Opin ja Liittojen kirja

Luku 90


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithille, profeetalle, Kirtlandissä, Ohiossa, 8. maaliskuuta 1833. Josephin asema kirkon presidenttinä vahvistetaan uudelleen. — Niiden velvollisuus, jotka saavat Jumalan ilmoituksen sanat. — Evankeliumia saarnattava kaikkialla maailmassa. — Kelvollisia palvelijoita kiitetään ja rikkojia nuhdellaan.
 1. Näin sanoo Herra: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, poikani: Syntisi ovat sinulle anteeksiannetut pyyntösi mukaan, sillä sinun rukouksesi ja veljiesi rukoukset ovat tulleet korviini.
 2. Sen tähden autuas olet tästedes sinä, joka pidät hallussasi sinulle annettuja valtakunnan avaimia, ja tämä valtakunta tulee esiin viimeisen kerran.
 3. Totisesti minä sanon sinulle: Tämän valtakunnan avaimia ei milloinkaan oteta pois sinulta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa.
 4. Sinun kauttasi ilmoituksen sanat kuitenkin annetaan toiselle, ja siten kirkolle.
 5. Ja kaikki ne, jotka saavat Jumalan ilmoituksen sanat, katsokoot, kuinka he pitävät niitä hallussaan, ettei niitä pidetä pienenä asiana ja etteivät he niin joudu tuomion alaisiksi ja kompastu ja kaadu, kun myrskyt puhkeavat ja tuulet puhaltavat ja rankkasateet lankeavat ja syöksyvät heidän huonettaan vastaan.
 6. Ja vielä, totisesti minä sanon veljillesi Sidney Rigdonille ja Frederick G. Williamsille, että myös heidän syntinsä ovat heille anteeksiannetut ja heidät luetaan vertaisiksesi tämän viimeisen valtakunnan avainten hallussapitäjinä,
 7. samoin kuin myös sinun palveluksesi kautta sen profeettain koulun avainten, jonka minä olen käskenyt perustaa,
 8. jotta he sen kautta tulisivat täydellisiksi palveluksen työssään Siionin, Israelin kansojen ja pakanain pelastamiseksi, kaikkien, jotka uskovat;
 9. jotta he sinun palveluksesi kautta ottaisivat sanan vastaan ja että sana heidän palveluksensa kautta kulkisi maan ääriin saakka, ensin pakanoille, ja sitten, katsokaa ja nähkää, he kääntyvät juutalaisten puoleen.
 10. Ja sitten tulee päivä, jolloin Herran käsivarsi ilmoitetaan voimassa kansakuntien, pakanakansojen ja Joosefin huoneen saattamiseksi heidän pelastuksensa evankeliumin tuntoon.
 11. Sillä sinä päivänä on tapahtuva, että jokainen on kuuleva evankeliumin täyteyden omalla kielellänsä ja oman puheenpartensa mukaisesti niiltä, joille on tämä voima asettamisen kautta annettu Puolustajan palveluksen välityksellä, joka on vuodatettu heidän päällensä Jeesuksen Kristuksen ilmoittamiseksi.
 12. Ja nyt, totisesti minä sanon sinulle: minä annan sinulle käskyn, että pysyt palveluksen työssä ja presidentinvirassa.
 13. Ja kun sinä olet päättänyt profeettain kirjoitusten kääntämisen, sinun tulee siitä lähtien johtaa kirkon ja koulun asioita,
 14. ja Puolustajan ilmoituksen mukaan aina ajallaan ottaa vastaan ilmoituksia valtakunnan salaisuuksien paljastamiseksi,
 15. ja järjestää seurakuntia, tutkistella ja oppia ja perehtyä kaikkiin hyviin kirjoihin ja kieliin, puheenparsiin ja kansoihin.
 16. Ja tämä on oleva teidän työnne ja palvelustehtävänne koko elämänne ajan: neuvoston johtaminen ja tämän kirkon ja valtakunnan kaikkien asioitten järjestäminen.
 17. Älkää hävetkö älkääkä hämmentykö, vaan ottakaa vastaan nuhteita kaikesta ylpeydestänne ja korskeudestanne, sillä ne ovat paulaksi sielullenne.
 18. Järjestäkää kotinne; pitäkää laiskuus ja saastaisuus kaukana itsestänne.
 19. Totisesti minä sanon nyt sinulle: Hankittakoon mahdollisimman pian asuinpaikka neuvonantajasi ja kirjurisi Frederick G. Williamsin perheelle.
 20. Ja iäkäs palvelijani Joseph Smith vanhempi jääköön perheineen sinne, missä hän nyt asuu, älköönkä taloa myytäkö, ennen kuin Herran suu ilmoittaa.
 21. Ja neuvonantajani Sidney Rigdon jääköön sinne, missä hän nyt asuu, kunnes Herran suu ilmoittaa.
 22. Ja piispa etsiköön uutterasti löytääkseen edusmiehen, ja hän olkoon mies, joka on koonnut omaisuutta — Jumalan mies, jolle on vahva usko —
 23. jotta hän siten voi maksaa kaiken velan, niin ettei Herran varastohuone joutuisi huonoon maineeseen kansan silmissä.
 24. Tutkistelkaa uutterasti, rukoilkaa alati ja uskokaa, niin kaikki yhdessä vaikuttaa teidän parhaaksenne, jos vaellatte nuhteettomasti ja muistatte sen liiton, jonka olette tehneet toistenne kanssa.
 25. Teidän perhepiirinne olkoon pieni, mitä tulee sellaisiin, jotka eivät kuulu omaisiinne — erityisesti tämä koskee iäkästä palvelijaani Joseph Smith vanhempaa —
 26. jotta ei sitä, mikä on teille varattu minun työni edistämiseksi, otettaisi teiltä pois ja annettaisi niille, jotka eivät ole kelvollisia,
 27. ja ettette te siten estyisi suorittamasta sitä, minkä minä olen teidän käskenyt tehdä.
 28. Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Tahtoni on, että palvelijattareni Vienna Jaques saa rahaa kuluihinsa ja menee Siionin maahan;
 29. ja loput rahat pyhitettäkööt minulle, ja hän on saava palkkansa soveliaaksi katsomallani ajalla.
 30. Totisesti minä sanon teille, että on soveliasta silmissäni, että hän menee Siionin maahan ja saa perintöosan piispan kädestä,
 31. jotta hän voi asettua asumaan rauhassa, mikäli hän on uskollinen eikä siitä lähtien elinaikanaan ole toimeton.
 32. Ja katso, totisesti minä sanon sinulle: Kirjoita tämä käsky ja sano veljillesi Siionissa rakkaudessa tervehtien, että minä olen kutsunut sinut johtamaan myös Siionia soveliaaksi katsomallani ajalla.
 33. Lakatkoot he siis vaivaamasta minua sillä asialla.
 34. Katso, minä sanon sinulle, että veljesi Siionissa alkavat tehdä parannusta, ja enkelit iloitsevat heistä.
 35. Kuitenkin on paljon sellaista, mihin en ole mielistynyt; enkä minä ole mielistynyt palvelijaani William E. M'Lelliniin enkä palvelijaani Sidney Gilbertiin, ja myös piispan ja muiden on tehtävä parannus paljosta.
 36. Mutta totisesti minä sanon sinulle, että minä, Herra, olen taisteleva Siionin kanssa ja kiistelevä sen mahtavien kanssa ja kurittava sitä, kunnes se voittaa ja on puhdas minun edessäni.
 37. Sillä sitä ei siirretä sijaltaan. Minä, Herra, olen niin puhunut. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05