimuksensa kirkolle, eli toisin sanoen Herran varastohuoneelle, jos heidän vanhemmillaan ei ole, millä antaa heille perintöosat.
  6. Ja varastohuone toimikoon kirkon pyhittämien varojen turvin, ja leskistä ja orvoista huolehdittakoon, niin kuin myös köyhistä. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05