Opin ja Liittojen kirja

Luku 87


ILMOITUS ja profetia sodasta, annettu Joseph Smithin, profeetan, kautta 25. joulukuuta 1832. — Sotia ennustetaan. — Hajaannus pohjois- ja etelävaltioiden välillä. — Suuria koettelemuksia osoituksena Jumalan kurittavasta kädestä.
  1. Totisesti, näin sanoo Herra sodista, joita pian on oleva ja jotka alkavat kapinalla Etelä-Carolinassa sekä lopuksi päättyvät monien sielujen kuolemaan ja onnettomuuteen;
  2. ja aika on tuleva, jolloin sota vuodatetaan kaikkien kansojen ylitse, ja tämä on alkava mainitusta paikasta.
  3. Sillä katso, etelävaltiot riitautuvat pohjoisvaltioiden kanssa, ja etelävaltiot tulevat kääntymään toisten kansakuntien, vieläpä Ison-Britannian puoleen, kuten sitä nimitetään, ja ne tulevat kääntymään myös muiden kansakuntien puoleen puolustautuakseen muita kansoja vastaan; ja sitten sota vuodatetaan kaikkien kansojen ylitse.
  4. Ja pitkän ajan kuluttua on tapahtuva, että orjat nousevat herrojansa vastaan, joita järjestetään ja harjoitetaan sotaa varten.
  5. Ja on myös tapahtuva, että jäännökset, jotka ovat jäljellä maassa, järjestäytyvät ja vihastuvat ylenmäärin ja vaivaavat pakanoita ankaralla ahdistuksella.
  6. Ja niin tulevat maan asukkaat murehtimaan miekan ja verenvuodatuksen tähden; ja nälänhädällä ja vitsauksilla ja maanjäristyksellä ja taivaan ukkosen jylinällä ja myös raivoisilla salamoilla maan asukkaat saatetaan tuntemaan kaikkivaltiaan Jumalan viha ja kiivastus ja kurittava käsi, kunnes säädetty hävitys on tehnyt lopun kaikista kansoista;
  7. niin että pyhien huuto ja pyhien veren huuto ei enää kohoa maasta Herra Sebaotin korviin, vaatien kostoa heidän vihollisilleen.
  8. Seisokaa siis pyhillä paikoilla horjumatta, kunnes Herran päivä tulee. Sillä katso, se tulee pian, sanoo Herra. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05