Opin ja Liittojen kirja

Luku 88


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 27. joulukuuta 1832. Profeetta nimittää sitä öljypuun lehdeksi. Ks. History of the Church, osa 1, s. 302. — Puolustajan antama apu. — Totuuden valkeus on Kristuksen valkeus. — Henki ja ruumis muodostavat sielun. — Vertaus miehestä, joka lähetti palvelijansa pellolle ja kävi vuorotellen heidän luonansa. — Kehotus etsiä totuutta tutkistelun ja rukouksen kautta. — Vanhinten todistuksen jälkeen tulee koettelemusten todistus. — Tapahtumat Herran tulemisen aikana. — Enkelit puhaltavat pasunoihinsa kukin vuorollaan, niin kuin on määrätty. — Profeettain koulun presidenttikunnan velvollisuudet. — Jalkojenpesemistoimitus.
 1. Totisesti näin sanoo Herra teille, jotka olette kokoontuneet saadaksenne tietää hänen tahtonsa teihin nähden:
 2. Katso, tämä on otollista teidän Herrallenne, ja enkelit iloitsevat teistä, teidän rukoustenne almut ovat tulleet Herran Sebaotin korviin, ja ne on kirjoitettu kirjaan, jossa on pyhitettyjen nimet, niiden, jotka kuuluvat selestiseen maailmaan.
 3. Sen tähden minä lähetän nyt teille toisen Puolustajan, teille, ystävilleni, asumaan teidän sydämessänne, lupauksen Pyhän Hengen, mikä toinen Puolustaja on sama, jonka lupasin opetuslapsilleni, kuten on kirjoitettuna Johanneksen todistuksessa.
 4. Tämä Puolustaja on lupaus, jonka minä annan teille iankaikkisesta elämästä, selestisen valtakunnan kirkkaudesta;
 5. mikä kirkkaus on Esikoisen seurakunnan, Jumalan, kaikkein pyhimmän, kirkkaus hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta,
 6. hänen, joka astui ylös korkeuteen, samoin kuin hän myös astui kaiken alapuolelle, koska hän käsitti kaiken, että hän olisi kaikessa ja kaiken kautta, totuuden valkeus,
 7. mikä totuus loistaa. Tämä on Kristuksen valkeus. Niin kuin hän myös on auringossa ja auringon valo ja sen voima, jonka kautta se luotiin;
 8. niin kuin hän myös on kuussa ja on kuun valo ja sen voima jonka kautta se luotiin;
 9. niin kuin myös tähtien valo ja niiden voima, jonka kautta ne luotiin;
 10. samoin maan, ja sen voima, maan, jolle te seisotte.
 11. Ja valkeus, joka loistaa, joka luo teille valoa, on hänen kauttaan, joka valaisee teidän silmänne, ja se on sama valkeus, joka kirkastaa teidän ymmärryksenne;
 12. mikä valkeus lähtee Jumalan kasvojen edessä, niin että se täyttää avaruuden äärettömyyden,
 13. valkeus, joka on kaikessa ja joka antaa kaikelle elämän ja joka on laki, jonka kautta kaikkea hallitaan, Jumalan voima, hänen, joka istuu valtaistuimellaan, iankaikkisuuden helmassa, kaiken keskessä.
 14. Totisesti minä sanon teille, että lunastuksen kautta, joka on tapahtunut teidän puolestanne, on saatu aikaan kuolleistanouseminen[.]
 15. Ja henki ja ruumis ovat ihmisen sielu.
 16. Ja kuolleistanouseminen on sielun lunastus,
 17. ja sielun lunastus tapahtuu hänen kauttansa, joka tekee kaiken eläväksi ja jonka sydämessä on tehty päätös, että maan köyhät ja sävyisät saavat sen periä.
