Opin ja Liittojen kirja

Luku 85


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 27. marraskuuta 1832, pyhistä Missourin Siionissa. Ks. History of the Church, osa 1, s. 298. — Perintöosat Siionissa saadaan omaisuuden pyhittämisen kautta. — Säädös perintöosien jakamisesta pyhien kesken.
 1. Herran määräämän kirjurin velvollisuutena on historian kirjoittaminen ja kirkon pääluettelon pitäminen kaikesta, mitä tapahtuu Siionissa, samoin kuin kaikista, jotka pyhittävät omaisuutensa ja saavat laillisesti piispalta perintöosan,
 2. samoin myös siitä, kuinka he elävät, heidän uskostaan ja teoistaan ja myös luopioista, jotka luopuvat saatuaan perintöosansa.
 3. On Jumalan tahdon ja käskyn vastaista, että sellaisten nimi on kirjoitettuna Jumalan kansan joukkoon, jotka eivät ota vastaan perintöosaansa pyhittämällä omaisuutensa hänen lakinsa mukaan, jonka hän on antanut, jotta hän voisi kantaa kymmenykset kansaltaan valmistaakseen sitä koston ja tulen päivän varalle.
 4. Ei myöskään heidän sukuluetteloaan tule pitää eikä säilyttää, niin että se löytyisi kirkon aikakirjoista tai historiasta.
 5. Heidän nimiään ei pidä löydettämän, ei isien nimiä eikä lasten nimiä, kirjoitettuna Jumalan lain kirjaan, sanoo Herra Sebaot.
 6. Näin puhuu hiljainen ääni, joka kuiskaa ja lävistää kaiken ja ilmaantuessaan monesti saa luuni vapisemaan, sanoen:
 7. Ja on tapahtuva, että minä, Herra Jumala, olen lähettävä väkevän ja voimallisen, jolla on vallan valtikka kädessään ja jonka verhona on valkeus ja jonka suu on lausuva sanoja, iankaikkisia sanoja, ja hänen sydämensä on totuuden lähde, Jumalan huoneen järjestämiseksi ja pyhien perintöosain jakamiseksi arpomalla, pyhien, joiden nimet ja joiden isien ja lasten nimet on kirjoitettu Jumalan lain kirjaan;
 8. kun taas se mies, jonka Jumala on kutsunut ja määrännyt ja joka ojentaa kätensä tukeakseen Jumalan arkkia, on kaatuva kuoleman nuolen satuttamana niin kuin puu, johon kirkas salama on iskenyt.
 9. Ja kaikki ne, joita ei ole kirjoitettu muistokirjaan, tulevat olemaan vailla perintöä sinä päivänä, ja heidät hakataan kappaleiksi, ja heille määrätään osansa epäuskoisten joukossa, siellä missä on itku ja hammasten kiristys.
 10. Tätä minä en sano itsestäni; sillä minkä Herra puhuu, sen hän myös täyttää.
 11. Ja niillä, joilla on ylipappeus ja joiden nimiä ei ole kirjoitettu lain kirjaan tai joiden havaitaan luopuneen tai jotka on hävitetty kirkosta, ei ole sinä päivänä oleva mitään perintöosaa Korkeimman pyhien joukossa; tämä koskee myös vähäisempää pappeutta ja jäseniä.
 12. Heille tehdään sen tähden niin kuin niille papin pojille, joista on kirjoitettu Esran kirjan toisen luvun jakeissa kuusikymmentäyksi ja kuusikymmentäkaksi.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05