 18. Sen tähden se on pyhitettävä kaikesta vääryydestä, niin että se valmistettaisiin selestistä kirkkautta varten;
 19. sillä kun se on täyttänyt luomisensa tarkoituksen, se kruunataan kirkkaudella, sijalla Isän Jumalan kasvojen edessä;
 20. niin että ruumiit, jotka kuuluvat selestiseen valtakuntaan, omistaisivat sen iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä tätä varten se tehtiin ja luotiin ja tätä varten ne pyhitetään.
 21. Ja niiden, joita ei pyhitetä sen lain kautta, jonka minä olen teille antanut, Kristuksen lain kautta, täytyy periä toinen valtakunta, terrestrinen valtakunta tai telestinen valtakunta.
 22. Sillä se, joka ei voi pysyä selestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää selestistä kirkkautta.
 23. Ja se, joka ei voi pysyä terrestrisen valtakunnan laissa, ei voi kestää terrestristä kirkkautta.
 24. Ja se, joka ei voi pysyä telestisen valtakunnan laissa, ei voi kestää telestistä kirkkautta, sen tähden hän ei ole sovelias kirkkauden valtakuntaan. Hänen täytyy siis jäädä valtakuntaan, joka ei ole kirkkauden valtakunta.
 25. Ja jälleen, totisesti minä sanon teille: Maa pysyy selestisen valtakunnan laissa, sillä se täyttää luomisensa tarkoituksen eikä riko lakia,
 26. sen tähden se tullaan pyhittämään. Vaikka se kuolee, se tehdään jälleen eläväksi, ja se on kestävä voiman jonka kautta se tehdään eläväksi, ja vanhurskaat perivät sen.
 27. Sillä vaikka he kuolevat, he myös nousevat jälleen hengellisessä ruumiissa.
 28. Ne, joiden henki on selestinen, saavat saman ruumiin, joka oli luonnollinen ruumis; tekin saatte ruumiinne, ja teidän kirkkautenne tulee olemaan se kirkkaus, jolla ruumiinne tehdään eläviksi.
 29. Te, jotka olette eläviksi tehtyjä osalla selestistä kirkkautta, tulette silloin saamaan siitä, vieläpä täyteyden.
 30. Ja ne, jotka on tehty eläviksi osalla terrestristä kirkkautta, tulevat silloin saamaan siitä, vieläpä täyteyden.
 31. Ja myös ne, jotka on tehty eläviksi osalla telestistä kirkkautta, tulevat silloin saamaan siitä, vieläpä täyteyden.
 32. Ja ne, jotka ovat jäljellä, tehdään myös eläviksi, kuitenkin he palaavat jälleen kukin sijallensa, omistaakseen sen, minkä he haluavat ottaa vastaan, koska he eivät halunneet omistaa sitä, minkä olisivat voineet saada.
 33. Sillä mitä hyödyttää ihmistä, jos hänelle suodaan lahja, eikä hän ota lahjaa vastaan? Katso, hän ei iloitse siitä, mikä hänelle annetaan, eikä iloitse lahjan antajasta.
 34. Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että se, mitä lain kautta hallitaan, myös pidetään voimassa lain kautta ja tehdään täydelliseksi ja pyhitetään sen kautta.
 35. Se, joka rikkoo lain eikä pysy siinä, vaan pyrkii tulemaan laiksi itselleen ja haluaa pysyä synnissä ja kokonaan pysyy synnissä, ei voi tulla pyhitetyksi lain kautta eikä armon, ei vanhurskauden eikä oikeuden. Sen tähden hänen täytyy edelleen jäädä saastaiseksi.
 36. Kaikille valtakunnille on annettu laki;
 37. ja on paljon valtakuntia; sillä ei ole avaruutta, missä ei ole valtakuntaa, eikä ole valtakuntaa, missä ei ole avaruutta, olipa se suurempi tai vähäisempi valtakunta.
 38. Ja jokaiselle valtakunnalle on annettu laki, ja jokaisella lailla on myös määrätyt rajat ja ehdot.
 39. Mitään olentoja, jotka eivät pysy näissä ehdoissa, ei vanhurskauteta.
 40. Sillä äly liittyy älyyn; viisaus vastaanottaa viisautta; totuus sulkee piiriinsä totuuden; hyve rakastaa hyvettä; valkeus liittyy valkeuteen; laupeus armahtaa laupeutta ja vaatii omansa; oikeudenmukaisuus jatkaa kulkuansa ja vaatii omansa; oikeus kulkee hänen edellänsä, joka istuu valtaistuimella ja hallitsee ja panee kaiken täytäntöön.
 41. Hän käsittää kaiken, ja kaikki on hänen edessään ja kaikki on hänen ympärillään, ja hän on kaiken yläpuolella ja kaikessa ja kaiken kautta ja kaiken ympärillä; ja kaikki on hänen kauttaan ja hänestä, Jumalasta, iankaikkisesta iankaikkiseen.
 42. Ja jälleen, totisesti minä sanon teille: Hän on antanut kaikelle 1ain, jonka mukaan kaikki liikkuu omalla hetkellänsä ja ajallansa;
 43. ja niiden radat on säädetty, taivaiden ja maan radat, jotka käsittävät maan ja kaikki kiertotähdet.
 44. Ja ne luovat valoa toisillensa omalla hetkellänsä ja ajallansa, minuutillansa, tunnillansa, päivällänsä, viikollansa, kuukaudellansa, vuodellansa; kaikki nämä ovat yksi vuosi Jumalalle, mutta eivät ihmiselle.
 45. Maa kiitää siivillään ja aurinko luo valoansa päivällä; ja kuu luo valoansa yönä, ja tähdetkin luovat valoansa kiitäessään siivillään kirkkaudessansa, Jumalan voiman ympäröiminä.
 46. Mihin minä vertaisin näitä valtakuntia, jotta te ymmärtäisitte?
 47. Katso, kaikki nämä ovat valtakuntia, ja jokainen, joka on nähnyt jonkin, vähäisimmänkin niistä, on nähnyt Jumalan liikkuvan väkevyydessään ja valtasuuruudessaan.
 48. Minä sanon teille, että hän on nähnyt hänet, kuitenkaan häntä, joka tuli omiensa tykö, ei käsitetty.
 49. Valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsitä; mutta päivä on tuleva, jolloin te käsitätte vieläpä Jumalan, eläviksi tehtyinä hänessä ja hänen kauttaan.
 50. Silloin te tiedätte, että olette nähneet minut, että minä olen ja että minä olen se totinen valkeus, joka on teissä, ja että te olette minussa; muuten te ette voisi menestyä.
 51. Katso, minä vertaan näitä valtakuntia mieheen, jolla oli pelto, ja hän lähetti palvelijansa pellolle muokkaamaan peltoa.
 52. Ja hän sanoi ensimmäiselle: Mene ja tee työtä pellolla, ja ensimmäisellä hetkellä minä tulen tykösi, ja sinä saat nähdä minun kasvojeni ilon.
 53. Ja hän sanoi toiselle: Mene sinäkin pellolle, ja toisella hetkellä minä olen kohtaava sinut kasvojeni ilolla.
 54. Ja myös kolmannelle hän sanoi: Minä olen käyvä katsomassa sinua,
 55. ja neljännelle ja niin aina kahdenteentoista asti.
 56. Ja pellon herra meni ensimmäisen tykö ensimmäisellä hetkellä ja viipyi hänen tykönään koko sen hetken, ja tätä ilahdutti hänen herransa kasvojen valkeus.
 57. Ja sitten hän lähti ensimmäisen tyköä voidakseen käydä katsomassa myös toista ja kolmatta ja neljättä ja niin aina kahdenteentoista asti.
 58. Ja näin he kaikki saivat herransa kasvojen valkeuden, kukin hetkellänsä ja vuorollansa ja ajallansa,
 59. ensimmäisestä alkaen aina viimeiseen asti, ja viimeisestä ensimmäiseen ja ensimmäisestä viimeiseen;
 60. kukin omalla vuorollansa, kunnes hänen hetkensä oli ohi, sen mukaan kuin hänen herransa oli käskenyt häntä, että hänen herransa kirkastettaisiin hänessä ja hänet herrassansa, että heidät kaikki kirkastettaisiin.
 61. Sen tähden minä tahdon käyttää näistä kaikista valtakunnista ja niiden asukkaista tätä vertausta, jokaisesta valtakunnasta hetkellänsä ja vuorollansa ja ajallansa, Jumalan tekemän säädöksen mukaisesti.
 62. Ja vielä, totisesti minä sanon teille, ystäväni, että minä jätän nämä sanat teille, jotta tutkistelisitte niitä sydämessänne, ja tämän käskyn, jonka minä annan teille: Huutakaa minua avuksi, kun minä läsnä olen;
 63. lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä, ahkeroikaa etsiä minua, niin te löydätte minut, anokaa, niin te saatte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
 64. Mitä ikinä sellaista te anotte Isältä minun nimessäni mikä on teille hyväksi, se teille annetaan;
 65. ja jos te anotte sellaista, mikä ei ole teille hyväksi, se on koituva teidän tuomioksenne.
 66. Katso, minkä te kuulette on kuin huutavan ääni erämaassa — erämaassa, koska te ette voi nähdä häntä — minun ääneni, koska minun ääneni on Henki, minun Henkeni on totuus; totuus pysyy, eikä sillä ole loppua, ja jos se on teissä, se on yhä enenevä.
 67. Ja jos teidän katseenne on kiinnitettynä vain minun kirkkauteeni, teidän koko ruumiinne täyttyy valkeudella, eikä teissä ole pimeyttä oleva, ja ruumis, joka on valkeuden täyttämä, käsittää kaiken.
 68. Pyhittäytykää siis, että mielenne olisi kiinnitettynä yksin Jumalaan, ja päivät tulevat, jolloin te saatte nähdä hänet, sillä hän on paljastava teille kasvonsa, ja se on tapahtuva hänen omana aikanansa, ja hänen omalla tavallansa ja hänen oman tahtonsa mukaan.
 69. Muistakaa suuri ja viimeinen lupaus, jonka olen antanut teille, hyljätkää turhat ajatuksenne ja liika naurunne kauas luotanne.
 70. Pysykää, pysykää tässä paikassa ja kutsukaa koolle juhlakokous tämän viimeisen valtakunnan ensimmäisille työmiehille.
 71. Ja ne, joita he ovat varoittaneet matkoillansa, huutakoot avuksi Herraa ja tutkistelkoot vähän aikaa sydämessään varoitusta, jonka ovat saaneet.
 72. Katsokaa ja nähkää, minä olen pitävä huolen laumoistanne ja olen herättävä vanhimpia ja lähettävä heidät niiden luokse.
 73. Katso, minä olen ajallansa jouduttava työtäni.
 74. Ja minä annan teille, jotka olette ensimmäisiä työmiehiä tässä viimeisessä valtakunnassa, käskyn, että kokoonnutte yhteen ja järjestytte ja valmistaudutte ja pyhittäydytte; puhdistakaa sydämenne ja puhdistakaa kätenne ja jalkanne minun edessäni, että minä voisin tehdä teidät puhtaiksi;
 75. että minä voisin todistaa teidän Isällenne ja Jumalallenne ja minun Jumalalleni, että te olette puhtaat tämän pahan sukupolven verestä; että minä voisin, milloin tahdon, täyttää tämän lupauksen, tämän suuren ja viimeisen lupauksen, jonka olen antanut teille.
 76. Minä annan teille käskyn, että pysytte rukouksessa ja paastossa tästä hetkestä lähtien.
 77. Ja minä annan teille käskyn, että opetatte toinen toisellenne valtakunnan oppia.
 78. Opettakaa ahkerasti, ja minun armoni on pysyvä teissä, niin että teille tullaan tarkemmin opettamaan evankeliumin perusoppi, periaate, oppi ja laki, kaikki, mikä kuuluu Jumalan valtakuntaan ja minkä ymmärtäminen on teille tarpeen;
 79. siitä, mikä on taivaassa ja maan päällä ja maan alla; siitä mikä on ollut, siitä mikä on, siitä mitä pian tapahtuman pitää; siitä mikä on kotimaassa, siitä mikä on muissa maissa, kansojen sodista ja sekasorrosta ja tuomioista, jotka käyvät yli maan, sekä tietoa maista ja valtakunnista;
 80. niin että te olisitte kaikessa valmiit, kun minä jälleen lähetän teidät tuottamaan kunniaa kutsumukselle, johon minä olen teidät kutsunut, ja palvelustehtävälle, jonka minä olen teille antanut.
 81. Katso, minä lähetin teidät todistamaan ja varoittamaan kansaa, ja jokaisen, jota on varoitettu, tulee varoittaa lähimmäistään.
 82. Sen tähden he eivät voi millään itseänsä puolustaa, ja heidän syntinsä ovat heidän oman päänsä päällä.
 83. Joka minua varhain etsii, se löytää minut, ja häntä ei hyljätä.
 84. Viipykää siis ja tehkää ahkerasti työtä, niin että tulisitte täydellisiksi palvelustehtävässänne lähteäksenne pakanain keskuuteen viimeisen kerran — kaikki, jotka Herra suullaan mainitsee — sitoaksenne lain talteen ja lukitaksenne todistuksen sinetillä ja valmistaaksenne pyhät tuomion hetkeä varten, joka on tuleva;
 85. jotta heidän sielunsa välttäisivät Jumalan vihan, kauhistuksen hävityksen, joka odottaa jumalattomia sekä tässä maailmassa että tulevassa. Totisesti minä sanon teille: jatkakoot ne, jotka eivät ole ensimmäisiä vanhimpia, työtä viinitarhassa, kunnes Herra suullaan kutsuu heidät, sillä heidän aikansa ei ole vielä tullut; heidän vaatteensa eivät ole puhtaat tämän sukupolven verestä.
 86. Pysykää siinä vapaudessa, jolla teidät on tehty vapaiksi, älkää kietoutuko syntiin, vaan olkoot kätenne puhtaat Herran tulemiseen saakka.
 87. Sillä ei ole monta päivää siihen, kun maa vapisee ja hoippuu ja hoipertelee niin kuin juopunut, ja aurinko peittää kasvonsa ja pidättää valonsa, ja kuu kylpee veressä, ja tähdet vihastuvat ylenmäärin ja putoavat, kuin viikuna putoaa viikunapuusta.
 88. Ja teidän todistuksenne jälkeen tulee viha ja kiivastus ihmisten päälle.
 89. Sillä teidän todistuksenne jälkeen tulee maanjäristysten todistus, joka saa aikaan vaikerrusta maan uumenissa, ja ihmiset kaatuvat maahan eivätkä pysy pystyssä.
 90. Ja tulee myös ukkosen äänen ja salamain äänen ja myrskyjen äänen ja meren aaltojen äänen todistus, aaltojen, jotka kohoavat yli äyräidensä.
 91. Ja kaikki on sekasorron vallassa, ja totisesti ihmiset menehtyvät, sillä pelko valtaa kaikki ihmiset.
 92. Ja enkelit lentävät keskitaivaalla ja huutavat suurella äänellä, puhaltaen Jumalan pasunaan, sanoen: Valmistautukaa, valmistautukaa, maan asukkaat, sillä meidän Jumalamme tuomio on tullut. Katsokaa ja nähkää, ylkä tulee; menkää häntä vastaan.
 93. Ja samassa on suuri merkki näkyvä taivaalla, ja kaikki ihmiset näkevät sen yhtaikaa.
 94. Ja toinen enkeli on puhaltava pasunaansa sanoen: Tuo suuri kirkko, kauhistuksien äiti, joka on juottanut kaikki kansat haureutensa vihan viinillä, joka vainoaa Jumalan pyhiä, joka vuodatti heidän vertansa — hän, joka istuu paljojen vetten päällä ja merensaarilla — katso, hän on maan luste; hänet on sidottu kimppuihin, hänen siteensä on tehty vahvoiksi, ei kukaan voi irrottaa niitä; sen tähden hän on valmis poltettavaksi. Ja enkeli puhaltaa pasunaansa kauan ja kuuluvasti, ja kaikki kansat kuulevat sen.
 95. Ja taivaassa on oleva äänettömyys, jota kestää puoli hetkeä, ja heti sen jälkeen taivaan esirippu avataan niin kuin kokoon kääritty kirjakäärö aukaistaan, ja Herran kasvot paljastuvat.
 96. Ja pyhät, jotka ovat maan päällä ja elossa, muutetaan, ja heidät temmataan häntä vastaan.
 97. Ja ne, jotka ovat nukkuneet haudoissaan, tulevat esiin, sillä heidän hautansa aukenevat, ja myös heidät temmataan häntä vastaan taivaan patsaan keskelle;
 98. he ovat Kristuksen, esikoiset, ne, jotka ensiksi tulevat alas hänen kanssaan, ja ne, jotka ovat maan päällä ja haudoissaan, jotka ensiksi on temmattu häntä vastaan; ja kaikki tämä on tapahtuva Jumalan enkelin pasunan äänen kuuluessa.
 99. Ja tämän jälkeen toinen enkeli on puhaltava pasunaan, mikä on toinen pasuna, ja silloin tulee niiden lunastus, jotka ovat Kristuksen hänen tulemuksessaan, jotka ovat saaneet osansa siinä vankeudessa, joka on valmistettu heitä varten, että he voisivat ottaa vastaan evankeliumin ja olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset.
 100. Ja jälleen on soiva pasuna, mikä on kolmas pasuna, ja silloin tulevat niiden ihmisten henget, jotka tullaan tuomitsemaan ja jotka havaitaan tuomion alaisiksi;
 101. ja nämä ovat muut kuolleet, eivätkä he virkoa eloon ennen kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, eivätkä ennen maan loppua.
 102. Ja vielä on pasuna soiva, mikä on neljäs pasuna, sanoen: Niiden joukossa, jotka tulevat jäämään siihen suureen ja viimeiseen päivään saakka, loppuun saakka, on niitä, jotka edelleen jäävät saastaisiksi.
 103. Ja vielä on pasuna soiva, mikä on viides pasuna, ja tämä on viides enkeli, joka lentää keskitaivaalla ja antaa iankaikkisen evankeliumin kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja kansoille.
 104. Ja tämä on oleva hänen pasunansa ääni, joka sanoo kaikille ihmisille sekä taivaassa että maan päällä ja niille, jotka maan alla ovat — sillä jokaisen korvan pitää se kuuleman ja jokaisen polven pitää notkistuman ja jokaisen kielen pitää tunnustaman, kun he kuulevat pasunan äänen, joka sanoo: Peljätkää Jumalaa ja antakaa kunnia hänelle, joka istuu valtaistuimella iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut.
 105. Ja jälleen toinen enkeli on puhaltava pasunaansa, ja tämä on kuudes enkeli, sanoen: Kukistunut on hän, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat, kukistunut, kukistunut!
 106. Ja jälleen toinen enkeli on puhaltava pasunaansa, ja tämä on seitsemäs enkeli, sanoen: Se on täytetty, se on täytetty! Jumalan Karitsa on voittanut ja polkenut viinikuurnan yksinänsä, kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan.
 107. Ja silloin enkelit kruunataan hänen voimansa kirkkaudella, ja pyhät täytetään hänen kirkkaudellaan, ja he saavat perintöosansa, ja heidät tehdään hänen kaltaisikseen.
 108. Ja silloin on ensimmäinen enkeli jälleen puhaltava pasunaansa kaiken elävän korvien kuullen ja ilmoittava ihmisten salaiset työt ja Jumalan voimalliset teot ensimmäisen vuosituhannen aikana.
 109. Ja sitten on toinen enkeli puhaltava pasunaansa ja ilmoittava ihmisten salaiset työt ja heidän sydämensä ajatukset ja aivoitukset ja Jumalan voimalliset teot toisen vuosituhannen aikana;
 110. ja niin edelleen, kunnes seitsemäs enkeli puhaltaa pasunaansa; ja hän on seisova maan päällä ja meren päällä ja vannova hänen nimeensä, joka valtaistuimella istuu, että enää ei ole oleva aikaa; ja saatana tullaan sitomaan, se vanha käärme, jota perkeleeksi kutsutaan, eikä häntä päästetä irti tuhannen vuoden aikana.
 111. Ja sitten hänet päästetään irti vähäksi aikaa, että hän kokoaisi sotajoukkonsa.
 112. Ja Miikael, seitsemäs enkeli, ylienkeli, on kokoava sotajoukkonsa, taivaan sotajoukot.
 113. Ja perkele on kokoava sotajoukkonsa, helvetin joukot, ja hän on nouseva taistelemaan Miikaelia ja hänen sotajoukkojansa vastaan.
 114. Ja silloin tapahtuu suuren Jumalan taistelu; ja perkele ja hänen sotajoukkonsa heitetään heille kuuluvaan paikkaan, niin ettei heillä enää koskaan ole valtaa pyhiin.
 115. Sillä Miikael on taisteleva heidän taistelunsa ja on voittava sen, joka tavoittelee hänen valtaistuintaan, joka valtaistuimella istuu, Karitsan.
 116. Tämä on Jumalan ja pyhitettyjen kirkkaus, eivätkä he enää näe kuolemaa.
 117. Sen tähden, totisesti minä sanon teille, ystäväni: Kutsukaa koolle juhlakokouksenne, niin kuin minä olen käskenyt teitä.
 118. Ja koska kaikilla ei ole uskoa, etsikää ahkerasti ja opettakaa toisillenne viisauden sanoja, etsikää parhaista kirjoista viisauden sanoja, etsikää tietoa tutkistelun ja myös uskon kautta.
 119. Järjestykää, valmistakaa kaikki, mikä on tarpeen, ja pystyttäkää huone, rukoushuone, paastohuone, uskon huone, opin huone, kirkkauden huone, järjestyksen huone, Jumalan huone;
 120. että teidän tulemisenne tapahtuisivat Herran nimessä, että teidän lähtemisenne tapahtuisivat Herran nimessä, että kaikki teidän tervehdyksenne tapahtuisivat Herran nimessä, kädet kohotettuina Korkeimman puoleen.
 121. Luopukaa siis kaikesta turhasta puheestanne, kaikesta naurusta, kaikista lihallisista haluistanne, kaikesta ylpeydestänne ja kevytmielisyydestänne ja kaikista pahoista teoistanne.
 122. Määrätkää keskuudestanne opettaja, älköötkä kaikki puhuko yhtä aikaa, vaan puhukoon yksi kerrallaan, ja kaikki kuunnelkoot hänen sanojaan, niin että kun kaikki ovat puhuneet, kaikki olisivat rakentuneet kaikkien kautta ja jokaisella olisi yhtäläinen oikeus.
 123. Katsokaa, että rakastatte toisianne, lakatkaa olemasta ahneita, oppikaa antamaan toisillenne, niin kuin evankeliumi vaatii.
 124. Lakatkaa olemasta laiskoja, lakatkaa olemasta saastaisia, lakatkaa etsimästä vikoja toisistanne, lakatkaa nukkumasta enemmän kuin on tarpeen, menkää vuoteeseen aikaisin, ettette olisi väsyneitä, nouskaa varhain, jotta ruumiinne ja mielenne virkistyisivät.
 125. Ja ennen kaikkea, pukeutukaa rakkauden siteeseen kuin viittaan, mikä on täydellisyyden ja rauhan side.
 126. Rukoilkaa alati siihen asti kunnes minä tulen, ettette väsyisi. Katsokaa ja nähkää, minä tulen pian ja otan teidät tyköni. Amen.
 127. Ja vielä, sen huoneen järjestys, joka on valmistettu profeettain koulun presidenttikunnalle ja joka on perustettu heidän opettamisekseen kaikessa mikä on heille hyväksi, kaikille kirkon virkamiehille eli toisin sanoen niille, jotka kutsutaan palvelemaan kirkossa ylipapeista alkaen aina diakoneihin saakka;
 128. ja tämä olkoon koulun presidenttikunnan huoneen järjestys; se, joka on määrätty presidentiksi eli opettajaksi, olkoon paikallaan huoneessa, joka hänelle valmistetaan.
 129. Hän siis olkoon ensimmäisenä Jumalan huoneessa paikalla, missä siinä huoneessa olevat voivat kuulla hänen sanansa tarkkaan ja selvästi, hänen korottamatta ääntään.
 130. Ja kun hän tulee Jumalan huoneeseen, sillä hän olkoon ensimmäisenä huoneessa — katso, on kaunistus, että hän olisi esimerkkinä —
 131. polvistuen Jumalan edessä hän antautukoon rukoukseen iankaikkisen liiton merkiksi ja muistoksi.
 132. Ja kun joku tulee sisään hänen jälkeensä, niin opettaja nouskoon ja taivasta kohti kohotetuin käsin heti tervehtiköön veljeään tai veljiään näillä sanoilla:
 133. Oletko sinä veli tai oletteko te veljiä? Minä tervehdin sinua Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä iankaikkisen liiton merkiksi ja muistoksi, jossa liitossa minä otan sinut yhteyteemme päättäen lujasti, järkkymättömästi ja muuttumattomasti olla sinun ystäväsi ja veljesi Jumalan armon kautta rakkauden siteissä ja vaeltaa kaikissa Jumalan käskyissä nuhteettomana, kiittäen iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
 134. Ja sillä, joka havaitaan arvottomaksi tähän tervehdykseen, älköön olko sijaa teidän keskuudessanne, sillä teidän ei tule sallia, että hän saastuttaa minun huoneeni.
 135. Ja se, joka tulee sisään ja on uskollinen minun edessäni ja on veli tai jos he ovat veljiä, he tervehtikööt presidenttiä eli opettajaa taivasta kohti kohotetuin käsin tällä samalla rukouksella ja liitolla taikka sanomalla amen sen merkiksi.
 136. Katso, totisesti minä sanon teille: Tämä on teille esikuvana siitä, kuinka teidän tulee tervehtiä toisianne Jumalan huoneessa, profeettain koulussa.
 137. Ja te olette kutsutut tekemään tämän rukoillen ja kiittäen, sen mukaan kuin Henki teille puhuttavaksi antaa kaikissa tehtävissänne Herran huoneessa, profeettain koulussa, niin että siitä tulee pyhäkkö, Pyhän Hengen maja, teidän rakentamiseksenne.
 138. Älkääkä ottako ketään keskuuteenne tähän kouluun, ellei hän ole puhdas tämän sukupolven verestä;
 139. ja hänet otettakoon vastaan jalkojenpesemistoimituksella, sillä tähän tarkoitukseen oli jalkojenpesemistoimitus säädetty.
 140. Ja vielä, kirkon presidentin eli johtavan vanhimman tulee suorittaa jalkojenpesemistoimitus.
 141. Se tulee aloittaa rukouksella; ja leivän ja viinin nauttimisen jälkeen hän vyöttäköön itsensä sen esikuvan mukaan, joka on Johanneksen minusta antaman todistuksen kolmannessatoista luvussa. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05